Individuel fodring af pattegrise på stiniveau

Agrisys har udviklet et nyt fodringsanlæg til pattegrise i farestalden, der er kåret som en tostjernet nyhed på Agromek.

Med PorciSys, der er en tostjernet nyhed på Agromek, kan pattegrisene i hver enkelt faresti udfodres individuelt. Foto: Agrisys

Med et nyt fodringsanlæg kan pattegrise i hver enkelt faresti få deres eget individuelle foder serveret.

Der er tale om et minivådfodrings- og portionsanlæg, der hedder »Agrisys PorciSys – individuel fodring til pattegrise«. Anlægget er kåret som en tostjernet nyhed på Agromek 2022, hvor det præsenteres af Agrisys A/S.

PorciSys anlægget kan håndtere flere typer foder og dermed kan der foretages en glidende overgang. Det kan være mælkepulver i de første uger efterfulgt af den foderblanding, som anvendes omkring fravænning.

På signal fra en sensor i truget blandes de individuelle portioner, som herefter udfodres til den pågældende ventil. Drivmidlet til transport af foderet er pulserende luft.

Anlægget kan styres fra mobile eller stationære enheder.

Læs også