Sponseret af: FMC Agricultural Solutions

Sådan sikrer du op til 230 kg græsfrø i merudbytte

Det er netop blevet godkendt, at der kan anvendes op til 1,2 l/ha Cuadro® NT i alle frøgræsafgrøder. Seneste års forsøg i græsfrø viser, at anvendelse af 300 g/ha trinexapack kan give helt op til 230 kg frø i merudbytte.

Cuadro® NT, der anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs, har netop fået udvidet etiketten. Etiketudvidelse gør det tilladt at anvende op til 1,2 l/ha Cuadro® NT i alle former for frøgræsafgrøder. Det vil sige, at den maksimale dosering af produktet i frøgræs er øget fra 0,8 til 1,2 l/ha Cuadro® NT.

Udover etiketudvidelse, der giver mulighed for øget maksimal dosering til alle arter af frøgræs, må Cuadro® NT anvendes i de samme vækststadier og til de samme afgrøder som tidligere. 

Der har igennem de seneste 6-8 år været lavet en del forsøg i arter som rødsvingel, almindeligt rajgræs, ital. rajgræs og strandsvingel. Se for eksempel oversigt over landsforsøgene 2016 s 147, tabel 12 (alm. rajgræs) og oversigt over landsforsøgene 2015, side 141, tabel 3 (rødsvingel). Disse forsøg illustrerer effekten af at øge doseringen af trinexapack fra 0,8 l/ha til 1,2 l/ha. 

- Introduktionen af trinexapack-holdige produkter i frøgræsproduktionen kombineret med en mere optimal kvælstofforsyning har virkelig skubbet udbytterne op i frøgræsmarkerne, siger Michael Rose, Business Development Manager i FMC.

- Når vi kigger i forsøgene, er det klart, at den hidtidige maksimale dosering på 200 g/ha trinexapack (0,8 l/ha Cuadro® NT) ofte ikke har været tilstrækkelig til at nå det maksimale udbyttepotentiale. Med op til 1,2 l/ha Cuadro® NT i frøgræsafgrøderne vil landmanden være bedre rustet til at opnå det maksimale frøgræsudbytte i sin afgrøde, tilføjer han. 

Vækstregulering i alm. rajgræs

Bedste resultat: 1,2 l/ha fordelt på 2 x 150 g/ha trinexapack 

Kan sikre en lettere høst og et større udbytte

Vækstreguleringsmidler anvendes til at modvirke lejesæd og sikre en ensartet modning af afgrøden. Cuadro® NT optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst.

Det resulterer i kortere og stærkere strå, som sikrer en mere ensartet bestøvning af frøgræsafgrøderne og en lettere høst.

Vigtig information til landmanden om ikke-opdaterede etiketter

Produkter på det danske marked med en ikke-opdateret etikette må gerne anvendes med den udvidede etikettevejledning. Det vil sige, at du gerne må anvende op til 1,2 l/ha Cuadro® NT i frøgræsafgrøder, selvom etiketten på din nuværende dunk er med en ikke-opdateret tekst. 

For yderligere information om etiketudvidelsen af Cuadro® NT, kontakt venligst Business Development Manager i FMC, Michael Rose, på mail michael.rose@fmc.com eller telefon 89874709.

Læs mere om Cuadro® NT og FMCs øvrige produktsortiment her.

Download etiket og produktblad med effekttabeller for Cuadro® NT her.
 

FMC Agricultural Solutions

Thyborønvej 78
DK-7673 Harboøre