Abonnementsbetingelser

Gældende pr. 16. maj 2018 for Effektivt Landbrug. Nærværende betingelser er udelukkende gældende for abonnementer til elever på Landbrugsskoler i Danmark, med hvilke L-Mediehus A/S har indgået aftale.

Kundeservice

Hanne Gommesen 
E-mail: hago@effektivtlandbrug.dk
Tlf. +45 70 15 12 37 
Fax +45 70 15 12 47

Betingelser vedrørende abonnement

Levering:

EFFEKTIVT LANDBRUG:

Avisen udkommer tirsdag - lørdag med undtagelse af helligdage, uge 27, uge 28 og uge 52.

Betaling:

Andet:

Et abonnement, der er tegnet som et introduktionsabonnement, er også et løbende abonnement.

Det fortsætter efter introduktionsperiodens udløb til den til enhver tid gældende fulde abonnementspris.

Opsigelse

Abonnementet kan opsiges til ophør ved abonnementsperiodens udløb. Abonnementet kan i øvrigt opsiges med 3 måneders varsel, skriftligt, telefonisk eller pr. mail til kundeservice.

Ved stop af abonnementet grundet manglende betaling vil der blive fremsendt opkrævning på det skyldige beløb.

Oplysninger

Abonnementsoplysninger om tidligere abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne slettes, såfremt abonnenten ønsker det. Læs vores persondata politik(GDPR) her

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. 
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hago@effektivtlandbrug.dk