Sponseret af: KWS Scandinavia A/S

KWS er en ledende europæisk forædlingsvirksomhed på vinterraps

Det væsentligste ved KWS' rapssorter er højt udbyttepotentiale. Og et særligt kendetegn ved KWS-hybriderne er kombinationen af højt udbytte og meget mindre lejesæd.

Vejen til nye rapshybrider

KWS er en ledende europæisk forædlingsvirksomhed med over 160 års tradition og erfaring med forædling. Forædlingen tog sit udspring i sukkerroer og dækker nu stort set forædling af alle afgrøder. I mere end 55 år har KWS været aktiv i rapsforædling.

Forædlingen af vinterraps har sin oprindelse i et tysk (KWS Lochow) og fransk (Momont) forædlingsmateriale. Geografisk udvikles og dækker hybriderne det »Marine« område (UK, Nordfrankrig og Danmark), det »Kontinentale« (Centraleuropa) samt det mere ultrakontinentale (Baltikum og Østeuropa).

Oprindeligt var forædlingen liniesorter, men liniesorterne er nu helt overhalet af stærke hybrider, der dominerer på udbytte og produktegenskaber.

Danske forsøg med vinterraps

Vejen til nye hybrider, der sælges i Danmark, går gennem et intensivt forsøgsprogram. Først afprøves sorterne i flere KWS-forsøg i Danmark, og herefter anmeldes de i Danmark i såkaldte »officielle forsøg« 2 år, for at komme på den Europæiske sortsliste.

Herefter testes hybriderne i Landsforsøg, før de kommer i handel i Danmark. Ikke mindre end 22 hybrider ligger i »åbne« forsøg i 2023. I gennemsnit åbner det døren for 2-3 nye hybrider til dansk landbrug hvert år.

Styrken ligger klart i at kunne kombinere egenskaber hos hybriderne i de forskellige forædlingsprogrammer. Til eksempel har nogle lande og områder specielt fokus på sygdomme som phoma og lys bladplet, mens andre lande efterspørger skulpeopspringsresistens og god effekt mod verticilium.

Et godt eksempel er rapssorten HARVARD, der netop nu lanceres med den nye Rmls-resistens mod phoma og også har skulpeopspringsresistens.

Særlige forædlingsmål

Det væsentligste er højt udbyttepottentiale, men et særligt kendetegn ved KWS-hybriderne er kombinationen af højt udbytte og meget mindre lejesæd.

I udlandet har man gjort meget ud af at dokumentere, at lysindtrængningen (til photosyntese) i vinterraps er afgørende for at maksimere udbyttet, fra afsluttende blomstring og helt frem til høst. Antallet af frø og ikke mindst frøstørrelsen har afgørende betydning ved høst.

Vi mener den oprette vækstform (uden lejesæd) ikke kun letter høstarbejdet, men faktisk også er med til at skabe et højere udbytte. Ligger rapsen ned, kommer der mindre lys ind i afgrøden. KWS HEIKOS og HODYSSE er gode eksempler på, hvordan kraftigt voksende hybrider samtidigt kan have en opret vækst.

Desuden skaber KWS diversitet i sine hybrider, så det afspejler udviklingen i praktisk dyrkning. Eksempelvis er kraftige planter og god etablering i efteråret en fordel med lavere plantetal, og ikke mindst reduceret jordbearbejdning og direkte såning.

Samtidigt får vi samlet kvælstof op og lavet en kraftig dyb pælerod. Alt sammen basis for en god start på udbytteopbygningen fra foråret. Vi skal selvfølgelig huske at tilpasse, evt. udsætte, såtidspunktet, specielt hvis vi har en stor kvælstofpulje og samtidig bor på en lun lokalitet. Væsktregulering er altid en mulighed, hvor hybriderne udvikler sig hurtigt og kraftigt.

KWS har også en række ny »traits« på vej, som vi arbejder intensivt med at bringe frem gennem danske og udenlandske forsøg.

KWS Scandinavia A/S

Lysholt Allé 10
7100 Vejle