Minister besøgte virksomhed i Holstebro

JH Agro A/S i Holstebro, der udvikler miljøløsninger til landbruget, åbnede julemåneden med et ministerbesøg, idet de fik besøg af Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og for nordisk samarbejde.

Det gav en god dialog, ifølge direktøren, og anledning til, at firmaet kunne præsentere sin miljø- og klimateknologi JH Forsuring NH4+ og JH SmellFighter for ministeren og hans følge, og derudover havde de en god drøftelse om den stigende nationale og globale bevidsthed om miljø- og klimaudfordringen, og de udfordringer og muligheder for landbruget og fødevaresektoren, der følger deraf.

- For JH Agro er det afgørende, at det ikke er landmanden alene, som skal bære investeringen i miljø- og klimateknologier, men at dette støttes af hele Folketinget og den brede befolkning, siger Lars Rahbæk, administrerende direktør.

Ny teknologi til gylleforsuring

Ministeren fremlagde initiativer om forskning, støttemidler og klimapartnerskaber, og han og virksomheden var enige om, at vi i Danmark har en enestående chance for at markedsføre klimavenlige fødevarer. Det fordrer dog også, at forbrugerne honorerer landmændene for deres investeringer og indsats på området, for ellers vil det udhule den enkelte landmands rentabilitet over tid, lød det.

JH Agro arbejder på en ny teknologi til gylleforsuring, som man håber, kan blive godkendt på den danske Teknologiliste indenfor halvandet til to år. Parterne drøftede også den hidtidige og fremtidige investering i biogasanlæg i Danmark.

- Her er der et potentiale for, at landmanden kan få et højere gasindhold i den forsurede gylle, hvilket har stor værdi for både landmanden og biogasanlæg, siger Lars Rahbæk.

laj

Læs også