Sponseret af: Väderstad ApS

For gods er såbedet vejen til stabile udbytter

For driftsleder Anders Bak Hansen handler det om at opnå gode, stabile udbytter i høj kvalitet i alle afgrøder lige fra fremavlskorn til silomajs. Derfor er såbedet afgørende, og det kræver det helt rigtige udstyr.

Det går hurtig fremad, og der bliver etableret et godt såbed.

Driftsleder Anders Bak Hansen er i gang med at forberede Gjorslevs Gods’ stive lerjord til vækstsæsonen. Det kræver sit at få etableret et tjenligt såbed i den hårde ler og Anders Bak Hansen bruger derfor en diskkultivator til at knuse den stride jordbund. Gjorslev Gods har gennem årene prøvet flere forskellige metoder til etablering af afgrøderne, som er vinterhvede, vinterraps, strandsvingel, engrapgræs, fremavlsærter, vårbyg, silomajs og lucerne.

- Jeg er jo tilhænger af pløjning og mener, at det er den mest sikre metode på vores jord, fastslår Anders Bak Hansen.

Han harver blandt andet for at rykke frøgræsmarker op og før såning af efterafgrøder. Derudover bliver harven nogle gange også brugt efter pløjning for at få et godt såbed. For netop såbedet er altafgørende for at sikre godsets høje udbytter af høj kvalitet.

Specielle skær giver det perfekte såbed

I efteråret 2018 tog Anders Bak Hansen en beslutning om at skifte sin ældre diskkultivator ud med en ny Väderstad Carrier 650 med specielle Crosscutter diske.

- De kraftigt bølgede skær laver fuld gennemskæring. Det giver en endnu bedring findeling af knoldene uden at pulverisere dem helt, påpeger Anders Bak Hansen.

Såbedet bliver dermed perfekt til de mange forskellige afgrøder.

- Jeg er jo tilhænger af pløjning og mener, at det er den mest sikre metode på vores jord

Når jorden er hård som følge af udkørsel af gylle og staldmøg, bliver der harvet forud for tilberedningen af såbedet med den nye Väderstad Carrier 650, der også bruges til at harve efter pløjning.

- Vi sår så meget som muligt uden at harve først. Men nogle gange er vi nødt til først at harve en eller to gange, forklarer Anders Bak Hansen.

Sår alle afgrøder med såmaskine

Gjorslev Gods er kendt for sit kvæghold med sine 350 højtydende Dansk Holstein køer. De skal have en masse godt grovfoder af egen avl, og deres gylle plus dybstrøelse skal tilbage til jorden.

Det betyder, at der er færdsel med tunge gyllevogne og møgspredere i markerne.

- Vi sår det hele og dermed også vores majs med en Väderstad Rapid, og det fungerer rigtig godt, konstaterer Anders Bak Hansen.

Han regner med, at udbyttet i silomajs i år kommer tæt på 16.000 foderenheder pr. hektar.

Fire meter såmaskine giver øget kapacitet

Erfaringen hos Gjorslev Gods er, at rækkeafstanden i majs er uden betydning for udbyttet. I langt højere grad er det såbedet, som har betydning for udbytte og kvalitet.

- Er vi ikke omhyggelige med at bearbejde jorden på den bedst tænkelige måde, når den er tjenlig, påvirker det udbyttet negativt, påpeger han og fortsætter:

- Vi kørte i nogle år med et seks meter-rotorharvesæt, men fandt i 2016 ud af, at vi fik øget kapaciteten ved at gå tilbage til fire meter med en Väderstad Rapid, forklarer Anders Bak Hansen.

- Er vi ikke omhyggelige med at bearbejde jorden på den bedst tænkelige måde, når den er tjenlig, påvirker det udbyttet negativt

I forbindelse med skiftet købte godset også en otte meter Väderstad NZA harve med slæbeplanker, rotorsmuldere og fingerefterharve. Udover de to er der også en Carrier med 6,5 meters arbejdsbredde og en tromle med 12 meters arbejdsbredde – begge fra Väderstad, i maskinhuset.

Med 900 hektar er en god maskine vigtig

Gjorslev Gods har i alt 900 hektar mark. Med et stort areal, og flere medarbejdere, er det vigtigt, at maskinparken er nem at betjene og leverer et godt resultat for alle medarbejdere.

- Mine medarbejdere kan udføre et godt stykke arbejde i høj kvalitet og kapacitet, fastslår han.

Dermed opnår han også det, han finder vigtigst, nemlig en god bundlinje i godsets planteavl.

Väderstad ApS

Damsbovej 11,
5492 Vissenbjerg