Sponseret af: Yara Danmark A/S

Forebyg manganmangel med dette enkle trick

Poul Anker Nielsen fra Lyne har forsikret sig mod manganmangel ved at bruge den nye YaraMila 21-3-10 PROMANGAN i den kommende sæson. Samtidig forventer han også at kunne spare en mangansprøjtning.

Manganmangel er en udbredt næringsstofmangel i de danske landbrugsafgrøder og mange arealer behandles med mangan. Forebyggelsen er traditionelt blevet udført som en bladgødskning eller med en svovlsur kvælstofgødning, men kan nu med fordel også klares med YaraMila 21-3-10, som til sæson 2021 findes i en version med mangan, kaldet YaraMila 21-3-10 PROMANGAN. På denne måde tilføres afgrøden fosfor og kalium samtidig med at der forebygges mod manganmangel.

På lette jorde og humus jorde er gentagne behandlinger med mangan nødvendige for at sikre, at der bliver en god afgrøde til høst. På svære jorde er behandling med mangan mere en sikkerhed for at undgå manganmangel såfremt betingelserne for dette opstår.

I kornafgrøderne er det vår- og vinterbyg, som er mest følsomme for manganmangel. Vinterbyg behandles både i efteråret og i foråret, mens vårbyg ofte behandles samtidig med en ukrudtssprøjtning. I et tørt såbed kan manganmangel opstå allerede kort efter vækststart, og det vil ofte være nødvendigt at forebygge med en manganbehandling før det optimale tidspunkt for en ukrudtsbekæmpelse.

Forebyg manganmangel med gødning

Fordelen ved at tilføre mangan via gødningen er, at mangan, som optages via rødderne, transporteres op og ud i hele planten. Så længe der er gødning at optage, vil der være forsyning til nye blade i takt med væksten. Tilføres mangan via bladgødskning, transporteres det ikke rundt i planten, når det først er optaget i bladene, hvorfor nye og usprøjtede blade ikke beskyttes.

Mangan i gødningen vil forebygge manganmangel fra tidlig vækststart og er et godt supplement til udsprøjtning af mangan lidt senere i vækstsæsonen. Mangan udsprøjtet på svækkede blade og planter i dårlig vækst udnyttes dårligt, hvorfor forebyggelse af mangel kan ske tidligere med mangan tilført med gødningen og optaget via rødderne.

Optagelse af mangan via rødderne og tilførsel af mangan med gødning er muligt, idet der omkring et gødningskorn er et surt miljø. I dette område vil mangan være tilgængeligt for planterødderne. Når mangan udsprøjtes på jorden, vil det hurtigt blive fastlåst i jorden. Det samme sker når iltindholdet i jorden er højt, hvorved mangan udfældes som brunsten. Disse udfordringer overkommes ved brug af YaraMila 21-3-10 PROMANGAN.

Landsforsøg med mangan

Manganholdig gødning er testet grundigt i Landsforsøg i vår- og vinterbyg. Der blev i forsøgene opnået signifikante merudbytter som følge af mangantilførsel.

Når gødningen placeres tæt ved kernen har rødderne mulighed for hurtigt at optage gødningen, hvorfor man må forvente, at manganholdig gødning virker bedst i vårbyg eller forårssåede afgrøder.

I en etableret afgrøde, hvor gødning bredspredes oven på jorden, er vejen fra gødningskornet til rødderne længere og derfor må den forsurende effekt forventes at være mindre. Ikke desto mindre virker manganholdig gødning tilført i foråret også i vintersæd.

Anbefaling og gødningsforslag

YaraMila 21-3-10 PROMANGAN kan anbefales til vår- og vinterbyg, men kan også bruges til opstart af vinterhvede.

I vinterbyg og vinterhvede er det især i det tidlige forår ved den første gødningstildeling, at mangan i gødningen forventes at have størst effekt. I vårbyg tildeles gødningen før såning eller som placering ved såning eller i kombination, afhængig af såmaskinens kapacitet.

Mangan tilført via gødning suppleres med en udsprøjtning af mangan, såfremt manganmangel konstateres senere i vækstsæsonen.

Yara Danmark A/S

Vesterballevej 27
7000 Fredericia