Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Satser på ny lovende majssort

SY Silverbull bliver en af de kommende års vigtige majssorter. Rene Lund Hansen ved Løgstør lader nyheden blive årets ”bobler” blandt sine fire sorter i kommende sæson.

- Vi plejer hvert år at så to kendte majssorter samt en ”bobler”. Og ”bobleren” bliver næste sæson den helt nye sort fra Syngenta, SY Silverbull.

Sådan forklarer Rene Lund Hansen, Kirstinesminde Landbrug ved Løgstør, strategien bag grovfoderforsyningen til de 500 holstein malkekøer på produktionsenheden i Nørrekær Enge mellem Aggersund og Nibe.

- Ideen er jo, at vi sikrer os bedst muligt med nogle kendte og gerne tidlige eller middeltidlige sorter, jeg foretrækker heroppe i den nordlige del af Jylland.

Pæne udbytter

Rene Lund Hansen er vant til at have pæne udbytter i sin majshelsæd. 11.000 til 12.000 f.e. pr. hektar er det stabile høje niveau og her i 2020 var udbyttet mellem 12.000 og 13.000 f.e. pr. hektar.

- Men der kan jo ske mærkelige ting med majsen. Årene er meget forskellige og der er altså også store variationer indenfor korte afstande heromkring, påpeger han. Tørkeåret 2018 var slemt for os og så var udbyttet nede mellem 8.000 og 9.000 f.e. pr. hektar.

- Maskinstationen sår majsen og vi lejer en snitter og en ekstra gummiged, når vi høster. Hele majsarealet tages på en gang, når vi rammer det bedste kompromis med tørstofprocenten i alle sorterne. Den nye SY Silverbull, vi skal have i 25 procent af majsarealet i den kommende sæson, er en middeltidlig sort (FAO 170).

Hele værdikæden

Majsen dyrker Rene Lund Hansen på lidt højere og lettere jordtyper end i det flade og frugtbare Nørrekær Enge, hvor staldanlægget ligger.

Den nordjyske landmand indrømmer gerne, at det var efter inspiration fra underdirektør Lars Bundgaard fra DLG, han blev opmærksom på den nye majssort fra Syngenta, SY Silverbull.

- Selvfølgelig handler det om at høste et højt udbytte i marken, men der er en lang række faktorer, der også spiller ind. Som mælkeproducent er jeg faktisk meget optaget af, at et færdigt mejeriprodukt ikke alene er mejeriets værk, men hele værdikædens fortjeneste fra afgrøde over fodring og pasning af den enkelte ko, behandlingen af mælken og hele vejen frem til det færdige mejeriprodukt i butikken, siger Rene Lund Hansen og kobler dermed sin praktiske hverdag sammen med sit organisatoriske engagement i såvel Agri Nord bestyrelsen som fagansvarlig for planter, Dansk Kvægs bestyrelse og sin bestyrelsespost i Arla sammen med foderets kvalitet helt fra marken.

Summen af parametre

I sin erfa-gruppe rangerer Rene Lund Hansen sine udbytter og resultater i de enkelte led.

- Men jeg har det nu bedst med at være i den pæne ende på den økonomiske bundlinje end på markudbyttet alene. Det kan betyde, at jeg ikke ligger bedst på grovfoderomkostningen, men det gør jo ikke noget, hvis jeg er bedre på de nederste linjer, fastslår han sit fokus på summen af parametre som fordøjelighed, proteinindhold og den generelle kvalitet af grovfoderet.

Ryddeligt i spisekammeret

Rene Lund Hansens omhyggelige omgang med foderkvaliteten afspejler sig også i grovfodersiloen.

- Her i den 27 meter brede plansilo er foderhygiejnen i top. Vi henter 10-12 tons ensilage hver dag, og jeg gør meget ud af, at vi ikke har rester liggende løst eller pumper luft ind i stakken, når vi læsser ensilage.

- Vi er begyndt at køre ind i siloen fra den anden ende end her, hvor tager ud. Og det er rigtigt godt, for det er altid i den bagerste ende, foderet hurtigst bliver dårligt, fordi det ikke bliver trykket så godt som i den ende vi lægger ind fra. Og så kører vi med to gummigeder, når vi lægger ind, siger Rene Lund Hansen og bemærker stilfærdigt, at 2020 blev et godt majsår for ham.

- Se her, der er masser af kerner at se overalt, også øverst oppe. Så har majsen som regel givet godt, siger han.

Oplyst grundlag

På trods af, at den direkte inspiration til at prøve den nye SY Silverbull kommer fra underdirektør i DLG Nord, Lars Bundgaard og fra Mogens Steenholt Mogensen, Sales and Field Technician hos Syngenta - altså salgsfolk og produktspecialister – så er Rene Lund Hansen voldsom glad for det uvildige forsøgsvæsen i Danmark.

- Det er her i den lovbestemte værdiafprøvning, vi allerede nu kan se uafhængige data for nye sorter. Og faktisk derfor, jeg tør satse en fjerdedel af majsarealet med en hel ny sort første år, den udbydes til salg, siger han.

Her kan Rene Lund Hansen se dokumentation for, at SY Silverbull har en god balance mellem et meget højt stivelses- og energiudbytte, cellevægsfordøjelighed og ikke mindst et højt udbytte, der giver mulighed for yderligere at booste kvaliteten de gode år ved at sætte en høj stub.

- Det blæser jo en del her, så jeg har virkelig fokus på, at sorten er standfast. Det er meget vigtigt for os her, hvor vi har den store åbne del af Limfjorden lige mod vest.

Rene Lund Hansen har selv 475 hektar og dertil 150 hektar i forpagtning. Der er seks medarbejdere i stalden og tre i marken. To bygningssæt med plads til en årlig slagtesvineproduktion på 11.000 slagtesvin er bortforpagtet.

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S