Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Optimér vækstreguleringen med disse enkle huskeregler

Det kølige forår har sat en dæmper på de ellers kraftigt udviklede vintersædsmarker mange steder, men der er store regionale forskelle.

Det kan være svært at vurdere behovet for vækstregulering. Der gælder dog nogle simple tommelfingerregler og man bør altid have sin strategi parat på sin ejendom og for hver mark.

Det er vigtigt at kende de enkelte sorters lejsædstilbøjelighed, om du har sået tidligt og om marken er tæt eller svagt udviklet, din udbytteforventning og sidst, men ikke mindst - brug din egen erfaring og vurder, om lejesæd er et problem på din bedrift. 

Hvis du har besluttet dig for at vækstregulere skal du vide, at det er meget bedre at lave flere behandlinger i mindre doseringer og på de rigtig tidspunker, end at komme for sent og anvende høje »hævn-doseringer«. Ofte virker de tidlige behandlinger omkring stadie 29-32 meget effektivt ved lave-moderate doseringer og med makimal skånsomhed overfor din afgrøde.

Dette fordi afgrødens længdevækst er kraftig, og fordi der normalt ikke optræder plantestress i form af nærigsstofmangel, vandmangel eller for højre temperaturer. Du laver en god og kontrolleret vækstregulering og med lave doseringer. I meget stråstive hvede-sorter kan denne ene tidlige behandling vise sig at være tilstrækkeligt. 

Såfremt du ønsker en ekstra god effekt mod lejesæd/strånedknækning bør du forteage en opfølgende behandling i stadie 33-34 i alle vintersædsarter. Har du en blødstået sort og er din udbytteforventning middel-høj- så er det ofte en god ide at følge op med denne behandling. Er målet en forebyggelse mod aksnedknækning og sen strånedknækning i vår og vinterbyg så skal det ske optimalt i stadie 37-39. 

Skabt til alle forhold

Moddus Start/Moddevo er de eneste vækstreguleringsmidler, der er godkendt til behandling i hele perioden fra tidlig buskning og frem til før skridning i byg og hvede (stadie 25-49). Moddus M kan anvendes fra stadie 30-39- altså fra begyndede strækning til fanebladet er udviklet. Produkterne kan fint anvendes alene, men der er også gode erfaringer med at iblande CCC frem til stadie 32 i hvede, rug og triticale. I vårbyg og vinterbyg kan blanding med Cerone i stadie 37-39 give godt effekt på både stra og aksnedknækning. 

Hjælper dig med vinterhveden

InSpire er det nye digitale værktøj, udviklet af Syngenta, der kan hjælpe dig med, hvordan du bør vækstregulere dine hvede. InSpire hjælper dig med at beregne risikoen for lejesæd ud fra et antal parametre såsom: Sortsvalg, såtid, udbytteniveau, vækststadie, jordtype, gødningsniveau, lokalitet og afgrødernes tilstand.

Ved at indtaste dine data i de respektive felter i InSpire og klikke ”Beregn”, får du en anbefaling til vækstreguleringen i din mark. Programmet hjælper dig til bedre at forstå den generelle risiko for lejesæd i din hvedemark. Denne forståelse sammen med dine erfaringer og kompetencer øger chancerne for stråstyrke hele vejen frem til høst!

Prøv InSpire her!

Bemærk: Anbefalinger fra InSpire-værktøjet er vejledende - risiko for lejesæd bør altid bedømmes i den aktuelle mark inden anvendelse af vækstreguleringsmidler. Behandling skal kun ske på afgrøder i god vækst. Tænk på, at det er bedre at lave splitbehandlinger med 3-4 ugers mellemrum end anvendelse af for høje doser under dårlige forhold. Vækstregulering bør altid ske på afgrøder som er uden stress-symptomer som tørke, udsigt til nattefrost eller næringsstofmangel. Syngenta påtager sig intet ansvar for resultaterne af din brug af InSpire. 
 

Læs altid etiketten og anbefalingerne for korrekt anvendelse

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S