Det estimerede indhold af ß-mannan i almindeligt svinefoder er 0,1-0,4 procent og det kræver kun en meget lav koncentration af ß-mannan på 0,2 procent for at udløse en energikrævende immunreaktion.

Proteinrigt foder indeholder beta-mannan, som æder dyrenes energi

- I DLF mener vi, at teknologien er så værdifuld, at vi ikke kan vente på, at EU skifter holdning, siger Christian Sig Jensen, DLF, om brug af Crispr/cas9. Foto: Erik Hansen

Får gensaksen Crispr/cas9 EU-velsignelse?

Selv om EU-domstolen i 2018 slog fast, at brug af genteknologien Crispr/cas9 skal GMO-reguleres, er lyset ikke endegyldigt slukket for brugen af gensaksen, der er blevet kaldt et vidunderbarn i blandt andet planteforædlingen.

Øget tilsaltning af landbrugsjorden kan medføre tab - især i kartoflerne. Arkivfoto

Øget tilsaltning af landbrugsjord kan medføre tab

Spildraps i vintersædsmarker, der ikke er bekæmpet i efteråret, kan have behov for en tidlig ukrudtsbehandling i foråret. Arkivfoto

Mildt efterår giver stor fremspiring af ukrudt

Ud fra den mindre nedbør og afstrømning i 2020/21 i forhold til normalt forventes et lidt mindre kvælstofbehov end normalt.  Arkivfoto

Vinteren påvirker gødningsbehovet

En afprøvning foretaget af Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, viste, at en afgrænsning af pattegrisenes bevægelsesareal ikke kunne reducere pattegrisedødeligheden i farestier til løsgående diegivende søer.  Arkivfoto

Fare-reder redder ikke griseliv

Alltech har offentliggjort data fra en ny metaanalyse for køer, med resultater, der viser, at Optigen både kan forbedre ydelsen, reducere klimaaftrykket og øge indtjeningen.

Tilskudsprodukt blåstemplet af metaanalyse

Efterspørgslen på halm til nye teknologier forventes at stige i de kommende år, lyder det fra Danske Halmleverandører. Foto: Jesper Hallgren

Pas på kontrakter: Halmleverandører advarer

McCormick X7-624 VT-Drive er testet på dansk jord med gode resultater, ifølge McCormick-importøren i Danmark, Helms TMT-Centret.

Gode tilbagemeldinger fra demokørsler

Økologien er den praksis, der bedst spiller ind i den dagsorden for det bæredygtige fødevaresystem, som tegner sig politisk både herhjemme og i EU., sagde formanden Per Kølster i bestyrelsens beretning ved årsmødet fredag.

Økologer vil være mere bæredygtige

McCormick X7-624 VT-Drive er testet på dansk jord med gode resultater, ifølge McCormick-importøren i Danmark, Helms TMT-Centret.

Gode tilbagemeldinger fra demokørsler

Demokørsler med McCormick X7-624 VT-Drive har givet den danske importør gode tilbagemeldinger og især trækkraft og komfort har imponeret.

McCormick Fleet Management giver fuld kontrol over traktorens ydeevne, hastighed, motoromdrejninger, timeforbrug og en række andre parametre i realtid.

Flådestyring til McCormick

Agco bliver selv importør af Massey Fergusons store maskinprogram til de svenske landmænd og maskinstationer, da Lantmännen Maskin stopper samarbejdet med Agco. Ifølge Lantmännen Maskins Leif Thorwaldsson er det en aftale, der er forhandlet i gensidig forståelse med Agco. Arkivfoto

Importørrokade i Sverige

Bag på den store gylleekvipage med en Claas Xerion med dogwalk foran, har Frank Hyldahl nu fået monteret en ny og kraftigere lift. – Med den kan vi tilkoble den store skiveskærsnedfælder, siger han.

Dynamisk og gensidigt samarbejde

Alltech har offentliggjort data fra en ny metaanalyse for køer, med resultater, der viser, at Optigen både kan forbedre ydelsen, reducere klimaaftrykket og øge indtjeningen.

Tilskudsprodukt blåstemplet af metaanalyse

En metaanalyse bekræfter, at Alltech produktet Optigen, er en bæredygtig erstatning for blandt andet soja i kvægfoder, som resulterer i forbedret fodereffektivitet, indtjening og miljømæssig bæredygtighed til mælke- og kødproduktion.

ProtiSpar virker i vommen ved, at de ammonium-hyperproducerende bakterier - HAP-bakterier - stækkes. - Herved mindskes nedbrydningen af aminosyrer til nitrat i vommen med op til 25 procent, lyder de fra DLG. Arkivfoto

Produkt reducerer den bakterielle proteinnedbrydning i vommen

Markedet for okse- og kalvekød fortsætter i et todelt spor, hvor afsætningen til detailleddet stadig er god, mens foodservice-sektoren er påvirket af restriktionerne på udespisning.

Danish Crown Beef: Fortsat fokus på smittetrykket

Fødevarestyrelsen tilbyder i 2021 fortsat gratis undersøgelse af abortmateriale fra kvæg. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Gratis undersøgelser for abort fortsætter i år

Danish Crown har i samarbejde med Dansk Grisetransport fået udfaset brugen af savsmuld i bunden af grisetransporterne, så der fra nu af kun bruges granuleret halm. Arkivfoto

Granuleret halm i grisetransporten

I årevis har det været savsmuld man har anvendt i bunden af grisetransporterne, men fra januar 2021 er det skiftet ud med granuleret halm. Udover at være mere priseffektivt, så er det, ifølge Danish Crown, også en langt mere bæredygtig løsning.

En afprøvning foretaget af Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, viste, at en afgrænsning af pattegrisenes bevægelsesareal ikke kunne reducere pattegrisedødeligheden i farestier til løsgående diegivende søer.  Arkivfoto

Fare-reder redder ikke griseliv

Det estimerede indhold af ß-mannan i almindeligt svinefoder er 0,1-0,4 procent og det kræver kun en meget lav koncentration af ß-mannan på 0,2 procent for at udløse en energikrævende immunreaktion.

Proteinrigt foder indeholder beta-mannan, som æder dyrenes energi

Boye Tambour er medlem af Danish Crowns grise-repræsentantskabskreds 6 og leverer omkring 45.000 slagtesvin om året. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Svineproducent: - Opjusteringen i noteringen vækker optimisme

Ejendomsmægler

Lystejendomme

2.790.000 kr.

  • Bolig : 129 m2
  • Grundareal : 13 ha

Ejendomsmægler

"Futting Kærgård" Landbrug med 34 hektar.

6.995.000 kr.

  • Bolig : 178 m2
  • Grundareal : 34 ha

Ejendomsmægler

900 søer med smågriseproduktion - 95 ha - Nordvestfyn

23.900.000 kr.

  • Bolig : 320 m2
  • Grundareal : 96 ha

Mere fra L-MedieHus

Aviser

Abonner på dagbladet Effektivt Landbrug eller en af vores lokale ugeaviser.

App

Download vores app, Landkiosken, så har du alle vores digitale medier og nyheder samlet ét sted.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig et af vores nyhedsbreve, og få landbrugets vigtigste nyheder direkte i indbakken.

Sociale medier

Vi er på Facebook, LinkedIn og Instagram. Følg os og få alle landbrugets vigtigste nyheder direkte i dit feed.