Sponseret af: Elanco Denmark ApS

Sådan fik svineproducent bugt med halebid

Halebid, aggressive og uens grise var hverdag for svineproducent Simon Høj for et halvt år siden, men efter foderet blev tilsat et nyt enzym, er der nu ro i stierne og grisene trives.

Svineproducent Simon Høj og hans 14 ansatte står for Hallumgade med 2.900 årssøer og Tinghøj, som laver 105.000 smågrise op til 30 kg. Sundhedstatus i besætningen er konventionel, men den har Hatting PRRS, Mycoplasma og ingen AP. Antibiotikaforbruget har ligget for højt i forhold til besætningens målsætning, og soholdet har derfor nu via HyoVet fået fremstillet en besætningsspecifik autovaccine overfor Streptococcus Suis type 1, som forventes at kunne dæmpe de ledbetændelser og hoste, som smågrisene har haft.

Til alle tider har der for Simon Høj været stort fokus på foder, som hjemmeblandes. Vitamin- og mineralblandinger og et koncentrat til de helt små grise leveres af Vestjyllands Andel (VA). Der fasefodres med i alt fem foderblandinger fra 6-32 kg efter ny norm til god foderudnyttelse. Simon Høj ved, at hjemmeblanding skal tages seriøst, og som eksempel kan nævnes, at proteinindhold i alt korn og soja løbende måles for at undgå større udsving i proteinniveauet og dermed sikre en mere ensartet produktion. Foderet til smågrisene har været uden medicinsk zink i tre år. 

Indtil for et halvt år siden oplevede han store problemer med halebid, øresut og aggressive grise, og som Simon siger: »Vi fandt halebid i hver eneste sti – det gjorde ondt på os alle«. Det betød, at mange grise måtte tages ud i sygestier eller aflives. Grisene var meget uens og hver uge blev flere grise frasorteret for hver sti, og der var naturligvis bekymring over hvor mange grise, som ikke kunne sælges ved 30 kg.

Opsøgte hjælp

Derfor kontaktede Simon Høj konsulenten Jens Korneliussen fra Svinerådgivningen i Herning, som gennemgik hele besætningen. Forskellige forbedringsforslag blev diskuteret.

Et af forslagene var at prøve et nyt enzym fra Elanco, som hedder Hemicell HT. Enzymet styrker grisenes tarmsundhed så meget, at de bedre kan klare beta-mannaner i foderet, som udfordrer immunforsvaret og dermed stresser grisen. Det skulle vise sig at være den rigtige strategi – efter opstarten med Hemicell HT i maj gik der kun to uger, før en positiv effekt viste sig.

- I dag ser vi ingen øresut og kun sjældent halebid. I stierne er grisene rolige, trives og de er betydeligt mere ensartede, siger Simon Høj. 

At dødeligheden siden 4. kvartal 2020 er reduceret fra 4,1 procent til 2,3 procent taler for sig selv. Se tabellen herunder.

Tabel 1. Produktionstal for smågrise 6,5-33 kg
  4. kvartal 2020 (før) 3. kvartal 2021 (NU inkl. Hemicell HT)
Daglig tilvækst, gram 523 542
Fodereffektivitet, FEsv/kg tv 1,67 1,59
Dødelighed, % 4,1 2,3

Gav ro i svinestalden

Både Jens Korneliussen fra Svinerådgivningen og dyrlæge på stedet Klaus Hedermann fra HyoVet er ikke i tvivl om effekten af Hemicell HT. De er enige om, at det har været lettere at bruge et højt indhold af sojaskrå til mellem og store grise uden at det gav diarré, og derudover blev grisene meget mere rolige. 

- Vi vil bruge Hemicell HT til at ombytte en andel af det dyre sojaproteinkoncentrat med sojaskrå i start- og mellemblandinger til smågrise, siger Jens Korneliussen.

Noget der ligger Simon Høj meget på sinde er trivsel – ikke kun hos grisene, men i allerhøjeste grad også blandt medarbejderne, som igen er glade for at være i staldene og se, at grisene har det godt.

I fremtiden forsætter han med at optimere produktionsresultaterne via råvarer, foderudnyttelse og vækst, og Hemicell HT vil indgå som fast tilsætning til foderet.

Forventer større efterspørgsel

Vestjyllands Andel var de første i Danmark, som lavede forsøg med enzymet. Efter to års erfaringer har de nu en lang række kunder, som tilsætter Hemicell HT.

- Vi har store forventninger til, at mange flere danske svineproducenter får øje på dette innovative produkt, siger Per Runge fra VA.

Et tæt samarbejde mellem producent, dyrlæge, rådgiver og foderstoffirma har resulteret i, at denne besætning nu formår at køre med høj norm på protein, tilsat Hemicell HT og uden medicinsk zink.

Hvad er Beta-mannan?

Beta-mannan er fibre, som findes i alt vegetabilsk foder til grise. Deres hovedopgave er at styrke planten under vækst, men det går galt, når de skal fordøjes. På grund af deres størrelse opfattes beta-mannan fejlagtigt som farlige molekyler, som immunforsvaret angriber. Dette koster helt unødvendigt en masse af grisens energi. Løsningen er at sætte beta-mannan ud af spillet med enzymet fra Elanco. Hemicell HT nedbryder beta-mannan til mindre enheder, så de kan passere ubemærket gennem tarmen. Hemicell HT styrker derved tarmsundhed, trivsel og produktivitet.

Vil du gerne vide mere om Hemicell HT er du velkommen til at kontakte agronom hos Elanco, Christina Fensholt-Hansen, ved at klikke her:

Kontakt

Elanco Denmark ApS

Lautrupvang 12, 1.th,
2750 Ballerup