Sponseret af: Pöttinger Scandinavia ApS

Behændig på bakket øko-brug

Til denne sæson har Steensgaard Gods anskaffet Pöttingers nye 6-meter såmaskine til det fordoblede øko-areal, hvor de i alt 870 hektar er meget kuperede og med stor variation af jordtyper.

Svanninge Bakker kan med lidt god vilje sammenlignes med Pöttinger-produkternes østrigske hjemland. Derfor er den nye 6-meter Aerosem VT 6000 DD-såmaskine i vante omgivelser på Steensgaard Gods på Sydfyn. Og for den sags skyld også stedets to Pöttinger-plove, stubharve og tallerkenharve.

Med udvidelse af arealet til næsten det dobbelte med tilkøb af to ejendomme er markarealet på det økologiske, sydfynske gods til den nye sæson på 870 hektar. Derfor var det nødvendigt med en større såkapacitet i forhold til den hidtidige 4-meter Pöttinger disc-såmaskine.

- Vi valgte en rotor-udgave af såmaskinen, da vi pløjer alle vores marker for at minimere ukrudtstrykket. Og ikke mindst til forårssåningen, hvor vores meget varierende jordtyper og bakkede terræn kan være udfordrende, forventer vi, at rotorharven vil vise sit værd. Det har den i hvert fald gjort her i efteråret, siger godsets markansvarlige, Jan Helding, i førerhuset på den 450-hestes Claas-traktor med den flotteste udsigt ud over det kuperede terræn med Svanninge Bakker mod øst og Lillebælt til den modsatte side, alt imens godsets røde Angus-kvæg græsser i en grøn »dal« langs den nysåede hvedemark.

Perfekt såarbejde

Trods de store dimensioner klares de stejle bakker behændigt. Den 6-meter Aerosem-maskine efterlader en perfekt øko-hvedemark, som den erfarne markmand forventer kun at skulle tilføre gylle til foråret, inden den høstes næste sommer.

- Det er meget manøvredygtig og brugervenlig maskine. Den er meget nem at betjene, ligesom indstillingen af sådybde og skærtryk klares via Isobus her på traktorens skærm, forklarer Jan Helding, mens traktoren gps-styres på bakkeskråningerne.

Den økologiske bedrift har flere forskellige afgrøder, og derfor roser han den nemme adgang og indsåning, når der skal skiftes afgrøde. Endvidere lægges der græs ud i byg og havre om foråret, og derfor er Aerosem VT 6000-såmaskinen monteret med Pöttinger Tegosem 200-frøaggregat.

Øko-gødning

Tanken på 4.600 liter er delt i to lige store rum. Her i efteråret tildeles kornafgrøderne for første gang på Steensgaard Gods den særlige økologiske Øgro-gødning. Den føres ud i de samme fordelere som kernerne.

I sagens natur udlægges ikke plejespor i de økologiske marker. Dog anvendes det automatiske udstyr i fremavlskornet, hvor der anlægges vandrespor til overvågning af afgrøden gennem sæsonen.

Den nye 6-meter Pöttinger-såmaskine er leveret af den lokale forhandler, Svanninge Auto og Traktor.

- Det fungerer rigtigt godt at have både service og reservedele så tæt på, lyder det fra Jan Helding, der har været ansat på Steensgaard Gods i 38 år.

Om Steensgaard Gods

 • Ejes af erhvervsmanden Anders Storgaard.
 • Jordtilliggende på 870 ha og 450 ha skov.
 • Vinterafgrøder: Hvede (100 ha), rug (150 ha), raps (33 ha), vinterhestebønner (33 ha), efterafgrøder mm
 • Vårafgrøder: Maltbyg, glutenfri havre, lupiner, hestebønner, græsudlæg
 • Driften har været økologisk siden 2011. Samme år blev godsets jerseybesætning afhændet. Besætningen er i dag på 90 moderdyr af racen Rød Angus. Kødet afsættes i Steensgaards egne slagterbutikker og kan nydes på godsets egen restaurant

Om Pöttinger Aerosem VT 6000 DD

 • Dimensioner: Arbejdsbredde 6 m, længde 8 m, transport 3 m
 • Rækkeantal: 48
 • Rækkeafstand: 12,5 cm
 • Skærtryk: 60 kg
 • Pakkehjul: 800 mm
 • Såenhed: Parallelogramophængt
 • Kombitank 50/50: 4.600 liter

Pöttinger Scandinavia ApS

Benshøj Industrivej 11
9500 Hobro