Sponseret af: Väderstad ApS

En simpel og effektiv maskine

Grunden til, at man vælger en Rapid er, at den simpel, billig i vedligehold, den placerer kernerne godt, og den har en enorm kapacitet. Det er i hvert fald nogle af kernepunkterne for, hvorfor man på planteavlsbedriften, Rolighed på Falster, valgte en Rapid RD 400 til at så korn og frø.

På Falster ligger Rolighed, en planteavlsbedrift der ejes af Jørn Dalby og drives i tæt samarbejde med driftsleder Simon Munk. På Rolighed dyrkes der omkring 300 hektar planteavl, hvor sædskiftet er bygget op om de sydøstlige øers varemærke: Sukkerroen. Jørn Dalby er en foreningsmand, og har siden 1991 været med i de danske sukkerroedyrkere og har fra 2002 til 2020 ageret formand for sukkerroedyrkerne.

At være så aktiv i foreningslivet og samtidig drive et større jordbrug kræver alsidighed i hverdagen, og derfor hjælpes Jørn Dalby og Simon Munk ad med hverdagen på bedriften. 

- Jørn og jeg driver jorden sammen med egen maskinpark, og så har vi et samarbejde med en nærliggende ejendom, der har 250 hektar, hvor vi deles lidt om maskiner og hjælper hinanden når det er nødvendigt, siger han.

- Vi har alle gang i en masse ting ved siden af, så det er vigtigt, vi hjælper hinanden, så vi kan lykkes med tingene rettidigt, fortæller Simon Munk uden tøven. 

Et sædskifte med frø

Jordbruget bliver drevet i et klassisk sædskifte for en sukkerroedyrker, og med en del frø i sædskiftet. At have frø i sin produktion kræver mere fleksibelt maskinel.

- Noget af det, der har været afgørende for vores valg af såmaskine, har været muligheden for at kunne så frø og korn med samme maskine. Vi har fået en frø-såkasse monteret, som vi så kan fylde frø i. Når vi skal så frø, bliver vinterhveden sået ud i hver andet såskær, og frøene sås indimellem, fortæller Simon Munk og fortsætter: 

- At lægge frø ud med en Rapid virker bare altid, og vi får en ensartet fremspiring.

På ejendommen bruger de mest såmaskinen til korn. Alsidigheden i anvendelighed gjorde den til et attraktivt valg. 

- Den er både god til at så direkte i pløjejord, men den håndterer også stubrester rigtig godt, på grund af de to rækker med discs i samarbejde med crossboard’et. Kombinationen sikrer at den virkelig får jævnet jorden godt ud, fortæller Simon Munk. 

Kernerne ligger hvor de skal

Simon sår pt. vinterhvede med sin Rapid, der trækkes af en Fendt, 720 Vario med 200 hestekræfter, og det er ifølge Simon, ikke for meget. Traktoren skyder en fart på 10,2 km/t, men Simon vil helst gerne køre 12 km/t. Den relativt høje fart, gør dog ikke noget ved præcisionen. Kernerne bliver stadig placeret, hvor de skal. 

- Der sidder en radar på maskinen, der konstant overvåger kørehastigheden. Den hydrauliske udsåning sikrer, at mængden, jeg sår ud, matcher det, jeg har sat den til, fortæller Simon Munk og fortsætter: 

- Det man gerne vil er, at man vil løsne en sårille, hvor kernen så placeres. Der skal være fugt omkring kernen, så jorden skal pakkes godt til bagefter. Det er den her maskine fuldstændig unik til at klare. 

Simon Munk sigter mod at så vinterhveden ud i 4 centimeters dybde. Derfor går han af og til ud og tjekker om kernerne bliver placeret, hvor de skal. Men han har ikke set maskinen svigte endnu. 

- Man er med en Rapid ikke i tvivl om, at kernerne ligger, hvor de skal, konkluderer Simon Munk. 

I foråret placerer de gødningen til al vårsæden.

- Gødningen bliver placeret på de her 25 centimeter, og de er en halv gang forskudt i forhold til sårækkerne. Det vil sige, at gødningen aldrig er længere væk end 6,25 centimeter fra kernen, og den ligger et lille stykke dybere. Så kernerne er altid godt forsynet med gødning, forklarer Simon Munk.

En god tank

En central del af såmaskinen er tanken, og selvom det ved første øjekast kan ligne en beholder som så mange andre, udviser Simon Munk stor begejstring for netop denne del af maskinens konstruktion. 

Den store tank er nem at inddele i sektioner, så du kan tage den mængde gødning med, du ønsker.

- Jeg kan selv justere det skillerum, der er i tanken, alt efter, hvor meget gødning kontra udsæd jeg vil have med. I foråret kører jeg gerne med to-tredjedele gødning og en-tredjedel udsæd, som jeg sætter skillevæggen til at ordne, fortæller Simon Munk og fortsætter: 

- Her i efteråret, når jeg ikke kører med gødning, får jeg en vanvittig kapacitet og kan have udsæd i alle de 4000 liter. Det er behageligt kun at skulle fylde et par gange om dagen. Helt lavpraktisk er tanken også placeret sådan, at vi virkelig nemt kan komme til at fylde den. Vi kan gøre det med en gaffeltruck, frontlæssertraktor eller teleskoplæsser, fordi den er så lavt placeret. Med mange andre maskiner kan man jo kun komme til med en teleskoplæsser, fortæller Simon Munk.

Väderstad ApS

Damsbovej 11,
5492 Vissenbjerg