Sponseret af: KWS Scandinavia A/S

Nyt foderforsøg til slagtegrise med hybridrug på Grønhøj

I et samarbejde mellem SEGES Innovation P/S, Den rullende Afprøvning og KWS Scandinavia A/S testes hybridrug som foder til slagtesvin.

Det er rigtigt mange år siden, at kornsorten rug og ikke variationen hybridrug blev testes som foder til slagtesvin. Så både SEGES Innovation P/S og KWS Scandinavia A/S er rigtigt glade for, at det lykkedes at sætte et forsøg i gang i dette forår.

Forsøget blev igangsat på Grønhøj, SEGES’ forsøgsstation mellem Kjellerup og Karup i Jylland i begyndelsen af uge 13, slut marts. Forsøget forventes afsluttet medio august. Et af formålene med forsøget er at fastsætte foderværdier for hybridrug i fodermiddeltabellen.

Ca. 900 grise kommer igennem fem foderniveauer med stigende mængder hybridrug i foderet. Der produceres to foderblandinger med samme indhold af byg, FEsv og protein/aminosyrer – den eneste forskel er, at kontrolblandingen ikke indeholder rug, mens forsøgsblandingen indeholder 60 procent hybridrug. Disse udfodres ved hjælp af et computerstyret fodringsanlæg (Spotmix) i faste forud definerede forhold til fem kombinationer af stigende indhold af hybridrug.

Afprøvningen gennemføres i slagtegrisestaldene på forsøgsstation Grønhøj for at fastslå effekten på kødprocent, tilvækst, foderudnyttelse og produktionsværdi ved fire niveauer af hybridrug i foderet til både unggrise- og slutperioden.

Om forsøget

  • KWS Scandinavia A/S var på besøg på Grønhøj primo juni og billederne er taget i forbindelse med besøget
  • Forsøget gennemføres som forventet – der har ikke været nogen problemer
  • Alle grise klarer sig godt, den gennemsnitlige tilvækst er mere end 1000 g/dag
  • Ultimo august vil SEGES Innovation P/S udsende en podcast eller kort artikel, hvor forsøgets første iagttagelser bliver præsenteret
  • Medio oktober forventes den endelige rapport (meddelelse) at være klar til offentliggørelse

I slutperioden bliver der fodret med 60 procent hybridrug, og 15 procent byg og ingen hvede i totalrationen.

Det bliver spændende at få opgjort resultaterne, er der noget der forhindrer en byg/hybridrug foderblanding som foder til slagtegrise? Bliver der forskel på produktionsøkonomien i grisestalden?

Resultaterne kommer snart, lidt tålmodighed til august med de foreløbige resultater, opfulgt af den endelige meddelelse i oktober.

KWS Scandinavia A/S

Lysholt Allé 10
7100 Vejle