Sponseret af: Ceva Animal Health A/S

Virus hos fjerkræ sætter sig på dine resultater

Smitte med infektiøs bronkitis (IB) eller gumboro kan have stor betydning for, hvor godt dine høner og kyllinger klarer sig. Ved hjælp af et par dråber blod kan du få analyseret om et hold har været udsat for smitte. Gentagne prøver kan fortælle, om smitten stiger eller falder i din besætning. Vil du have kendskab til din besætnings status, så få undersøgt din besætning med Cevas overvågningsprogram.

Oplever du, at der pludselig er for mange knækæg i bakkerne, eller foderforbruget er lidt forhøjet hos dine kyllinger? Så kan du have en ubuden gæst i form af en virus i din besætning. Ceva hjælper med at undersøge, om den ubudne gæst er en virus, som for eksempel IB eller gumboro, som du kan forebygge.

Overvågning med et par dråber blod

- Sygdomsovervågning skal være nemt, derfor faldt valget på papirstrimler. Et par dråber blod på en papirstrimmel kan fortælle, om virussygdomme er til stede i besætningen. Papirstrimlerne sender vi til laboratorier i udlandet. Sammen med din besætningsdyrlæge tolker vi laboratoriets resultater og laver en sammenhængende rapport med et bud på målingernes betydning for produktionsresultatet, forklarer Johanne Juul, fjerkrædyrlæge hos Ceva. 

Infektiøs Bronkitis påvirker skalkvaliteten og dermed din indtjening. Smittepresset i besætningen er afgørende for, hvor ofte du skal vaccinere dine høner. (Foto: Pixabay; Ceva Animal Health)
Infektiøs Bronkitis påvirker skalkvaliteten og dermed din indtjening. Smittepresset i besætningen er afgørende for, hvor ofte du skal vaccinere dine høner. (Foto: Pixabay; Ceva Animal Health)

Infektiøs Bronkitis påvirker skalkvaliteten og dermed din indtjening. Smittepresset i besætningen er afgørende for, hvor ofte du skal vaccinere dine høner. (Foto: Pixabay; Ceva Animal Health).

Metoden angiver niveauerne af antistoffer i forhold til forskellige virussygdomme, og på den måde kan du få et klart billede af, om dine dyr har mødt en virus, der påvirker effektiviteten negativt.

Overvågning med måling af antistofniveauet og antallet af negative og positive dyr fortæller noget om smittepresset i et hold. Gentagne målinger i besætningen viser tendensen for smittepresset – stiger eller falder det? Sammenholdt med produktionsresultater kan det sige noget om, hvorvidt det er nødvendigt at ændre sine rutiner.

- For at overvåge smittepresset og få et varsel om, hvorvidt smittepresset er ved at stige, anbefaler vi for slagtekyllinger at få taget 10 blodprøver på papirstrimler lige inden slagt, og for høner anbefaler vi 10 blodprøver hver 12. uge, også på papirstrimler, forklarer fjerkrædyrlæge Johanne Juul.

Virus kan forebygges

For den enkelte besætning kan det give en indsigt i, om den daglige indsats rammer plet. Sammenholdt med produktionsresultaterne for de enkelte hold kan en overvågning ved hjælp af blodprøver hjælpe dig og din dyrlæge med at beslutte, om dine forebyggende tiltag holder, eller om ændringer i vaccinationsprogrammet vil være vejen frem.

Vær med i overvågningsprogram

Ceva Animal Health tilbyder danske slagtekyllingeproducenter at deltage i overvågningsprogrammet, Global Protection Services (GPS) som et supplement til de undersøgelser, der allerede foregår på besætningsniveau i branchen.

- Vi opfordrer danske producenter til at deltage i overvågningen, fordi det er et godt værktøj til at vurdere om det, man har sat i gang, også har den ønskede effekt. På den måde kan man sammen med sin dyrlæge få en god snak om, hvordan man kan forebygge smitte og samtidig mindske sine tab, påpeger Johanne Juul.

Deltag i overvågning

Ønsker du at deltage i overvågningen og have værktøjet til at mindske smitte og dermed dine tab, eller vil du blot gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte:

Fjerkrædyrlæge i Ceva Johanne Juul – johanne.juul@ceva.com

Gumboro med mørketal

I Danmark fokuserer vi meget på infektiøs bronkitis (IB), fordi den har stor betydning for effektiviteten, men gumboro kan optræde skjult hos kyllinger, også i opdræt til konsumægshøner, som subklinisk gumboro.

Subklinisk gumboro optræder uden tydelige sygdomssymptomer hos kyllingerne, og derfor kan der være et stort mørketal for antal smittede besætninger. På den måde kan smitten få lov at sprede sig på en ejendom, indtil smittepresset er så højt, at den slår igennem som et flokproblem. 

- Mange forbinder gumboro med diarré, sløve kyllinger og øget dødelighed. Men virus kan også ligge på lur i besætningen i en subklinisk udgave, der alligevel påvirker produktionen. Kyllingerne bliver uens i vægt, eller foderforbruget stiger. Om dine kyllinger har gumboro, kan en blodprøve afsløre. Risikoen for gumboro er størst fra 3.-6. leveuge, så blodprøven skal tages efter den alder, forklarer Johanne Juul.

Lurer IB i din besætning?

Mange slagtekyllinger bliver vaccineret mod IB, især om vinteren. Men IB-smitten er i landet hele året, det vil ægproducenter sikkert være helt enige i. Smittepresset er bare svingende, sådan at mange besætninger går fri af sygdomsudbrud om sommeren. Det er også, hvad Ceva’s overvågning i 2021 viste. 

Rigtig mange af de overvågede besætninger er negative om sommeren, men overvågningen indikerer samtidig, at nogle besætninger alligevel har et lavt smittepres i sommerhalvåret.

Overvågningen giver svar

Her er det interessante spørgsmål så om besætninger med lav grad af smitte, er de første til at få udbrud af IB, når sommeren er slut, hvorefter den spredes til resten af landet, eller om IB smitten rammer tilfældigt hvert efterår?

- Det er bedst, at så mange fjerkræbesætninger som muligt deltager i overvågningen. På den måde kan vi få svar på spørgsmål, der kommer mange til gode, slutter Johanne Juul.

Få tips og tricks med Ceva Fjer

Du er altid velkommen til at følge Ceva i Facebook-gruppen Ceva Fjer.

Her giver vores fjerkrædyrlæge Johanne Juul gode tips og tricks til årstiden og giver sit bud på aktuelle problemstillinger. 

Deltag i Facebook-gruppen

Om Johanne

Johanne Juul har været dyrlæge siden 2008, og de sidste 9 år har hun på fuld tid arbejdet som fjerkrædyrlæge: Først i LVKs fjerkræteam, dernæst som virksomhedsdyrlæge for slagtekyllingerugeriet DanHatch Danmark. I 2021 blev hun ansat i Ceva Danmark, der som medicinalfirma har mere end 20 års erfaring med fjerkræ indenfor sundhed og sygdom, udstyr, produktionsdata og med fjerkræeksperter i hele verden.

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2
7100 Vejle