Nye regler for brug af konventionel husdyrgødning

Fremtiden byder på større krav til de økologiske planteavlere, der skal reducere brugen af konventionel husdyrgødning for at få adgang til et lukrativt økologisk marked.

For økologerne vil brugen af konventionel husdyrgødning blive begrænset i fremtiden.
For økologerne vil brugen af konventionel husdyrgødning blive begrænset i fremtiden.

- Efter nogle gode år med høje priser på alt økologisk korn samt mulighed for tilførsel af konventionel husdyrgødning op til den maksimale kvælstofnorm, ser økologiske planteavlere nu ind i en anden virkelighed.

Det forklarer økologisk chefkonsulent i VKST, Lisbeth Frank Hansen, der fortæller, at de høje afregningspriser bliver for dem, der kan producere økologiske konsum- og kvalitetsafgrøder samtidig med en reduceret anvendelse af konventionel husdyrgødning.

Hun påpeger dog, at alle med den rette strategi vil kunne se grønne tal på bundlinjen. Den rette strategi kan dog være svær at gennemskue. Derfor tilbyder VKST nu et gratis tjek af økologernes muligheder i fremtidens økomarked.

- Sammen med økologi- og økonomikonsulenten får økologen opstillet nogle forskellige fremtidsscenarier for sin planteavl, så han har det bedste beslutningsgrundlag for den fremtidige strategi, forklarer Lisbeth Frank Hansen.

Ingen EU-hjemmel

I Økologisk VKST forventes det, at branchekredsen for økologisk mælk og kød med udgangen af marts i år, vil vedtage at følge anbefalingen om et loft på brug af konventionel husdyrgødning på 43 kg udnyttet kvælstof som gennemsnit på bedriftens harmoniareal med virkning fra gødningsåret 2022/2023.

Herudover bliver der mulighed for at gøde op til bedriftens maksimale økokvote med konventionelle recirkulerede næringsstoffer. Det kan for eksempel være biogasgylle (max. 21 kg kvælstof fra konventionel husdyrgødning), komposteret husholdningsaffald, have/parkaffald, kød- og benmel, fjermel, blodmel mv.

- Da en begrænsning i anvendelsen af konventionel husdyrgødning ikke har hjemmel i EU-økologiforordningen, er det pt. ikke muligt at få de nye regler indarbejdet i de danske stats-økoregler. For at sikre den bedste kontrol af reglerne, arbejder de økologiske organisationer pt. for, at reglerne kan blive indarbejdet i de statslige økologiregler, forklarer Lisbeth Frank Hansen.

Prioriteret fordeling

Hun forklarer, at hvis EU giver tilladelse til, at økologivejledningens bilag 1 i Danmark må tilpasses med en prioriteret fordeling af de tilladte konventionelle gødningskilder, kan de nye regler blive en del af statsreglerne og underlagt landbrugsstyrelsens økologikontrol. Det kommer der tidligst en afklaring på med udgangen af dette år.

- Økologien udvikler sig hele tiden, og der er ikke nogen tvivl om, at brugen af konventionel husdyrgødning på den ene eller anden måde vil blive begrænset i fremtiden, hvis du vil have adgang til et lukrativt økologisk marked, pointerer Lisbeth Frank Hansen.

Hun opfordrer derfor alle professionelle økologiske planteavlere til allerede nu at undersøge, hvilke muligheder der er for at omstille og tilrettelægge den økologiske planteavl.

/ jhal

Læs også

Skoleelever regner landbruget ud
Møder for sukkerroedyrkere
Borgerforslag vil have Mette Frederiksen for rigsretten
Årets løgavler er fundet
25 år gamle it-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform
Sjællandsk landmandssøn er stemmen i ny podcast