Sponseret af: Yara Danmark A/S

Dyrker 1.550 ha: - Afgrøderne står bedre med Atfarm

- Atfarm er et enkelt og nemt program, både at lære at bruge og arbejde med i dagligdagen, og det sikrer præcisionsgødskning ude i markerne og er dermed med til at højne fagligheden, siger Christoffer Ulrich, Krogenskær.

Det står ikke stille på landbrugsvirksomheden Krogenskær syd for Brønderslev. I de seneste årtier har den udviklet sig fra et lille familielandbrug til et veldrevet storlandbrug, og med i arbejdet er 26-årige Christoffer Ulrich, som er næste generation på stedet. Han er leder af planteavlen, som omfatter dyrkning af 1.550 ha, og som del af strategien har han taget de digitale muligheder og nyeste gødningsmetoder til sig.

Et af projekterne på ejendommen omfatter et lovende forsøg med biostimulanter i kartoffelmarken. Et andet er styringen af gødningstildelingen via Yaras satellitbaserede værktøj Atfarm, som sikrer præcis og gradueret gødskning i marken. Christoffer Ulrich betegner ikke sig selv som it-nørd eller it-specialist og er mindst lige så tilfreds med at sidde på traktoren eller mejetærskeren og dyrke de 1.550 ha ude i virkeligheden, som at sidde foran computerskærmen. Men han anbefaler med sindsro Atfarm til landmandskollegerne.

- Det er et enkelt og nemt program både at lære at bruge og arbejde med i dagligdagen, og det sikrer præcisionsgødskning ude i markerne og er dermed med til at højne fagligheden, forklarer Christoffer Ulrich.

Efter et kursus på bare to timer inklusiv kaffepause var han klar til at bruge Atfarm. Han deltog i oplæringen sammen med sin planteavlsrådgiver Jørgen Evald Jensen, Agriconsult, som også anbefaler programmet. Kurset, som var en række af flere kurser, blev afholdt af Yara.

Et landbrug med knopskydninger

Det er Christoffers far, Jan Ulrich, som lagde grunden til den store landbrugsvirksomhed. Han købte i 1989 ejendommen på Vildmosevej, som var et konkursbo med et jordtilliggende på 50 ha og mælkeproduktion. Køerne blev sat ud, stalden ombygget til svin, og derefter kom der en række knopskydninger.

Ejendomme og jord blev købt til, stalde blev forpagtet, og i dag omfatter virksomheden et alsidigt markbrug på 1.550 ha inklusiv forpagtninger, en produktion af 120.000 slagtesvin, økologisk svineproduktion, sohold og et biogasanlæg, som nu skal udvides til en produktion på 13 millioner kubikmeter gas på basis af 100.000 ton biomasse om året.

Der er 26 ansatte i stald, mark, biogas, kontor og vedligehold, og stort set alle opgaver på ejendommen klares af medarbejderne. 

Sikrer mere ensartede afgrøder

Det er første vækstsæson med Atfarm for Christoffer Ulrich på nordjyske Krogenskær. Vi fangede ham på mejetærskeren, og den første umiddelbare vurdering lød:

- Vi oplever en mere jævn og ensartet afgrøde, og der er klart mindre lejesæd og høstbesvær, når kvælstoftildelingen er gradueret, siger han, hvortil han tilføjer: 

- Der er ingen tvivl om, at forudsætningerne for graduering i høj grad er til stede på vores marker. Krogenskær ligger i udkanten af Store Vildmose, og dermed er der meget stor variation i jordtypen på stedet. En mark kan rumme alt fra JB 11 til JB 1, fortæller Christoffer Ulrich.

Spredning i jordtyper

Christoffer Ulrich fortæller om de helt specifikke vilkår, der gælder på Krogenskær, og han har mange gode forslag til den videre udvikling af Atfarm.

Et kyndigt blik ud over nogle af markerne her midt i vækstsæsonen siger ham da også, at Atfarm er et stort plus for planteavlsarbejdet på stedet:

- Vi har udfordringer med jordtyperne her på stedet, og jeg oplever, at afgrøderne står bedre med brug af Atfarm. Det er fint, at systemet er så enkelt og nemt at bruge. Der skal gøres en indsats med at indtegne eller uploade markerne, men nu er det gjort, og så tager det kun en halv time, så har vi til en hel dagskørsel med vores Amazone-spreder. Det er nemt og overskueligt at arbejde med, siger Christoffer Ulrich.

- Jeg kan godt lide at arbejde med systemet, som giver en faglig glæde, men arbejdet skal også vise sig på bundlinjen. Det er vilkårene, tilføjer han.

Keep it simple

Jørgen Evald Jensen, der er planteavlskonsulent i Agriconsult, har været meget optaget af gradueret tildeling gennem flere år:

- Jeg må sige, at det alt for ofte strandede på, at uanset hvilket system vi gik i gang med, så var det alt for kompliceret. Det er altså ikke konsulenten men driftslederen, som skal bruge det. »Keep it simple« er helt afgørende, mener Jørgen Evald Jensen. 

Jens Bach Andersen, Yara, gør opmærksom på, at der hele tiden skal være en balance, så systemet kan bevare sin enkelthed.

- Vi får mange ønsker fra aktive landmænd og konsulenter, og det er positivt. Vigtigst er, at det skal være enkelt at bruge. Jo flere lag, der kobles på, desto sværere bliver systemet at håndtere, og det trækker i den modsatte retning, siger Jens Bach Andersen.

Han lægger også vægt på, at landmændene skal have en faglig viden med i rygsækken, og at denne viden skal i brug i omgangen med Atfarm.

- Der vil altid være behov for, at landmanden tolker satellitbilledet og den foreslåede graduering af gødskningen. Satellitbaserede gradueringssystemer kommer aldrig til at erstatte den erfaring, man får ved at dyrke marken gennem mange år. De supplerer og forbedrer den kun, siger Jens Bach Andersen.

Du kan læse mere om Atfarm her.

300 landmænd til sidemandsoplæring

Agronom Jens Bach Andersen og chefagronom Jesper Ulnitz fra Yara har i foråret 2022 afholdt kurser i Atfarm rundt om i landet for over 300 landmænd. Efter kurserne var landmændene klar til at oprette markerne, så de kunne lave tildelingskort og komme i gang med gradueret gødskning.

Der planlægges en ny rækker kurser i Atfarm forskellige steder i landet i starten af januar 2023.

Vær sikker på en plads og tilmeld dig allerede nu.

 

Tilmeld dig et Atfarm-kursus nu!

 

Yara Danmark A/S

Vesterballevej 27
7000 Fredericia