Sponseret af: Elanco Denmark ApS

Fibre i grisenes foder ødelægger tarmsundheden

Sunde grise producerer bedst, men øre- og halebid er et stigende problem, og det kan hænge sammen med tarmsundheden.

Årsagen til øre- og halesår er ikke kendt – eller man kan sige – der er mange forskellige årsager, og ofte flere på én gang.

Øre- og halesår er typiske multifaktorielle lidelser. I nogle besætninger er der en sammenhæng til foder og tarmsundhed. Sammenhængen kan være direkte, for eksempel fra toxiner i foderet eller fra bakterier samt indirekte ved, at grisene bliver irriterede og aggressive, når der er ubalance i tarmkanalen. Så bider grisene hinanden, og sårene bliver nogle steder voldsomt inficerede med bakterier og har svært ved at hele.

Er beta-mannan ven eller fjende?

Dit foder påvirker tarmsundheden. Når du fodrer med vegetabilske råvarer, så tilfører du grisen en belastning, fordi råvarerne indeholder beta-mannan.

Det er fibre, som skader grisens immunstatus og skaber ubalance i tarmen. Beta-mannan forvirrer immunsystemet, som går til angreb, fordi det opfatter beta-mannan som en fjende, og det stresser grisen. Se illustration 1.

En stresset gris bliver hyperaktiv, og så stiger risikoen for øre- og halebid.

Hemicell skaber balance ved at slå beta-mannan i stykker 

Belastningen fra beta-mannan fjernes helt ved at tilsætte enzymet Hemicell. Hemicell nedbryder beta-mannan, så råvarerne ikke længere belaster immunsystemet, og tarmen bliver i stand til uhindret at optage og udnytte det, som vi putter i grisen. Ved at tilsætte Hemicell understøtter du tarmsundheden, der kommer mere ro på grisene, de tåler mere protein og produktiviteten forbedres.

- Jeg oplever, at Hemicell i nogle besætninger giver grisen det sundshedsmæssige overskud der skal til for at kunne fodre med proteiner med en lavere fordøjelighed, siger Christian Christoffersen, der er dyrlæge ved LVK.

Afhængigt af fodersammensætningen er det estimerede indhold af opløseligt beta-mannan i almindeligt grisefoder 0,1 – 0,4 procent, og disse små mængder er nok til at belaste grisen.

Ifølge Christian Christoffersen kan Hemicell være en del af løsningen, men man må ikke glemme, at det er vigtigt at have styr på hygiejne og tarmsundhed.

- Det er vigtigere end nogensinde, at den fravænnede gris får optimal pasning, foder og staldmiljø for at sikre det sundhedsmæssige overskud, der skal til for at toppræstere, siger han. 

Hemicell produceres af Elanco.

Vil du gerne vide mere om Hemicell kan du kontakte dit foderstoffirma eller Christina Fensholt-Hansen, som er agronom hos Elanco:

Kontakt

Elanco Denmark ApS

Lautrupvang 12, 1.th,
2750 Ballerup