Sponseret af: Elanco Denmark ApS

Stadig styr på halebid efter 1 år med Hemicell

Griseproducent Simon Høj har i et år tilsat enzymet Hemicell til sit foder og det har sikret et stabilt højt produktionsniveau – og der er stadig styr på halebid.

For halvandet år siden var der hos griseproducent Simon Høj store problemer med halebid, øresut og aggressive grise, hvis ikke foderet var tilsat nok protein. Der måtte tilsættes mere forædlet protein i blandingerne for at grisene kunne tåle proteinmængderne. De ansatte var desperate efter at finde en løsning.

Et tæt samarbejde mellem producent, dyrlæge Klaus Hedermann, svinerådgiver Jens Korneliussen og Vestjyllands Andel resulterede i, at der blev truffet beslutning om at forsøge med det nye enzym Hemicell.

Det blev en helt anden verden efter bare 14 dage. I stierne var der meget mere ro, grisene trivedes og det kunne også aflæses på produktionsresultaterne.

De positive resultater fortsætter efter et år med Hemicell

Når man ser på de konkrete resultater, er det lykkedes at nedbringe dødeligheden og forbedre foderudnyttelsen og efter et år med Hemicell går det ifølge Simon Høj fortsat den rigtige vej:

- Jeg kan opretholde en høj produktivitet i klimastalden, og produktionen kører nu på et højt stabilt niveau.

Ifølge Jens Korneliussen, SvineRådgivningen og dyrlæge Klaus Hedermann, HyoVet kan griseproducenten opretholde et højt sundhedsniveau samtidig med et højere proteinindhold, når Hemicell tilsættes.  

Lise Hald Kamp fra Vestjyllands Andel kommenterer endvidere:

- På Hallumgade er forbruget af forædlet protein faldet med 50 procent. Den positive effekt er sundere grise, der vokser bedre på et lavere foderforbrug. Det vi generelt ser i Hemicell-besætninger er, at grisene har en højere sojatolerance. I praksis betyder det, at grisene tidligere kan skiftes over på en billigere slutblanding. Med det bytteforhold der er mellem foder og notering i dag, har det aldrig været vigtigere.

Om bedriften

  • Ansatte: 14
  • Årssøer: 2.900 på Hallumgade
  • Smågrise: 105.000 op til 30 kg produceres i Tinghøj 
  • Sundhedsstatus: Konventionel + PRRS + Myc
  • Fravænning: Gns. 6,5 kg. Alle grise kommer i babystald de første 18 dage 
  • Foder: Hjemmeblandet foder fra 6-32 kg tilsat vitamin- og mineralblandinger og et koncentrat til de mindste grise leveret af Vestjyllands Andel
  • Fodertyper: I alt 5 forskellige blandinger. 4-6 kg, 6-9 kg, 8-12 kg, 9-13 kg og 13-32 kg målrettet de enkelte vægtgrupper i baby- og klimastald. Foderet har været uden medicinsk zink i hele perioden, da Hallumgade har ikke brugt medicinsk zink siden efteråret 2018

Hvad er Hemicell?

Enzymet Hemicell nedbryder det sundhedsskadelige beta-mannan, et fiber som findes i de mest proteinrige råvarer som solsikke-, raps- og sojaskrå. Beta-mannan styrker planten under vækst men kan ikke fordøjes af grisen. Dette skaber en energikrævende immunreaktion, som går ud over tarmsundheden og produktiviteten. Når du tilsætter Hemicell, kan dine grise tåle mere protein.

Elanco anbefaler at du får testet tilsætning af enzymet Hemicell, når du stopper med medicinsk zink – lad enzymet blive en del af din værktøjskasse.

Vil du gerne vide mere om Hemicell, er du velkommen til at kontakte Christina Fensholt-Hansen, agronom hos Elanco.

Kontakt

Elanco Denmark ApS

Lautrupvang 12, 1.th,
2750 Ballerup