Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Skab de optimale vækstbetingelser

Biostimulanter har gjort indtog i landbruget, og flere landmænd finder produktgruppen interessant som bidrag til at skabe optimale vækstbetingelser. Virkningsmekanismerne er mange, men fælles er det, at de enten booster plantens vækst eller forsvar. Eksempelvis kan biostimulanten Quantis modvirke høje temperaturer og vandmangel, der ellers vil stjæle udbytter i planternes kritiske vækstperioder.

Biostimulanter er hverken gødning eller planteværn – men skal forstås og anvendes som en hybrid mellem disse. Der findes mange biostimulanter på markedet, og alle har de forskellige anvendelser og effekter. Fælles er dog, at de stimulerer de naturlige processer i afgrøden, så enten udnyttelsen af næringsstoffer, tolerancen over for abiotisk stress eller den generelle afgrødekvalitet forbedres.

- Biostimulanter er hverken gødning eller planteværn – men skal måske mere ses som en hybrid af de to mere traditionelle metoder til vækst og beskyttelse. Biostimulanter er kendetegnet ved, at de indeholder stoffer, som stimulerer de naturlige processor i planten. Typisk vil stofferne enten forbedre optagelsen og udnyttelsen af næringsstoffer, øge tolerancen for abiotisk stress og/eller hæve afgrødekvaliteten, fortæller Fiil Poulsen fra Syngenta og fortsætter:

- Midlerne har ikke direkte effekt over for skadegører, men kan derimod hjælpe afgrøderne til at overkomme skadelige processer bedre. Det giver sig selv, at sunde planter bedre kan modstå angreb fra svampe og insekter. Derfor vil brugen ofte også gøre brugen af planteværn mere effektiv.

Der er sjældent kun én virkemekanisme i biostimulanter, fordi det oftest er en samlet påvirkning af forskellige fysiologiske processer, der virker i planten. 

Forbedrer plantens udholdenhed

Det kan give mening for mange at beskytte afgrøder mod abiotisk stress – varme, tørke eller andre ikke-levende faktorer, der kan koste udbytter. Det kan eksempelvis gøres med biostimulanten Quantis, der understøtter produktionen af anti-oxidanter og opretholder det osmotiske tryk i planten. 

- Det er en energitung proces for en plante at sætte gang i sit eget forsvarsværk, der særligt i plantens kritiske vækststadier, som eksempelvis knoldsætningsperioden i kartoffelproduktion, bør hengives til at skabe udbytter i stedet for forsvar. Når temperaturer overstiger 25 grader, vil kartoffelplanter udsættes for oxidativt stress i form af ophobning af frie radikaler, der nedbryder plantens celler og enzymer. Dertil opstår der osmotisk stress i planten, der lukker ned for fotosyntesen, fortæller Inge Fiil Poulsen fra Syngenta og fortsætter:

- Disse processer kan dog modvirkes med Quantis, der i en lettilgængelig blanding af organisk kulstof, aminosyrer, kalium og calcium supplerer planten på celleniveau. Den cocktail øger plantens produktion af antioxidanter og hjælper til at opretholde saftspændingen. Det er således gennem tilføjelsen af sukkerstoffer og aminosyrer, at planten får boostet sit forsvarsværk og kan dedikere sine egne kræfter til eksempelvis at sætte knolde. Bruges det rigtigt i sæsonen, vil afgrøden opretholde fotosyntesen i de perioder, hvor grundlaget for udbytterne i afgrøden dannes.

Quantis er fermenteret sukkerrørsmelasse udvundet som sidestrøm fra produktion af gær. Midlet er en et-protein hydrolysat, som både kan anvendes af økologiske og konventionelle landmænd. 

Forskellige typer biostimulanter

Der findes forskellige former for biostimulanter afhængig af oprindelse og forarbejdning. 

 1. Humusstoffer og fulvosyrer
  Bruges ofte som jordforbedrende midler.
 2. Protein-hydrolysater
  N-holdige forbindelser, der bidrager med anti-stress-egenskaber.
 3. Algeekstrakter
  Findes som jordforbedrende middel eller til brug direkte på planter.
 4. Chitosan eller ande bioplymere
  Giver effekt over for plantepatogener og kan styrke plantens tolerance over for abiotisk stress.
 5. Uorganiske forbindelser/mikronæringsstoffer
  De fem væsentligste er natrium, aluminium, selen, kobolt og silicium. Kan give forskellige positive effekter på styrkelse af cellevægge og modvirke abiotisk stress.
 6. Gavnlige svampe og bakterier
  Levende organismer der oftest bruges i tæt forbindelse med plantens rodnet, med øget stofoptagelse og øget stressrespons til følge.

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S