Sponseret af: Yara Danmark A/S

En garanti til de danske landmænd

– Vi vil bistå de danske landmænd med at få maksimalt udbytte på deres marker, og vi vil ligeledes stille sikkerhed for, at det også kan ske på en bæredygtig måde. Hvert gødningskorn vi producerer skal derfor være produceret ansvarligt og af højeste kvalitet, så landmændene trygt kan gødske deres marker med vores produkter, siger Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør hos Yara Danmark.

Alle Yaras faste gødninger er derfor garanteret gennem fire kardinalpunkter for en profitabel og bæredygtig markdrift.

1. Optimal spredning

Et af de steder, hvor man som landmand til stadighed kan optimere sin markdrift, er gennem optimal spredning, da dette er med til at sikre bedst mulige udbytte i hele marken. Yara garanterer derfor, at alle samgranulerede gødninger kan spredes optimalt på op til 36 meter med korrekt indstillet spreder.
– Gennem samgranuleringsprocessen opnår vi en høj kornstyrke og en afstemt variation mellem små og store korn, der tilsammen skaber det gode spredebillede. Det resultat opnår vi, både gennem den proces hvormed vi producerer gødningen, men også gennem håndtering.  På vores terminaler fokuseres der udelukkende på, at vores gødning håndteres så skånsomt som muligt.
– Vi forsøger at håndtere produktet færrest mulige gange, da det er afgørende for gødningens endelige kvalitet, siger Kristoffer Thomsen, Development Manager hos Yara. Yaras gødning bliver løbende testet sammen med ledende producenter af gødningsspredere. Dette gøres gennem fuldskalatests på alle Yaras produkter med de nyeste spredere.
– God spredning handler om at sprede så ensartet og præcist som muligt, så landmanden ikke skal bruge mere gødning end højst nødvendigt både for økonomiens skyld, men i lige så høj grad for miljøets skyld, slutter Kristoffer Thomsen.

2. Korrekt indhold

En væsentlig faktor for at gødske optimalt er, at gødningen faktisk indeholder, det man forventer, og at indholdet er afstemt de lokale forhold. Yaras gødninger er nøje afstemt de danske vækstforhold og afgrødetyper helt ned til hvert enkelt gødningskorn.
– Alle vores gødninger er samgranulerede, hvilket sker gennem en proces, hvor alle næringstofferne først smeltes sammen. Dernæst opbygges gødningskornene af mange tynde lag smelte, der således alle indeholder de næringsstoffer, som vi deklarerer vores gødning med, fortæller Jesper Ulnitz, Chefagronom hos Yara, hvortil han tilføjer: – Alt vores gødning er underlagt strenge interne kvalitetskontroller, både i produktionsprocessen og under transporten, ligesom vores gødninger løbende udtages til kontrol ved Landbrugsstyrelsen som alle andre i branchen. Her kan vi med stolthed konstatere, at indholdet i vores sække i 99 procent af tilfældene stemmer overens, med det vi lover. Det er ret unikt i branchen, hvor der typisk ses afvigelser i 20 - 25 procent af stikprøverne.
De mange kontroller gør, at landmændene, der anvender vores gødning, kan vide sig sikre på, at de får det indhold, som vi deklarerer vores gødning med. Afgrøderne skal have de næringsstoffer, som landmanden har planlagt at tildele.

3. Klima- og miljøvenlig

At gødske miljørigtigt begynder allerede ved valget af gødning,  da produktets livscyklus har stor betydning for det aftryk, der efterlades på vores klode. Derfor er Yaras gødninger produceret under forhold, som sikrer et minimalt CO2-aftryk og lavest mulige indhold af tungmetaller.
– Der findes ikke en metode til at fjerne et tungmetal som cadmium fra vores fødevarer, så derfor er  det vigtigt, at niveauet holdes lavt fra produktionen. Den fosfor, vi anvender, er blandt de reneste i  verden, og vores gødninger kan derfor produceres med et cadmiumindhold på kun 3 mg pr. kg fosfor. Det er 45 gange under EUs grænseværdi, så landmændene kan også på det område være trygge, når de vælger vores gødning, siger Jesper Ulnitz fra Yara og fortsætter:
– Det kan være en jungle for landmanden at vide, hvordan man gødsker klima- og miljøvenligt,  da forskning og lovgivningen på området hele tiden udvikler sig.  Vi forsøger derfor at være på forkant, så landmændene trygt kan køre i marken med vores produkter. På CO2-området gøres der også  meget for at hjælpe landmanden til at få et lavere CO2-aftryk. Dette kan du læse mere om i næste artikel.

4. Din sikkerhed for god gødning

Yara har længe haft som mål, at alle landmænd skal føle sig sikre og i gode hænder, når de anvender Yaras gødninger. Derfor tager Yara ansvaret hele vejen fra produktudvikling, over fremstilling af gødninger i højeste kvalitet til anbefalinger for optimal anvendelse af de enkelte gødningstyper i dansk landbrug.
– Yara har igennem mere end hundrede år udviklet gødningstyper, der er optimeret og tilpasset den danske muld og det lunefulde vejr. Den viden og erfaring er afsættet for, at vi nu kan stille sikkerhed til landmanden om, at hvis han anvender vores gødning, så er han et skridt tættere på, ikke bare at producere sine afgrøder profitabelt, men også bæredygtigt, fortæller Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør hos Yara Danmark.

Formindsk CO2-aftryk med 4-punktsgaranti

Der arbejdes på højtryk i landbruget med at udvikle produktionsmetoder, der kan reducere CO2-aftrykket, dog er det ikke altid klart, hvordan man bedst kan mindske sit aftryk.

Yaras 4-punktsgaranti skal hjælpe landmanden med at træffe det optimale valg, og derfor producerer Yara gødninger med lavere CO2-aftryk og udvikler beslutningsværktøjer, der kan hjælpe landmændene med at træffe klimavenlige valg. Hvis klimaudfordringerne skal løses, skal alle bidrage med det de kan, og de danske landmænd er bevidste om, at de ikke kan stå på sidelinjen, hvis klimakampen skal vindes.

Klimachef Hans Thysen fra SEGES har oplevet, at klimadagsordenen er eksploderet, og at landmændene mangler hjælp til at kunne reagere effektivt på det.

– Vi har regnet os frem til, at med de virkemidler vi kan se i dag, kan vi nå halvvejs mod visionen om at være klimaneutrale i 2050. Nogle virkemidler er dokumenteret og skal udbredes mere, mens andre skal udvikles og dokumenteres.

De rigtige støtteredskaber

Hans Thysen pointerer, at en af de ting man på nuværende tidspunkt kan gøre for miljøet er netop at fokusere på, hvordan man gøder, da udledning af lattergas fra marken  er et af de steder, man kan gøre mest. Yara har særligt fokus på gødningens aftryk i produktionen og forsøger ligeledes at give landmændene de værktøjer, der skal til, for at de kan træffe klimavenlige valg på bedriften.

– Gennem udviklingen af beslutningsværktøjer til bestemmelse af markernes behov for kvælstof giver vi landmænd muligheden for både at optimere på udbyttet og samtidig sikre optimal udnyttelse af kvælstoffet. Dette er med til at sikre den højest mulige kvælstofudnyttelse, den lavest mulige udvaskning samt det lavest mulige klimaaftryk, forklarer Kristoffer Thomsen, Development Manager, Yara.

Yara har udviklet forskellige teknologiske beslutningsværktøjer, som er med til at sikre den mest optimale udnyttelse af gødningen. Atfarm, Yara N-Sensor og Yara N-Tester er nogle af de værktøjer, som netop kan give landmænd den nødvendige indsigt i markernes behov for kvælstof. Ved at tildele sin gødning optimalt, minimerer man sit CO2-aftryk, samtidig med at udbyttet optimeres.

–  Det er tiltag, som vores CO2-reduktionsarbejde og udvikling af beslutningsværktøjer, der er med til at cementere vores 4-punktsgaranti. Vi udvikler os hele tiden for at give landmanden tryghed i at bruge vores gødninger, siger Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør for Yara Danmark.

Det klimavenlige valg

Det kan være svært at gennemskue hvilke tiltag og produkter, der er CO2venlige. Derfor arbejder Yara aktivt med at nedsætte CO2-aftrykket fra deres gødninger blandt andet ved at udføre katalytisk rensning, når gødningen produceres.

Rensningen nedsætter udledningen med cirka 50 procent fra 7,1 kg CO2-ækvivalenter pr. kg N til 3,7 kg CO2-ækvivalenter pr. kg N. Dette giver landmændene mulighed for at vælge gødninger med et deklareret lavt CO2aftryk.

– Katalysatorteknologien er udviklet for, at landbrugets CO2-aftryk kan sænkes. Vi udvikler konstant på reduceringen af vores produkters aftryk, så landmændene ikke skal tvivle på, hvorvidt vores handelsgødning er den mest klimarigtige, fortæller Kristoffer Thomsen, Development Manager  hos Yara og fortsætter:

– Et af de steder hvor vi lige nu arbejder på at blive klogere på CO2 er dyrkning af maltbyg, dette gøres i samarbejde med Viking Malt. Maltbyg er  interessant at arbejde med, da virksomhederne i forbrugersegmentet de seneste år er begyndt at arbejde mere strategisk med bæredygtighed.

Da handelsgødning spiller væsentligt ind på CO2-aftrykket, vil vi selvfølgelig gerne tage del i dette arbejde og i samarbejde med landmænd blive klogere på CO2-aftrykket i den enkeltes maltbygproduktion.

Yara Danmark A/S

Vesterballevej 27
7000 Fredericia