bannerPos

Blandt jerseyer i Østjylland

17-09-2019 16:07

Få kilometer fra Aarhus Nord var der ved weekendens Åbent Landbrug mulighed for at stifte bekendtskab med den 90 køer store jersey-besætning på gården Havdal i Søften nær Hinnerup.

Og her var det især mange børnefamilier, der benyttede søndagen til at opleve køerne, der foruden mælk til Arla også leverer mælk til Havdals eget gårdmejeri. Foruden ko-kig i marken bød dagen på små klappe-jerseykalve, staldbesøg og en tur med traktor og vogn rundt på bedriften.

Sammen med Jordbrugets UddannelsesCenters Aarhus’ Bredballegård ved Malling, var de to besøgssteder de to nærmeste muligheder for mange aarhusianere til at komme på gårdbesøg, og begge steder oplevede stort ryk ind hele dagen.

 

Kvælstofudledningen 3.000 tons mindre end antaget

I 2018 blev der - korrigeret for nedbør - udledt 55.000 tons kvælstof frem for 58.000 tons til vandmiljøet, har Aarhus Universitet oplyst til miljø- og fødevareministeren, der i 30 år har overvurderet kvælstofudledningen. Fejlen får ingen betydning for fremrykning af efterafgrødekravet, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Alle medlemmer i Østjysk Landboforening kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Vi skal stå fast, men ikke grave os ned

Det tjener vores interesser bedst, at vi demonstrerer, at vi tager omverdenens bekymring alvorligt, og at vi bestræber os på at holde forbruget af glyphosat nede, skriver Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

Sælg kvien og malk koen en omgang mere

Først i slutningen af anden laktation begynder en ko at give overskud. Derfor vil det ofte kunne betale sig at satse på en laktation mere til de gamle køer frem for at sætte nye ind, vurderer økonomikonsulent.

Offentligheden vildledt om pesticidfund

En historie i flere medier om næsten en fordobling af antallet af boringer med fund af pesticider bygger på manipulation af datamaterialet, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

Østjysk Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Når Østjysk Landboforenings medlemmer om få dage modtager den årlige opkrævning, vil den være væsentligt mindre, end den plejer. Alle medlemmer kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Svinenoteringen står stille

Efter sidste uges stigning er denne uges svinenotering uændret 13,80 kroner for grise, mens sonoteringen stiger med 20 øre til kroner.

Svinenotering fortsat på 13,80 kroner

De danske svinepriser står stille i øjeblikket.
Side 1 af 1751 (35015 artikler)Prev1234567174917501751Next