Sponseret af: Väderstad ApS

Nordjysk maskinstation har købt en Väderstad Carrier XL igen: - Vi bruger den nærmest til det hele

I fremtidens landbrug skal dybe planterødder og mikroorganismer gøre en større del af arbejdet i dybden. Hos Maskinstationen Diget i Dronninglund gør en ny Väderstad Carrier XL livet nemmere for overfladens organismer.

- Vi bruger den nærmest til det hele.

Og »det hele« er ret omfattende hos Maskinstationen Diget i Dronninglund nord for Limfjorden. Med 16 faste medarbejdere og 8-10 afløsere kommer maskinstationen godt omkring i hele det østlige Vendsyssel. Stort set kun med landbrugsarbejde.

Indehaver Mogens Sørensen har netop genanskaffet en Väderstad Carrier. Denne gang en XL 725 med den nye CrossCutter med udskæringer (CrossCutter Disc Aggressive) samt halmharve foran og dobbelt SoilRunner bagerst. Og han forventer, at maskinen får nok at lave.

Efterafgrøder

- Vi har endnu ikke fået flyttet såenheden over på den nye Carrier, men det kommer. Til næste år vil den sikkert komme til at spille en stor rolle med efterafgrøder. Og det vil den formentlig, uanset hvordan de forkætrede regler bliver administreret, forklarer Mogens Sørensen med slet skjult henvisning til de – især nordjyske – landmænds besvær med at få sået eftergrøder til tiden.

- Efterafgrøderne er jo egentlig gode nok og vil såmænd også fremover blive anvendt i stor stil. Især hvis landmændene frit får lov til at anvende dem uden snærende datoregler, men som det er fagligt forsvarligt og nyttigt.

Hermed tilkendegiver Mogens Sørensen, at investeringen i den nye Väderstad XL 725 ikke læner sig op ad bureaukratiske datoregelsæt, men i noget dyrkningsfagligt og snusfornuftigt for maskinstationens kunder.

Fordeler halmrester

Mogens Sørensen oplister gerne en række af de ganske forskelligartede opgaver, Carrier-maskinen med CrossCutter løser for kunderne.

- Vi bruger den blandt andet til at bryde og splitte græsmarkerne ad. Det kan være slætgræsmarker, der skal omlægges, men også til frømarker hos planteavlerne.

- Efterhånden er det mest økologerne, der pløjer her på egnen. Og her bruger vi maskinen forud for omlægning af græsmarkerne, fordi man kan lave et bedre pløjearbejde, når marken lige er kørt igennem en gang med CrossCutter'en.

På den aktuelle stubmark, hvorfra der har været hentet den eftertragtede halm efter 2023-høsten, ligger der på forlandet og andre steder en del halmrester. Vådt og nedkørt med kornvognen eller simpelthen klasket ned mellem stubbene af sæsonens skybrud.

- Nogle gange kører vi den over med en brakpudser, men her, hvor det er vådt, kan den ikke suge det op. Så længe, CrossCutter-tallerkenen kan drives rundt – og vi kører med en god hastighed – kan den faktisk splitte halmklumperne ad og gøre marken klar til såning af vinterhvede, viser Mogens Sørensen.

Mindre dybharvning

Generelt fungerer maskinen godt til store mængder plantemateriale, der skal neddeles og forblive i det øverste jordlag, som det sker ved pløjefri dyrkning.

- Dels på marker, hvor mejetærskeren har snittet halmen, kan vi, ved at køre lidt på skrå, og med halmharvetænderne forrest, fordele materialet så jævnt, at det er til at så i efter blot en overkørsel. Det har vi blandt andet gjort i år, hvor flere i vores områder har benyttet sig af tidligt sået vintersæd.

- Men også i foråret, når en kraftig efterafgrødemark skal neddeles, og der skal sås vårsæd i den uden yderligere bearbejdning. Vi bruger ikke dybdeharven så meget mere, men udnytter planterne til at løsne i dybden, hvor det kan lade sig gøre. Dermed er funktionen af Carrier-harven blevet til en såbedsharve, forklarer Mogens Sørensen.

Placeret gylle

Grovfoder, herunder majsdyrkning, udgør en vigtig del af opgaverne for kunderne hos Maskinstationen Diget.

- Med den præcision, vi i dag kan køre i marken, bliver gylleplacering i forbindelse med majssåning anvendt en del her på egnen. Her forbereder vi majsmarken før gylleudkørslen med Carrier-maskinen for derved at destruere stubbe og efterafgrøder og skaber således en jævn mark.

Herefter placeres gyllen med gps og helt præcist i forhold til de majsrækker, der efterfølgende skal sås.

- Når gyllen er nedfældet, kan vi køre direkte med majssåmaskinen efterfølgende henover og så, med gps-præcision, majsrækkerne lige over, hvor gyllen er placeret. Det fungerer rigtigt godt de fleste steder, lyder det fra den erfarne maskinstationsmand.

Faglig stolthed

Anders Sørensen, der er dagens pilot på Carrier-ekvipagen, har kun gode ord at sige om at køre med harven.

- Den klarer alt fra 5 til 10 hektar i timen. Skal jeg ud for at jævne gyllespor, går det jo ikke helt så stærkt, men ellers kører den rigtigt fint mellem 12 og 16 kilometer i timen.

- Og så har jeg en vigtig detalje. I marken er den naturligvis dejlig nem at køre med, men også når jeg skal flytte og ud på landevejen, er den nem og hurtig at klappe op og behagelig at køre med under transport, lyder det fra Carrier-piloten.

En konklusion, Mogens Sørensen som arbejdsgiver nemt kan tilslutte sig.

- Det er faktisk meget vigtigt, at medarbejderen både oplever og udvikler sin faglige stolthed, når han løser opgaver ude hos kunden.

Väderstad ApS

Damsbovej 11,
5492 Vissenbjerg