Danske Svineproducenter: Gødningsnormer kvalte erhvervet

Danske Svineproducenter mener, at producenters økonomiske resultat efter finansiering ville have været 80 procent større i perioden 2009-2014, hvis der ikke var reducerede gødningsnormer. Foto: Anne Wolfenberg

Ditte Birkebæk Jensen

Freelancejournalist
12-02-2019 17:52
Ovenpå weekendens kvælstof-debat slår Danske Svineproducenter fast, at fortidens gødningsnormer ødelagde producenternes bundlinje. Agronom fra DK-Svinerådgivning bakker op, og siger, at det må været et politisk spørgsmål, om vi vil have animalsk produktion eller ej.

Reduktionen af gødningsnormerne har før fødevare- og landbrugspakken i 2016 drænet slagtesvinebedrifterne for kapital og på den måde også bidraget til den krise, som slagtesvineproduktionen har været i.

Så kontant lyder meldingen fra Danske Svineproducenter i en pressemeddelelse søndag. Udmeldingen kommer samtidig med weekendens debat om, at landmænd ikke har reduceret deres kvælstofudledning via blandt andet efterafgrøder og minivådområder tilstrækkeligt.

Foreningen understøtter dens opråb med en opgørelse over perioden 2009-2014, der viser, at en gennemsnitlig slagtesvineproducent har haft et resultat efter finansiering på 197.000 kroner, og altså har haft økonomiske udfordringer grundet mindre gødning. Tallene er baseret på en bedrift med cirka 9.000 producerede slagtesvin og omkring 166 hektar, hvor kornet bruges til foder.

80 procent bedre resultat

- Det tab, han har haft som følge af de reducerede normer, kan opgøres til 158.000 kroner. Det svarer til, at landmandens resultat ville være 80 procent større, hvis der ikke var de reducerede gødningsnormer, skriver foreningen.   

Og ikke nok med det, så tilføjer Danske Svineproducenter, at resultatet ville blive endnu større, hvis man korrigerede tallene for, at de svineproducenter, der fodrer med eget korn, typisk har et sædskifte med mere korn end gennemsnittet.

Ifølge foreningen fortsatte de økonomiske tab helt frem til fødevare- og landbrugspakken var fuld iværksat. Og netop derfor går de nu ovenpå weekendens debat ud og påpeger, hvor meget den ekstra gødning betyder for producenternes vilkår.

Frygteligt flashback

Hos DK-Svinerådgivning vækker det stor forståelse, at Danske Svineproducenter går ud med budskabet om fortiden nu. Selskabet lavede nemlig selv en beregning tilbage i 2016, der viste, at gødskningsnormerne har koster dansk svineproduktion en milliard kroner udelukkende i import af proteinerstatning i form af sojaskrå.

- De her tal viser den situation, som var frygtelige tilbage i tiden, nemlig at kornets proteinindhold grundet gødskningsreglerne var alt for lav, og at også udbytterne var påvirket. Foreningens tal peger i retning af, at erhvervet lider uden den gødning. Så det bekræfter sådan set bare det, vi vidste, at vores regler har været en katastrofe, siger agronom Jan Karlsen, der står bag 2016-beregningerne.

Han påpeger dertil, at fødevare- og landbrugspakken netop også skulle mindske importen af sojaskrå, og det er vigtigt at minde politikerne om.

- Løsningen er jo, at man i stedet importerer de manglende proteinmængder fra andre steder i verden, og det er et fordyrende element og det er jo også baggrunden for Bæredygtigt Landbrugs retssag (som Danske Svineproducenter er biintervenienter i, red.), hvor dyrt og ødelæggende det egentlig har været for erhvervet, siger Jan Karlsen.

Politikerne må vælge

Udover det økonomiske aspekt i import, så påpeger agronomen også et andet problem.

- Det er jo skørt, at vi både vil have en animalsk produktion herhjemme, men samtidig ikke vil gøde mere, så dyrene får proteinholdigt foder. For uden det, så vokser grisene ikke ordentligt, og søerne malker ikke ordentligt. Det er så vigtigt en byggesten, ellers går økonomien i at have husdyrproduktion fuldstændig fløjten. 

Og derudover så strider mere import mod hele den politiske stræben efter mere bæredygtig produktion, mener Jan Karlsen.

- Det er jo spøjst, at de sagtens kan hidse sig op over, at vi får mere protein i kornet og højere udledning af kvælstof, men alternativet er bare, at hvis de ændrer på reglerne, som de er nu, så vil producenterne importere mere soja fra Sydamerika, og det er ikke særligt bæredygtigt heller.

Mere forskning og kornanalyser

Mens debatten raser, som både Danske Svineproducenter og DK-Svinerådgivning håber, ikke fører erhvervet tilbage til fortiden, så skal svineproducenterne fortsætte samme kurs som hidtil.

