Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Hyvido - sådan kommer du godt i gang med at dyrke hybrid vinterbyg

Har du hybrid vinterbyg i din markplan? Hvis ikke, så bør du læse med her og måske genoverveje din markplan. Hybrid vinterbyg har mange fordele, som gør den særlig attraktiv hos landmænd i hele Danmark, da den blandt andet er udviklet til at give sikre og fleksible arbejdsbetingelser, samt høje udbytter af sunde afgrøder.

Der er mange fordele i at så Hyvido Hybrid vinterbyg, og tænke den ind i markplanen. Det er især i år som i år, hvor vejret har været særligt uforudsigeligt, at mange landmænd søger hen mod afgrøder, der har en høj stabilitet over for klimatiske udfordringer.

Mange landmænd finder hybrid vinterbyg attraktiv, da det er den ultimative bedste forfrugt til raps, hvor tidlig såning er nødvendig for også her at opnå et højt udbytte. Tidlig høst, og god tid til at bjærge halm under gode forhold, er også en vigtig del af at vælge hybridvinterbyg.

I landsforsøg ligger Hyvido Hybrid vinterbyg i top, og giver ofte et udbytte på mere end 5 procent ekstra, sammenlignet med de traditionelle linjesorte. Desuden er mere robuste.

En anden fordel ved hybrid vinterbyg er, at den har en god konkurrenceevne overfor græsukrudt, da hybrid vinterbyggen tidligt dækker jorden effektivt og har en god skyggevirkning overfor ukrudt. I England, hvor der er store problemer med resistent rævehale, anvendes hybrid vinterbyg af mange af samme årsag.

Det handler om at komme godt fra start

En god etablering i efteråret er det, der skal til for at opnå de bedste resultater. Det bedste såtidspunkt ligger som regel tidligt i september, når jordtemperaturen kommer under 15 grader. Her anbefaler vi lave plantetal, da det handler om at få skabt nogle kraftige planter med et godt rodnet og 6-7 gode aksbærende sideskud.

Brug Syngentas udsædsberegner for at beregne nøjagtigt, hvor meget udsæd du skal bruge til din mark. Jo tidligere hybridbyg bliver sået, jo mere vil de buske sig og danne sideskud om efteråret.

Hyvido-sorterne har et bredt såvindue, som primært skyldes det krybende efterårsvækst, så hvis man ikke når at så hybrid vinterbyg i starten af september eller ønsker at så senere, er det ikke et problem. Her anbefaler vi blot, at man tilføjer DAP gødning/NPK gødning eller øger udsædsmængden. Husk du maksimalt må anvende 15 kg/N pr ha.

Brug plantebeskyttelsesmidlerne med omtanke

Græsukrudtsbekæmpelse skal gøres i efteråret, hvor DFF og Boxer er grundstenen. Vi anbefaler at køre midlerne separat med 100 ml/ha DFF lige efter såning, og vente med 1,5-2,0 l/ha Boxer til sprøjtesporene er netop synlige, både for at afgrøden ikke standser i vækst, og undgå afdrift af Boxer. Boxer virker langt bedst på græsukrudt, som bryder op igennem jordoverfladen, da midlet primært optages gennem græssernes rodnet. Derfor er god timing vigtig.

Ligesom så mange andre vintersædsafgrøder skal man altid være opmærksom på luseangreb, hvor risikoen bestemt ikke er blevet mindre de seneste par år, med temperaturstigninger og grønne marker.

Vi anbefaler, at man observerer og sprøjter i de korrekte intervaller, der kan findes i vores luse-app BYDV assist, der kan hentes i app store, eller til android telefoner. Husk at følge med i konsulenternes registeringsnet også, samt bruge egne erfaringer. Risikoen er størst i milde efterår og i kystnære områder.

Læs mere om Hyvido!

Om Hyvido:

  • Introduceret til det danske marked i 2014
  • Egnet til tidlig såning
  • Velegnet til hele landet
  • Særdeles robust overfor klimatiske udfordringer
  • Bedste forfrugt til raps
  • God konkurrence evne overfor græsukrudt

Har du brug for råd og vejledning til at komme godt fra start med Hyvido, så ring til vores to Field Force eksperter Mogens Steenholt Mogensen på tlf: 20 12 01 81 eller Henrik Ryberg på tlf: 30 47 05 64. De står altid klar til at hjælpe dig på vej mod de høje udbytte.

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S