Sponseret af: Elanco Denmark ApS

Sådan undgår du denne faldgrube i svinefoderet

Enzymet Hemicell HT nedbryder fibertypen beta-mannan i svinefoder. Grisene kan ikke selv nedbryde beta-mannan og det skaber en energikrævende immunreaktion, som går ud over tarmsundheden og produktiviteten.

Tarmsundheden afspejles i biomarkører og de fortæller om graden af inflammation i tarmen. I et fransk forsøg målte man fem forskellige biomarkører i tarmen hos smågrise, som havde fået foder enten uden eller med Hemicell. Især to biomarkører viste sig at være markant reduceret, når Hemicell blev tilsat foderet. Det viste således, at Hemicell er i stand til at forbedre tarmsundheden hos smågrise.

To vigtige biomarkører

Calprotectin og IFN-γ (Inteferon gamma) er to vigtige biomarkører.

Calprotectin er proteinudskilte hvide blodlegemer. Calprotectin er en meget anvendt indikator for inflammatoriske tarmsygdomme. Når det findes i afføringen, indikerer det tarmbetændelse hos svin. I forsøget var der tale om en signifikant reduktion af denne biomarkør i Hemicell-gruppen.

IFN-γ (Interferon-gamma): Vigtig pro-inflammatorisk cytokin. Denne biomarkør er ofte forhøjet, når tarmsundheden er i fare. Også her viste Hemicell at kunne reducere denne biomarkør.

Bryder kæden

Beta-mannan, som findes i svinefoder, består af en lang mannosekæde med sidekæder af galactose, som grise ikke kan nedbryde. Hemicell HT virker ved at bryde kæderne og efterlade mindre molekyler, som derefter passerer tarmsystemet uden at ”trigge” immunforsvaret. 
 

Koster energi

Når immunforsvaret reagerer overfor beta-mannan i foderet, kaldes det FIIR (Foder-Induceret-Immun-Respons), som er en medfødt immunreaktion, der opstår, når tarmen møder et molekyle, der ser ud til at være sygdomsfremkaldende – uden at være det! En immunrespons koster energi og kan skade tarmsundheden, som det sås i den nævnte franske studie og nedsætte produktiviteten.

Så meget skal der til

Hemicell HT virker, når koncentrationen af opløseligt beta-mannan i foderet er 0,2 procent eller mere. Beta-mannan findes i alle vegetabilske råvarer og almindeligt svinefoder indeholder typisk 0,1-0,4 procent opløseligt beta-mannan.

Vil du gerne vide mere om virkningen af Hemicell HT er du velkommen til at kontakte agronom Christina Fensholt-Hansen hos Elanco.

Elanco Denmark ApS

Lautrupvang 12, 1.th,
2750 Ballerup