- De skal fortsætte med at optimere foderet. Vi laver kornanalyser og tager proteinet derfra, så vi kan spare på sojaskråen. Heldigvis havde 2018-høsten et enormt højt proteinindhold – desværre også grundet lave tørke-udbytter. Men vi er lykkes med at få blandinger med mere protein fra korn og dermed mindre sojaskrå, og det vil vi jo gerne fortsætte med.

Jan Karlsen tilføjer til slut, at al den seneste forskning i andre proteinmuligheder dyrket på dansk jord, også kun bekræfter problemstillingen før landbrugspakken.

- Dansk husdyrproduktion kan ikke eksistere uden protein, og det har hjulpet, at vi har fået mere proteinholdigt korn, men derfor kan vi også bare se nu, hvor meget det har kostet ikke at få behovet opfyldt. Vi er nået et godt stykke, men den vej skal vi altså fortsætte.

Ikke kun svineproducenter

Ifølge agronom Jan Larsen, har den danske fjerkræbranches foder til æglæggende høner og til slagtekyllinger nøjagtig samme problemstilling som svinefoder. Derudover rammes kvægsektoren også, da korn udgør en mindre del af kvægfoderrationerne. Dertil vil proteinfald i kornet generelt medføre udbyttefald på marken med økonomiske effekt tilfølge.

Ukrudtet er nu i større vækst end det var i april sidste år

20-02-2019 14:00:53

Ved Ringsted har Klaus Jacobsen sammenlignet friske enårig rapgræsplanter med fotos taget sidste år i april. - De lange, hvide rødder viser tydeligt, at væksten er godt i gang. Og allerede har været det i nogen tid, siger han.


Fåreavler kaster håndklædet: - Løbet er kørt, for Energinet har besluttet sig

20-02-2019 12:00:29

Efter at Energinet har offentliggjort den endelige linjeføring for gasledningen Baltic Pipe, har fåreavler Richard Andersen besluttet at afhænde sin besætning på flere end 300 får. En gårdejer undres og får medhold af talskvinde for dem, der får kompressor- og transformerstationen tæt.


Hvor er den folkelige debat i forhold til Baltic Pipe?

20-02-2019 11:00:49

Baltic Pipe opfylder ikke danskernes forventninger til demokratiet, mener skribenten. Han efterlyser hensyn til almenvellet i Danmark og efterlyser en folkelig debat i forhold til linjeføringen for en gasledning fra Norge til Polen.


Nye muligheder i NTM for krydsningsdyr

20-02-2019 09:05:04

Nye avlsværdital for krydsningsdyr gør det muligt at bruge kønssorteret sæd og kødkvægssæd mere målrettet i krydsningsbesætninger og dermed øge det avlsmæssige niveau, skriver Viking Danmark.


Sender to milliarder kroner tilbage til ejerne

20-02-2019 09:02:22

Hele nettoresultatet for 2018 bliver som ventet sendt tilbage til Arlas andelshavere. Det betyder efterbetaling på 2,3 eurocent pr. kilo mælk i gennemsnit til andelshaverne.


Så dygtige er landmænd og fødevareindustri faktisk til at undgå spild

20-02-2019 09:00:19

Danske fødevareproducenter er mestre i at recirkulere.


Animalske fødevarer giver faktisk mindst madspild

20-02-2019 09:00:06

Hovedparten af fødevareaffaldet fra primærproduktionen og fødevareindustrien går i virkeligheden ikke til spilde, men bliver genanvendt til forskellige formål.


Svinenoter

20-02-2019 09:00:04

Ledelsestemaer for landmænd ligner dem for andre virksomheder

20-02-2019 06:00:51

Topledere i erhvervsvirksomhederne og praktiske landmænd har mange sammenfald i fokusområder i denne tid.


Sjællandsk dyrskuemand til Fyn

20-02-2019 06:00:06

Nu rykker svineprisen i USA på sig

19-02-2019 17:46:59

Donald Trump ligger fortsat i forhandlinger med Kina om en løsning på handelskonflikten de to lande imellem. Det tegner positivt med forhandlingerne og det kan gavne svineprisen i ikke kun USA men også her hjemme. Kina får desuden brug for at importere store mængder af svinekød, nu hvor udbruddet af den afrikanske svinepest fortsætter med bredde sig i landet med de mange grise.


Ny direktør i Seges

19-02-2019 16:47:32

Fra Taulov til Mumbai

19-02-2019 16:00:54

Med en østjysk landbrugsbaggrund arbejder Robert Jensen Brink i Indiens største by med at bygge bro mellem danske landbrugs- og fødevarevirksomheder og indiske importører.


Tilsætning af Vizura til gyllen fremmer fosforoptag - test

16-11-2018 00:00:43

Med tilsætning af Vizura i den udspredte gylle fremmes planternes fosforoptag. Dette er især en fordel for de landmænd, der er ramt af fosforloftet.


Semler Agro Rykker ud i Marken

10-11-2018 09:50:25

John Deere traktorer med redskaber fra forskellige producenter står klar, når Semler Agro tirsdag den 23. oktober rammer Fredericia med DemoTour 2018


Side 1 af 1462 (29222 artikler)Prev1234567146014611462Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer