Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Fem ting du skal tænke over for at lykkes med bekæmpelse af græsukrudt om efteråret

Mængden af græsukrudt er steget markant i forhold til 2021. Det samme er resistensen overfor forårsmidlerne på italiensk rajgræs og rævehale – derfor skal du bekæmpe græsukrudt om efteråret.

Udover italiensk Rajgræs og rævehale er der i Danmark også fundet flere tilfælde af resistent enårigt rapgræs overfor samme type midler – dette er særdeles bekymrende set i lyset af, at det er den mest dominerende græsukrudtsart i Danmark.

Her kommer 5 ting, du skal tænke over, når du skal bekæmpe ukrudt til efteråret:

1. Vælg det mest effektive middel

Boxer er stadig det mest effektive middel mod græsukrudt om efteråret, og der er ikke fundet resistens overfor Boxers unikke virkemekanisme i forhold til de førnævnte græsser. Det er særdeles vigtigt, at du vælger den rette dosering, så græsserne bekæmpes, mens de er små.

2. Tag hensyn til dine naboer og undgå afdrift

Det er vigtigt, at du tager hensyn til eventuelle naboer, som dyrker afgrøder med høst i efteråret (f.eks. æbler eller grøntsager). Prosulfocarb kan være ødelæggende for afgrøderne – selv hvis de rammes i minimale mængder. For at minimere risiko for afdrift og fordampning skal du følge de anvisninger som SEGES & Syngenta i fællesskab har udarbejdet.  

3. Vælg den rette teknik

Der skal anvendes minimum 75 procent afdriftsreducerende dyser, men det anbefales dog, at du vælger dyser, som reducerer din sprøjteafdrift med 90 procent. Sørg for at øge vandmængden til mere end 200 l/ha, for at andelen af store dråber bliver så stor som mulig. Kør langsomt, når vindhastigheden er under 3-4 m/s og husk at døgnets middeltemperatur skal være under 15 grader og der må maksimalt være 18 grader midt på dagen. 

Generelt er valget af den rigtige teknik til de rette forhold afgørende for sprøjteresultat, udbyttepotentiale og afdriftsminimering. Syngenta har lanceret appen Spray Assist, der bidrager med oplysninger til at kunne træffe den bedste beslutning og skræddersy strategien til din sprøjtning.

4. Vælg det rette tidspunkt

Det bedste tidspunkt er kørsel i tidsrummet 19-05, så Boxer bindes til jorden længst muligt under gode forhold. For at få maksimal effekt af Boxer er det meget vigtigt, at du kører på stadie 10-11, når køresporene netop kan ses, idet optagelsen af Boxer primært sker, når græsserne vokser igennem jordoverfladen. Ved tidlig såning kommer det optimale tidspunkt allerede 10-15 dage efter såning, hvis der er god jordfugt og varme.

5. Opfølgning med Adimax

Hvis du har et behov for at følge op på grove græsser såsom rajgræs og rævehale, som eventuelt har udviklet resistens mod Cossack, Othello, Hussar og Broadway, kan du følge op med Adimax, som er en blanding af Boxer + Topik. En liter Admiax indeholder 1 l Boxer + 0,1 l Topik. Adimax kan anvendes i hvede, rug og triticale. Ved at følge op med 1-1,5 l Adimax cirka 15-20 dage efter én behandling med Boxer + blandingspartner opnås en effektiv bekæmpelse af nyfremspiret græsukrudt, der måtte komme, hvis græsserne har spiret over en lang periode. Adimax har både jord- og bladeffekt.

Inden du går i gang, kan du her se to videoer om god spøjteteknik og behandling af ukrudt:

 

Se også: Udbringer du prosulfocarb korrekt?

Se anbefalinger angivet efter såtidspunkt, afgrøde og om du vælger at blande her.

Syngenta er medlem af Dansk Planteværn. For advarselssætninger og symboler læs etiketten eller se www.syngenta.dk.

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S