Sponseret af: Väderstad ApS

Flere afgrøder, én løsning

På Langeland er Knud Rabølle specialist i frø til specialafgrøder og har mange forskellige frø til udsæd, som skal sås i særegne såbed og rækkeafstande. For ikke at have for mange såmaskiner på bedriften, forespurgte man hos Väderstad, om Tempo V 12 kunne justeres til at så mange forskellige og specifikke frø, og efter tests på fabrikken i Sverige kom svaret: Det kan den!

På Langeland bliver der hos Knud Rabølle sået frø i stor stil. Frø kommer i mange former og mange størrelser, de skal sirligt placeres i rækker, og man skal vide præcis, hvor mange frø der kommer i jorden pr. meter. Den store præcision, det kræver at dyrke frø, stiller derfor specifikke krav til maskinerne, som anvendes til at få udsæden i jorden.

Da den langelandske frøavler, Knud Rabølle, skulle skifte sin såmaskine ud, kiggede han sig grundigt omkring efter en løsning, der kunne levere på flere fronter.

- Vi så hurtigt et potentiale i Väderstads Tempo V til tolv rækker, men først skulle vi sikre os, at den kunne bruges til de frø, vi har i vores produktion. Vi skal både så spinatfrø, roefrø, rapsfrø og frø til purløg, og de ser alle sammen forskellige ud, og har forskellige størrelser, fortæller Knud Rabølle og fortsætter: 

- Især roefrø og hanfrøet til spinat er specielle, da begge er meget ukurante frø, og derfor normalvis ikke kan sættes i jorden af samme maskine. Men efter vi sendte frøprøver til Väderstad i Sverige, hvor de testede, om Tempo V’en kunne indstilles til alle vores frø, og vi fik positive tilbagemeldinger, var vi ikke i tvivl om valget.

En krævende produktion

Knud Rabølle sår hvert år mellem 20 og 40 hektar spinat hos sig selv, og kører dertil som maskinstation ud og sår 200 hektar ved avlere i området, der alle har spinat. Spinat er ikke som de fleste afgrøder, og kræver bestemte afstande mellem bestemte rækker.

- Vi sår spinat i ni hun-rækker og to han-rækker, og med en blindrækkes mellemrum mellem han- og hun-rækkerne. På Tempo V kan jeg nemt indstille det sådan, at vi får mellemrum mellem rækkeenhederne og dermed opnår den afstand, jeg ønsker, fortæller Knud Rabølle og fortsætter: 

- I nogle spinatsorter skal han-frøene sås af to omgange. Første gang sammen med hun-frøene, og fjorten dage senere sås der to separate rækker kun med han-frø, der skal sikre bestøvningen af hunnerne. Her kan jeg også bruge samme maskine, da jeg med hydraulikken løfter alle andre såsektioner, så jeg kun kører med de to rækker. De to rækker kan jeg så indstille til at være lige ved siden af de to indledende rækker med hanner.

Et præcisionsværktøj

Det store areal som skal sås hvert år, samt kunders tårnhøje forventninger til præcis såning, stiller store krav til, at Knud Rabølle kan levere et knivskarpt resultat hver gang. Derfor gør han en dyd ud af at lave en meget nøjagtig udsåning, da frøene bør placeres i en nøjagtig dybde og en præcis afstand mellem hinanden. Han værdsætter derfor Väderstad Tempo V’s Gilstring Seed Meter, der sikrer præcisionen selv ved høje hastigheder, til fulde.

- Hver enkelt så-sektion tæller hvert frø, der kommer igennem, så jeg ved præcis, hvor mange korn der kommer i jorden. Ved spinat kan jeg indstille den nøjagtigt til de 14 frø pr. løbende meter række, vi gerne skal være på, fortæller han og fortsætter:

- Tempoen holder en meget konstant sådybde, når først vi har indstillet den. En konsistent sådybde er vigtig for en ensartet fremspiring, så vi kan være nøjagtige i vores sprøjtning og sikre en ensartethed i bestøvningen fra hannerne til hunnerne. Hvis hannerne og hunnerne modner uens, så bestøver de vilkårligt, siger Knud Rabølle. 

Præcisionen sikres ligeledes af den særlige Powershoot-teknologi, som Väderstad har udviklet, der via lufttryk skyder frøene ned i jorden. Det fjerner udfordringer med øgede vibrationer ved høje hastigheder og gør, at man kan så og samtidig køre hurtigere.

- Jeg kører generelt 8-10 km/t med den nye maskine, hvor jeg med min gamle maskine kørte 5 km/t. Jeg kunne nok godt køre hurtigere, men ved den hastighed føler jeg mig komfortabel, siger Knud Rabølle.   

Nem og hurtig betjening

For Knud Rabølle er Tempo V’s evne til hurtigt og nemt at skifte mellem forskellige indstillinger det, der gør den perfekt til bedriften. Spinat er ikke den eneste afgrøde, der sås, som kræver specifikke indstillinger, og derfor er den enkle betjening et parameter, som han værdsætter.

- Jeg har fået et utal af sådiske med forskellige hulstørrelser, og der vælger man bare den, der svarer til det frø, jeg skal så ud. Bagefter står jeg med min Ipad bagved maskinen og vælger min ønskede frøafstand, fortæller Knud Rabølle og fortsætter:

- Når jeg så har indstillet én såsektion til at så med 8 centimeters såafstand, og testet at det virker, kan jeg med et tryk på en knap indstille de andre sektioner til samme indstillinger. Derfra kan jeg løbende i traktoren indstille på såsektionerne, hvis jeg for eksempel vil så lidt tættere ned ad en bakke.

Et andet vigtigt parameter når man dyrker specialafgrøder er såbedet. Såbedet skal ifølge Knud Rabølle også sidde lige i skabet, når man dyrker specialafgrøder, og her formår hans Tempo V 12 at kompensere for dårligt forberedte såbede.

- Vi har fået en roterende rækkerenser monteret på fronten af hver enkelt såsektion, så vi får præcis det såbed, vi har brug for. Tempoen er virkelig god til at lave såbedene, som de skal være, slutter Knud Rabølle.

Väderstad ApS

Damsbovej 11,
5492 Vissenbjerg