Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Vi skal styrke vores afgrøders evne til at stå imod

Ny biostimulant øger udbyttet i kartofler med gennemsnitligt 2 tons per hektar og 0,3 procent i stivelse. Det er biostimulanten Quantis’ evne til at styrke planten mod stress, så den bedre kan overkomme sæsonens varmeste perioder, der mindsker risikoen for udbyttetab, når sæsonen byder på ugunstige vejrforhold.

I højværdiafgrøder, som eksempelvis kartofler, er det særligt interessant ikke at overlade udbytterne til sæsonens tilfældigheder. I kartoffelproduktion betyder stress af afgrøden meget for udbyttepotentialet, hvor især varmestress påvirker planterne. Kommer temperaturen over 25 grader, vil kartoffelplanten lukke ned for fysiologiske processer, der er vigtige for fotosyntesen.

Særligt i de kritiske faser af kartoffelplantens udvikling, såsom begyndende knolddannelse, er det afgørende, at planten ikke bruger sine kræfter på at igangsætte forsvarsmekanismer – der i sidste ende koster udbytte.

Skal dette udbyttetab undgås kan vi se mod biostimulanter. Ved at styrke afgrødens eget forsvar kan afgrøder bedre stå imod udefrakommende faktorer, hvilket er særligt værdifuldt i de sæsoner, hvor der opleves ugunstige vejrforhold.

Biostimulanter øger udbyttet

Biostimulanter som produktgruppe virker ved at stimulere afgrødernes egne evner til at opretholde de vitale funktioner, hvilket i sidste ende vil højne udbyttet. Afhængig af produktet kan biostimulanter enten forbedre optagelsen og udnyttelse af næringsstoffer eller øge tolerancen overfor abiotisk stress. 

- Med biostimulanter kan man hæve afgrødekvaliteten. Hvis vi i fremtiden skal holde fast i vores høje udbytter, skal vi bruge de virkemidler, der er tilgængelige. De rette biostimulanter kan hjælpe til med at man ikke mister unødigt udbytte. Med biostimulanter, som eksempelvis Quantis, kan vi hæve udbytterne, omend ikke hvert år, så i gennemsnit over en årrække, fortæller Inge Fiil Poulsen fra Syngenta Danmark.

 

Læs mere om at optimere plantens vækst med Quantis!

 

Merudbytter ved forebyggende indsatser

Biostimulanten Quantis styrker afgrøders evne til bedre at overkomme varmt og tørt vejr gennem sæsonen. Ved brug af Quantis boostes plantens evne til at stå imod varmestress, hvilket i danske forsøg har vist gennemsnitlige merudbytter på 2 tons og et øget stivelsesindhold på 0,3 procent. Tilmed viser flere lokale forsøg merudbytter på op til 10 procent.

- Det samlede merudbytte for markforsøg i 2020 og 2021 har været på 3,8 procent.

- Det handler om at få det meste ud af alle sæsonens vækstdage. For høje temperaturer stopper kartoffelplantens udvikling, og produktion af knolde forsinkes. Det sker, fordi planten igangsætter sine forsvarsmekanismer mod varme, hvilket koster energi. Den energi får afgrøden ikke igen senere på sæsonen, hvorfor det vil koste på udbyttet til høst. Vi kan dog behandle forebyggende med Quantis og give planten det boost, den skal bruge til at stå imod varmen, så udbyttet ikke går tabt, fortæller Inge Fiil Poulsen og fortsætter:

- Det er vigtigt, at biostimulanter som Quantis bruges forebyggende – man kan lidt tænke på biostimulanter som en hybrid mellem gødning og plantebeskyttelse. Vi beskytter afgrøden mod det stress, der måtte komme ved at styrke dens fysiologiske processer på forhånd. Som landmand er det ligetil at integrere Quantis i sine behandlinger, da det både er billigt og kan iblandes i de planlagte skimmelsprøjtninger fra begyndende knolddannelse.

Det samlede merudbytte for markforsøg i 2020 og 2021 har været på 3,8 procent. Syngentas danske forsøg viser de bedste resultater, når Quantis anvendes, inden den stressede periode opstår. Dertil ses den bedste effekt ved at sprøjte 1-3 gange i sæsonen med 2 liter Quantis til 150-200 liter vand pr. hektar.

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S