Sponseret af: PA Landbrug

Vedvarende energi er blevet et vigtigt forretningsben hos landmanden

Rådgivnings- og landbrugsmægler virksomheden PA Landbrug mærker, at energiprojekter, der involverer landmænd, vokser til stadig større omfang. PA Landbrug har endnu engang måtte udvide sin medarbejderstab for at kunne følge med i opgaverne i et marked med aktiviteter, der spænder fra salg af landbrugs- og skovejendomme til rådgivning om udtagning af jord, til vedværende energi, skovområder eller bolig- og erhvervsudvikling.

Dansk fødevareproduktion er i top på parametre som kvalitet og miljøvenlighed. Sådan skal det også være i fremtiden. Men et andet ben, grøn energi, har med tiden gjort sit indtog i landmændenes forretning. Et område, der i dag kan levere konkurrencedygtige priser inden for jordbrug og sørge for ekstra understøttelse til bedriftens økonomi. 

Sådan lyder det fra rådgivnings- og landbrugsmæglervirksomheden PA Landbrug. PA Landbrug har nok at se til med at rådgive landmænd og lodsejere om deres kontrakter og muligheder, når de f.eks. bliver kontaktet af energiselskab, der gerne vil opstille solceller eller vindmøller på den pågældendes jord.

Derfor har PA Landbrug også måtte udvide staben igen, denne gang med sagsbehandler Pia Munch Ryberg, og man er nu i alt fem medarbejdere. 

Elsemaria C. Andersen og Finn Pedersen er henholdsvis landbrugsmægler og -konsulent hos PA Landbrug. De fortæller, at der er kommet mere politisk velvilje, også lokalt, for energiprojekter i det danske land. 

- Der er en forandringsvillighed både i staten og kommunerne til at få realiseret nogle projekter, der generer færrest mulige borgere. Således vi holder fast i, at det stadigvæk skal være et smukt land at køre igennem. Men at vi kan glædes over, at vi har de her energicentre rundt omkring, som sikrer, at vi har de rigtige energiforme i Danmark. Her er landbruget bare helt fantastisk til at finde de innovative løsninger, siger Elsemaria C. Andersen. 

Nye, samlende projekter

Med de energicentre, hun taler om, refereres der til en ny, samlende måde at drive energiproduktion på. Hvor landbrugsjord med vedvarende energi, såkaldt VE-jord, tidligere typisk har drejet sig om simple konstruktioner af solceller eller vindmøller, har projekterne i dag ændret karakter. 

Arealerne med VE-jord bliver til mere samlede områder, hvor man kombinerer enheder i hybridprojekter. Sådanne projekter kan kombinere elementer som sol, vind, varmluftspumper, biogas og PtX for at have en samlet enhed, hvor energien kan aftages på stedet eller bruges lokalt. 

- Omstillingsparatheden i landbruget er enormt stor. Mange landmænd kender kravene til afsætningsleddet fra deres slagterier og mejerier. De første projekter, vi så, handlede om at finde plads til 10 hektar solceller, et lille biogasgårdanlæg eller et par vindmøller i master. Nu ser vi jo landmænd gå sammen i grupper for at skabe det bedste projekt. Ikke bare på sol, men også kombineret med vind, brint, PtX – alt er sådan set i spil. Og projekterne er væsentligt større, siger Finn Pedersen, der selv har været landmand i 22 år og siddet i bestyrelsen hos Landbrug & Fødevarer.

Men der kan ligge flere risici for landmanden økonomisk i at lave en aftale med et energiselskab, hvis han ikke bringer professionel rådgivning med sig ind i forhandlingen.

Uvildig mægler på landmandens side

Med en kombination af praktisk erfaring med landbrug og indsigt i markedet for landbrugsjord er PA Landbrug godt klædt på til at yde værdiskabende rådgivning til landmænd, hvad end de går med overvejelser om salg eller skal bruge en sparringspartner til at sætte sit landbrug i en mere rentabel retning. Eventuelt inden for rådgivning om VE-jord, hvor man i PA Landbrug er involveret i projekter i hele landet. 

Som uvildig mægler varetager PA Landbrug landmændene og lodsejernes interesser i alt fra mindre projekter med mellem 20 og 25 hektar, til de store projekter med flere hundrede hektar jord. 
PA Landbrugs rådgivere kommer typisk ind og giver en second-opinion, hvis landmanden er blevet kontaktet af et energiselskab.

Overtager forhandlingen

PA Landbrug vil på vegne af landmanden forestå forhandlingen på landmandens side. Der kan nemlig hurtigt opstå juridiske udfordringer for landmanden, når aftalegrundlaget skal falde på plads. Typisk, når projektudvikleren går ud og tilbyder noget til landmanden, så ligger hele risikoen hos jordejeren.

Her flytter PA Landbrug noget af risikoen væk og sikrer, at landmandens øvrige interesser bliver varetaget, selv efter en energipark ser dagens lys. 

- Der kan være en række betænkeligheder. Det kan være, projektudvikleren skal have jorden stillet til rådighed i en lang periode, i værste tilfælde helt op til otte år. I alt kan udviklerne godt have 50 projekter, og så sidder de egentlig bare i arbejdsro og vælger de 10 bedste ud fra det. Så de resterende bliver ikke til noget. Det er en hård periode for landmanden, ikke at vide om man er købt eller solgt. Der går vi ind, presser udviklerne, får dem til at tage stilling og sikrer, at de løbende dokumenterer deres aktiviteter for energiprojektet overfor landmanden. Så vi får forædlet projektet og prøver udviklerne af på det, siger Finn Pedersen.

Får sin investering mange gange igen

PA Landbrug står for forhandlingerne og kontraktgrundlaget. Sådan at landmanden også får den størst mulige gevinst med hjem fra aftalen. Han eller hun får altså sin investering mange gange igen ved at gå til PA Landbrugs rådgivere, fortæller Elsemaria C. Andersen.

- Vi har udviklet et koncept, der gør, at vi ved, at vi er konkurrencedygtige. Vores koncept indeholder en undersøgelsesperiode, hvor vi får de relevante ting afdækket. Hvor vi også får afgjort, hvor meget tid, vi forventer, der skal gå med det. Og hvad prisen er for det, siger hun. 

I første omgang tilbyder PA Landbrug altid en uforpligtende samtale over en kop kaffe. Her kan man finde ud af, om det er værd at gå videre med sit projekt. 

PA Landbrug

Strandvejen 94, 8000 Aarhus

Øvrige artikler fra PA Landbrug