Sponseret af: Hekto&Co.

Efter 30 år med grise: Sådan solgte Per og Susanne gården til to forskellige købere

Per og Susanne Løper havde i noget tid gået med salgstanker. Griseproduktionen som de gennem de sidste 30 år havde bygget op, krævede mere og mere arbejde. Ikke bare administrativt, men også fysisk. Og da ingen af parrets fire børn ønskede at overtage bedriften, blev der sat gang i et salg hos Hekto&Co.

I 30 år har Per og Susanne Løper skabt en succesfuld landbrugsvirksomhed, som både rummer en sund griseproduktion samt planteavl på ejendommens over 140 hektar. Selvom Per Løper ikke var træt af at være landmand, har landbrugsbranchen med årene ændret sig en del, og der ligger i dag et større ledelsesmæssigt og administrativt arbejde bag. Derudover satte det hårde fysiske arbejde skub i salgstankerne.

Parret har altid hentet deres rådgivning hos den lokale landboforening, så da de efter flere overvejelser tog den endelige beslutning, lå det dem naturligt at tage fat i Hekto&Co. Processen startede helt traditionelt med en salgsvurdering. Per og Susanne Løper ønskede at få et billede af landbrugsvirksomhedens værdi – og ville se om den stemte overens med deres egne forventninger. Og med en tilfredsstillende salgsvurdering blev formidlingsaftalen underskrevet og salget sat i gang.

Parret vidste godt, at salget af en ejendom af denne kaliber ville tage tid – men det gjorde dem heller ikke noget:

- Vi havde jo ikke travlt og var ikke pressede af noget. Så vi havde tid til at forberede os i vores hoveder. Hvad skal der gøres, hvad er vi villige til, og hvad skal vi bagefter, fortæller Susanne Løper.

Derudover ønskede de ikke, at salget skulle blæses stort ud. Derfor blev landbrugsvirksomheden sat til salg som en såkaldt NDA-sag, som bygger på fortrolighed.

Tom stald åbnede op for flere muligheder

Selvom de ikke havde travlt, ønskede Per og Susanne Løper efter et år uden den store aktivitet at sætte lidt skub i tingene. Sammen med mægler Bent Holm blev de enige om, at salget skulle gøres offentligt. Da dette heller ikke rykkede det store, måtte der ses ind i nye muligheder. Parret fik udarbejdet budgetter på, hvordan det ville se ud, hvis de solgte grisene fra, forpagtede staldene ud i en femårig periode, og selv beholdt og dyrkede jorden.

- Selvom vi egentligt altid havde sagt, at vi ikke kunne leve uden at have grise, ikke sådan psykisk men mest økonomisk, så skulle der ske noget. Der skulle skub i tingene. Så vi fik regnet på, om det kunne give mening, og det kunne det så godt, fortæller Per Løper.

I december 2022 begyndte de derfor at sætte grisene ud, og den 25. marts 2023 blev de sidste grise hentet. Og med en tom stald voksede interessen igen.

- Det var som om, at de interesserede kunne se nogle flere muligheder, fortæller Per Løper og fortsætter:

- Vi havde en, der var interesseret fra start. Men han ville gerne have slagtegrise, ikke sohold. Så for ham gav det mere mening at erhverve en ejendom der allerede var tømt for grise.

Én ejendom, to købere

Med staldene afsat manglede kun jorden at blive solgt. Og her var landmandsparret stålfaste – det var alt eller intet:

- Vi havde haft flere interesserede i jorden, men ikke alt jorden. Så ville de have en mark her eller en mark der. Men her holdt vi fast, det var ikke den måde vi ville handle på. I kan købe det hele, eller I kan lade være, siger Per Løper.

Og sådan blev det. For sideløbende med at grisestaldene blev tømt, kom der en interesseret køber, som ville tage det hele. Og så faldt det hele hurtigt på plads.

- Fra grisestalden var afsat og frem til salg af jorden var på plads, var der gået godt to måneder, fortæller Per Løper og fortsætter:

- Men der var Bent også meget meget ihærdig. Timing er også vigtig i det her erhverv. For der skal jo laves kontrakter på blandt andet gødning osv. Så hvis det blev senere end april, før der kom en afklaring, så ville den først komme til salg igen efter høsten. Så derfor kom der også gang i sagerne.

Nye projekter forude

Selvom salget havde været længe undervejs, og de havde tid til at forberede sig på det, så var det alligevel en speciel følelse, da det hele pludseligt faldt på plads.

- Man tror, man er forberedt, men det er man ikke, når det kom til stykket, siger Per Løper.

- Nej, det er lidt svært, tilføjer Susanne Løper.

Men selvom duoen lægger landbrugserhvervet på hylden, er det ikke slut med det hårde arbejde. Forude venter dem nemlig et husbyggeri på Susanne Løpers mors gård.

- Vi har et andet projekt i hovedet. Og det skal jo i gang. Det er en længere proces, det tager tid. Og det kan være svært som bonde, hvor det vi startede med i dag, det skulle jo have været færdigt i går, siger Per Løper leende.

Ser muligheder frem for begrænsninger

Selve salgsprocessen har ifølge Per og Susanne Løper været en positiv og tryg oplevelse. For selvom det har taget tid, har de hele tiden følt, at der var gang i processen.

- De har begge (Bent og Carina, red.) været meget ihærdige. De har fulgt op på de muligheder, der har budt sig, og vi er blevet orienteret hele tiden og spurgt til, hvad vi synes om det, og hvad der kunne lade sig gøre, fortæller Per Løper.

- Som ejendomsmæglere er de meget optimistiske og ser muligheder, hvor vi måske har tænkt »nå, kan det lade sig gøre«. Det duer ikke at være sortseer i hvert fald, og her må man sige, at de tænker i nye muligheder og løsninger, mens de også er realistiske, tilføjer Susanne Løper.

Hekto&Co.

Jens Terp-Nielsens Vej 13,
6200 Aabenraa

Øvrige artikler fra Hekto&Co.