Sponseret af: Elanco Denmark ApS

En verden af muligheder efter zink

Tiden nærmer sig med hastige skridt, men der er heldigvis en masse gode muligheder for succes! Hvis bare du spænder sikkerhedsselen på den lille gris, så klarer den også dette bump på vejen.

De fleste af jer er i fuld gang med at finde vejen til en god fravænning uden zink. Dit foderstoffirma har i de senere år arbejdet målrettet på at finde en god løsning på fravænning uden medicinsk zink, og alle er enige i, at det kræver flere gode tiltag for at nå godt over målstregen:

-    Der arbejdes på mere ensartede farehold og større/stærkere grise ved fravænning
-    Indsatsen for at vænne grisene til foder allerede i farestalden intensiveres  
-    Der prøves til med veldokumenterede tiltag, herunder syrer, organiske mineraler og enzymer

Protein – nok det allervigtigste

Den anbefaling der tillægges størst betydning er dog at nedsætte indholdet af råprotein i fravænningsblandingen til 130 g standard fordøjeligt pr. FEsv. Det er en god og sikker tilgang til fravænning uden medicinsk zink.

De fleste grise vil, selvom vi skåner dem i starten, kunne indhente det tabte.

Zink smager ikke godt

Foder med zink kan smage dårligt. Derfor forventes det, at grisene hurtigere kommer i gang med at æde foder uden zink, ligesom overgangen mellem blanding 1 og 2 vil blive blidere, når der ikke også sker en overgang fra foder med og uden zink.

Tidspunktet for hvornår der skiftes til blanding 2 kan gøres mere fleksibelt, fordi de store grise kan gå over på blanding 2, inden der er gået 14 dage, og de mindste kan vente lidt længere.

Sortér grisene i små, mellem og store, og tildel så foder efter grisenes behov.

Bedre til at spotte grise, der er ved at blive syge

De nævnte tiltag betyder, at mange besætninger vil kunne skifte til zinkfrit foder uden problemer, mens andre vil opleve fravænningsdiarré, fodringsbetingede diarréer og dødsfald. Hvor store problemerne bliver, er der ingen der ved, før zinken er væk. 

Der vil blive stillet større krav til personalets evne til at spotte grise, der er ved at blive syge. Hos nyfravænnede grise er der en god sammenhæng mellem diarré og tilsmudset bagpart, og hvis staldpersonalet har blik for indsunkne øjne og flanker, er det i mange tilfælde muligt at enkeltdyrsbehandle diarréen i stedet for at flokbehandle.

Dem der oplever fravænningsdiarré må sammen med dyrlægen få stillet en diagnose og vurdere, om der for eksempel skal forebygges med vaccine eller behandles med antibiotika.

Klimastaldspersonalet skal nok generelt vænne sig til at se mere diarré, men med lavere mængde protein i foderet, gode syreprodukter, enzymer og andre forebyggende tiltag er der stor sandsynlighed for, at det ikke går så galt endda. 

Med Hemicell tåler dine grise mere protein

Lige efter fravænning vil de fleste reducere proteinindholdet i foderet. Det vil betyde en lav daglig tilvækst i starten, men derefter skal man turde øge proteinindholdet til grænsen for, hvad grisene kan tåle for at den har mulighed for at indhente det tabte. En god støtte vil være enzymet Hemicell, som gør, at grisene kan tåle mere protein, samtidig med at tarmsundheden opretholdes.

Grisene forbliver robuste og kan bedre stå imod sygdom – og det vil du kunne se på bundlinjen. Husk at når du vælger gode tiltag, som støtter grisene, så kan du også turde noget mere. 

Hvis du ønsker mere information om Hemicell og danske resultater ved at tilsætte dette enzym, er du meget velkommen til at kontakte Christina Fensholt Hansen, der er agronom hos Elanco.

Kontakt

 

Elanco Denmark ApS

Lautrupvang 12, 1.th,
2750 Ballerup