Sponseret af: Väderstad ApS

Lollandske godser sår roer med høj hastighed

Planteavlen på godserne Rudbjerggaard og Fredsholm drives af driftsleder Carsten Hansen. Hver mark bearbejdes ud fra nøje afvejede beslutninger, og særligt roemarkerne får stor opmærksomhed.

På hovedhuset til Rudbjerggaard står der året 1606, men driften af godsernes 1300 hektar agerjord er alt andet end middelalderlig. Selve virksomheden strækker sig over både markdrift, skovdrift, boligudlejning, eksternt kornlager og svineproduktion – et moderne landbrug, der med grundighed, effektivisering og digitalisering er optimeret til dets omgivelser, de fede, flade lollandske jorde. 

Driftsleder for blandt andet planteproduktionen hedder Carsten Hansen, og sidste år investerede han i en ny roesåmaskine til de omkring 300 hektar med sukkerroer.

- Vi har valgt en 12 rækket såmaskine, og selv om vores tidligere såmaskine havde 18 rækker, kan vi så samme antal hektar på samme antal dage på grund af den høje hastighed den nye kan så med.

-    Carsten Hansen, driftsleder, Rudbjerggaard og Fredsholm godser 

Selvom Carsten Hansen er en rolig mand, der er nøje forberedt til sit arbejde og en velerfaren driftsleder – han har tidligere været driftsleder på Ledreborg Slot – havde han overvejelser ved et skift til en højhastigheds-roesåmaskine. 

- Når vi snakker om roedyrkning, er der ikke mange ukrudtsmidler at gøre godt med. Det kræver timing fra et ledelsessynspunkt, og det kræver, at alle planter står nøjagtigt, hvor de skal, så de hjælper til med at skygge for ukrudtet, når det spirer frem. Er der et spring i rækken, er det lig med ukrudt mellem planterne.

Artiklen fortsætter under billedet…

Satte farten op

Carsten Hansen valgte en blot seks meters maskine til den nyindkøbte roesåmaskine, en Tempo L12 med gødningstank. Det medførte, at de på Rudbjerggaard og Fredsholm har kunne sætte farten op – fra syv km i timen, som den tidligere roesåmaskine kørte, til 10 km i timen. 

- Vi har valgt en seksmeters såmaskine, og selv om vores tidligere såmaskine var ni meter, kan vi så samme antal hektar på samme antal dage på grund af den højere hastighed den nye kan så med, fortæller Carsten Hansen. 

Den smallere såmaskine blev også valgt, så den passede med traktorens trækkraft. Den høje fart, som såmaskinen stadig opererer nøjagtigt og præcist under ved frøplacering, har levet op til forventningerne hos Carsten Hansen. 

- Det ser fornuftigt ud. Når vi sår, går vi også og roder i jorden, for at se hvordan frøene bliver placeret, og det gjorde den godt, så jeg er tryg ved, at det bliver en god høst, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet…

En længere vækstsæson

På godserne kan de bruge deres roesåmaskine til at så flere forskellige sorter og afgrøder. Det havde betydning for tidsplanen på bedriften, da de skulle så vinterraps.

- Rapsen skal sås i slutningen af august, hvor vi som regel ikke er færdige med at høste - så det er meget tidspresset. Desuden tager det tid at skulle pløje forud for såningen. I år kunne vi bruge vores højhastigheds roesåmaskine, som uden problemer sår direkte i stubharvet jord. Derfor kunne vi så raps med kun et par mand i stedet for fire. Vi kunne godt have gjort det med vores almindelige såmaskine, men vores roesåmaskine placerer frøene bedre i den jord, vi har her, og når den er så præcis, så sparede vi også frø, lyder det. 

Tidligere har landbruget brugt deres almindelige såmaskine til at forberede såbedet for roerne om foråret. Den nye investering betyder, at de nu har en harve og en roesåmaskine med stort skæretryk, der sikrer en præcis placering af roefrøene. Det er med til, at harvning med den almindelig såmaskine forud for roesåningen er gjort overflødig. Derfor kan korn nu sås samtidigt med roerne, og kornet kan få en længere vækstsæson. 

- Roer skal gerne have en så lang vækstsæson som muligt. Normalt i foråret brugte vi dobbelt så lang tid som nu på at så korn og roer. Men nu kan vi så korn og roer samtidig, så nu bruger vi 7-10 dage i stedet for 14 dage. Det betyder noget for udbyttet, det regner vi med.

Fakta

  • Landbrugsvirksomheden Rudbjerggaard og Fredsholm godser
  • 1300 hektar agerjord med knap 300 hektar roer
  • Boligudlejning af 30 boliger, godt 500 hektar skovdrift, kornlager
  • Markdriften, boliger, skov og ekstern kornlagring drives af Carsten Hansen siden 2002 med 14 medarbejdere, hvoraf fire er udelukkende i marken
  • Svineproduktion af 30 kilos grise med 1100 årssøer med selvstændig driftsleder og seks medarbejdere
  • Læs mere om godsernes nye rækkesåmaskine her

Maskiner på godserne til forberedelse af såbed er alle fra Väderstad

Väderstad ApS

Damsbovej 11,
5492 Vissenbjerg