Sponseret af: Corteva Agriscience Denmark A/S

Begejstret landmand: - Jeg har aldrig før set så brede blade i min majs

Landmanden Dick Millenaar har været landmand i Danmark i 25 år. Og han har aldrig før set så brede blade i sin majs, efter han besluttede at gå ”all-in” på Cortevas nyudviklede nitrifikationshæmmer ”Instinct”. På en enkelt parcel brugte han ikke produktet, og der var der tydelig forskel.

 

For landmanden Dick Millenaar, der driver 515 hektars planteavl ved Sørvad – imellem Holstebro og Herning - er der ingen tvivl: Cortevas nyudviklede nitrifikationshæmmer Instinct har virket fuldstændigt efter hensigten.

- Vi lavede en ”no cure – no pay”-aftale med Corteva. Hvis ikke Instinct virkede, så skulle de ikke have betaling. De var så overbeviste om, at det virkede. Og det gjorde det jo så også, siger landmanden med et lille grin.

Dick Millenaar siger selv, at han gik ”all-in” på produktet, da han først hørte om det. 

- Jeg brugte Instinct på alle mine majs og roer, på nær et par striber hvor vi ikke har brugt det. Og det var meget tydeligt. Jeg har aldrig set så brede blade i min majs. Så det har virket helt efter hensigten, og roerne har vi kunnet holde hammergodt rene, og vi brugte kun lidt kvælstof. Cirka 40 kilo pr. hektar ved såningen samt en ordentlig klat gylle, lyder det begejstret fra landmanden.

Godt stykke arbejde

- Det er jo selvfølgelig vigtigt, at kvælstoffet i gyllen bliver i jorden. Og jeg regner med, at Instinct har gjort et rigtig godt stykke arbejde på markerne, siger Dick Millenaar, der har været landmand i 25 år i Danmark og 10 år forinden i Holland.

Instinct blev lanceret i 2021, og det er en ny version af nitrifikationshæmmeren N-Lock. Det nye produkt er både mere koncentreret og lettere at bruge. 

Instinct optimerer udbyttepotentialet, når det bruges sammen med ammoniumbaseret gødning ved at sikre yderligere kvælstoftilgængelighed i jorden i seks til otte uger. Således har 16 nationale forsøg i perioden 2014-2017 vist et højere udbytte.

Ud af Dicks 515 hektar var der i sidste sæson majs på de 66 og foderroer på de 48 hektar. Alt bruges til foder til de 560 malkekøer på bedriften.

Signifikant satellitbillede

Dick fremviser et satellitbillede, der blev taget i august, med en analyse af de grønneste områder på majsmarken. Og på billedet er det tydeligt at se effekten af Instinct, lyder det fra Dick Millenaar.

- Billedet er meget signifikant. Det er nok det, der taler sit tydeligste sprog…. Det er fantastisk, lyder det fra Dick Millenaar, da man på billedet kan se en stor forskel på det lyse område midt i feltet, hvor der ikke blev brugt Instinct, til de mere massive grønne områder, hvor produktet blev ført ud med gyllen, siger landmanden.

For Dick Millenaar handler det om flere ting, når det kommer til, hvorfor han har valgt at bruge Instinct.

- For det første er kvælstof jo selvfølgelig blevet dyrt. Og nu er vi også med i et regenerativt projekt fra Arla, der handler om, hvordan man kan være mere effektiv med sit næringsstof, siger Dick Millenaar, der også henviser til, at der i tidligere forsøg blev målt en næsten halvering af klimagas-emissionen fra den tilførte gylle og handelsgødning.

Belønning fra Arla og politikere

- Jeg regner med, at vi i det nye udbetalingssystem fra Arla også bliver belønnet for det, da man kan reducere emissionen af lattergas, siger landmanden, der ikke lægger skjul på, at han også skal bruge Instinct til næste år.

- Det bliver spændende at følge til næste år. Jeg har allerede fået købt det ind. Det er sådan nogle tiltag som dette, der kan være med til at give os et højere udbytte med lavere omkostninger, og det håber jeg, at politikerne kan se på et tidspunkt, afslutter Dick Millenaar.

Fakta om Instinct

  • Instinct anbefales specielt til majs på sandjord, men også til fx. melkartofler på vandet sandjord.

  • Corteva anbefaler en dosering på 1,7 liter per hektar af Instinct. 

  • Ifølge Corteva så er den bedste anvendelsesmetode, at man benytter Instinct ved at pumpe det ind i gyllestrømmen ved lastning af gyllen i gyllevognen lige inden udkørslen. Den anbefalede pumpe er en rulle-pumpe, hvor Instinct ikke har direkte kontakt til metal eller andre bevægelige dele. Produktet ”masseres” igennem en gummislange. 

  • I de situationer hvor Instinct-pumperne ikke er til rådighed, kan Instinct udsprøjtes med marksprøjte. Indarbejdning bør ske senest efter 10 dage, hvis ikke der er faldet nedbør, lyder rådet.

  • Dick Millenaar har en fast aftale med Erling Kjærs Maskinstation, der i år stod for tildelingen af gylle og Instinct. Og medejer af maskinstationen Morten Lauritsen forklarer, at Instinct er nemt at bruge. Instinct bliver tilført med en pumpe, der gør doseringen meget nøjagtig. Fordelen med pumpen er, at det bliver meget præcist med doseringen. Ligegyldigt hvor meget gylle der skal spredes, så sørger pumpen for, at hver hektar får den samme mængde.

  • Det meste af Dick Millenaars jordtype svinger mellem JB 1-3.

Corteva Agriscience Denmark A/S

Langebrogade 3H
1411 København