Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Denne naturlige kvælstofopsamler kan øge dit udbyttepotentiale

Biostimulanten Vixeran der er baseret på kvælstoffikserende bakterier, giver dig mulighed for at reducere brugen af handelsgødning uden at du går på kompromis med udbyttet. Forsøg i hvede viser, at Vixeran har en robust ydeevne og kan bruges til at booste udbyttet eller til at fastholde udbytteniveauet med lavere kvælstoftilførsel.

Biostimulanter er produkter baseret på naturligt forekommende stoffer. De bruges til at øge næringsstofoptagelsen og fremme afgrødens kvalitet eller til at styrke eksisterende forsvarsmekanismer mod blandt andet klimastress eller andre faktorer, som afgrøder udsættes for.

Et af de registrerede biostimulanter på markedet er Vixeran, et produkt, der indgår i kategorien for kvælstoffikserende bakterier. Biostimulanten kan optage kvælstof fra luften, hvilket giver planten en kontinuerlig tilførsel af kvælstof gennem hele vækstsæsonen.

- Vixeran binder kvælstoffet fra luften, og gør det tilgængeligt for planten via blade og rødder, efterhånden som den vokser, fortæller Jesper Yngvesson, teknisk ekspert, Norden hos Syngenta.

Reduceret kvælstoftilførsel

Fordelen ved at bruge Vixeran er, at du kan reducere tilførslen af kvælstof med op til 30 kg N/ha, samtidig med at afgrøden får nok kvælstof til at opretholde sit udbytteniveau. Det er således muligt at reducere omkostningerne til handelsgødning.

- Nutidens kvælstofpriser hopper op og ned, så det er svært at give et præcist tal, fordi det kan ændre sig i morgen. Men med Vixeran kan man spare både tid og penge, siger Jesper Yngvesson.

Vixeran er baseret på den unikke bakteriestamme Azotobacter salinestris (CECT 9690). Det er en bakteriestamme, der er blevet grundigt testet, både i Europa og lokalt i Norden, med veldokumenterede, robuste effekter.

Øget udbytteniveau

Vixeran kan både opretholde og øge udbytteniveauet.

- Det, vi har set i hvede, er, at Vixeran øger udbytteniveauet med cirka 1,5 procent i fuld gødet hvede, påpeger Jesper Yngvesson.

Et andet aspekt, som Jesper Yngvesson fremhæver, er, at Vixeran er enkelt og nemt at bruge. F.eks. er produktet godkendt til alle afgrøder, det er frostbestandigt og kan blandes med mange forskellige plantebeskyttelsesmidler. Se blandingstabel på vores hjemmeside her.

- Det gør det muligt at bruge Vixeran, når man alligevel skal ud at køre. Bedst er det dog at bruge Vixeran, i starten af vækstsæsonen i stadie 25-31, når der er god vækst i afgrøden, ” slutter Jesper Yngvesson.

Se hvordan Vixeran øger plantens kvælstofsoptagelse i videoen her:

 

Læs mere om Vixeran her og download blandetabellen, dybdegående produktinformation, testresultater og brugsanvisning:

Vixeran - Biostimulant | Syngenta

Syngenta er medlem af Dansk Planteværn.

For advarselssætninger og symboler læs etiketten eller se www.syngenta.dk.

Anbefaling i hvede

  • Formulering: Pulver (WP)
  • Dosering: 50 g/ha
  • Udbringningsstadie: BBCH 21-31, når hveden er i vækst
  • Vandmængde: 100-300 l/ha
     

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S