Sponseret af: Väderstad ApS

Harve og såmaskine fra Väderstad sikrer foder til Dorthealunds grise og køer

Med 650 søer, smågrisesalg, 10.000 slagtesvin og 335 malkekøer i staldene har Dorthealund på Fyn brug for at avle både korn og grovfoder i sine 725 hektar. De to vigtigste redskaber er en Rapid-såmaskine og en TopDown-harve fra Väderstad, som bruges til etablering af alle afgrøder.

Bakkerne er både høje og stejle. I staldene står store besætninger med både grise og køer. Der skal derfor produceres en masse foder på »Dorthealunds« marker - til lavest mulig pris pr. foderenhed.

På de to ejendomme ved Glamsbjerg og Hårby på Vestfyn er jorden udfordrende og varierer fra stiv lerjord på bakketoppe til let sandjord i lave arealer.

- Så vi har brug for redskaber og traktorer, der magter begge dele og kan justeres til at lave et ordentligt arbejde uanset jordtype, forklarer Jesper Berg og Lars Nygaard.

Jesper er driftsleder og Lars er markmedarbejder på Dorthealund A/S, som ejes af Peter Nygaard.På bedriften er der 725 hektar jord. I staldene går 335 malkekøer og 650 grisesøer, hvorfra der fedes 10.000 slagtesvin, mens resten af smågrisene sælges ved 30 kg.

En perfekt jordbearbejdning

Ejendommene i Dorthealund ligger med en afstand på cirka 20 kilometer. På den ene er malkekøerne og på den anden grisene.

- Vi har derfor to forskellige sæt afgrøder, fordi det er for dyrt at transportere majs til ensilering fra ejendommen i Glamsbjerg med grisene til ejendommen i Hårby med køerne, siger Jesper Berg.

Men egentlig vil han gerne have alle afgrøder på begge ejendomme, fordi der de senere år har været problemer med resistent rajgræs på svinegården.

- Derfor pløjer vi omkring 100 hektar årligt, mens resten bare harves, fortæller han.For Lars Nygaard, der udfører markarbejdet, er det vigtigt, at han kan lave en perfekt jordbearbejdning til et godt såbed til de mange forskellige afgrøder (se markplanen).

Ønsker nøjagtig arbejdsdybde

Til at trække den ret nye syv meters Väderstad TopDown-harve og den tre år gamle seks meters Väderstad Rapid-såmaskine har Dorthealund en Case IH Quadtrac 535 med fire lige store bælter.

- Uden den kan jeg ikke lave det arbejde, jeg gerne vil i den ønskede fart uanset, om det går op eller ned ad bakkerne, konstaterer Lars Nygaard.

Ønsket er en opharvning til såning i en helt præcis dybde til den afgrøde, der skal være i marken.

I foråret 2019 blev TopDown-harven brugt til at harve op før majsen, som blev bredsået med Rapid-såmaskinen. Ifølge Lars Nygaard blev jorden perfekt løs foroven, så regn nemt kunne trænge ned.

Det resulterede i en meget ens fremspiring - det var kun på de mest stive toppe, at planterne var lidt bagefter.- I gennemsnit af årene regner vi med at høste 10.000 foderenheder i majs med et stort spænd fra det bedste til magreste jord, fortæller Jesper Berg.

Helt perfekt harve til det hele

Det var først i foråret sidste år, der kom en Väderstad-harven i arbejde på landbruget.

- Vores nye TopDown-harve er betydeligt bedre. Den er nemlig meget mere alsidig og kan derfor lave nøjagtig det såbed, der er brug for til de forskellige afgrøder, fastslår Lars Nygård.

I efteråret 2019 brugte han den i stort omfang til at harve op til vinterhvede efter høst af majs til ensilage.

- Den kører på de store hjul og ikke på pakkeren. Derfor får jeg en løs overflade, som er god at så i, og som meget bedre optager den regn, der kommer, forklarer markmanden.Hvis han i stedet ønsker en hårdere pakket overflade, kan det også lade sig gøre. I det hele taget kan harven bruges på mange forskellige måder. Med Väderstads »BioDrill« er den desuden ideel til at så efterafgrøder i bare én overkørsel lige efter høst af eksempelvis korn.

Kan justere hele tiden

For Lars Nygaard på traktoren gælder det om at kunne justere sine Väderstad-redskaber hele tiden under kørslen.

- Jeg kender markerne og ved, hvornår trykket skal øges eller sænkes, forklarer han.

Når han sidder i kabinen, kan han arbejde med dybderne på flere af sektionerne på såvel harven som såmaskinen.

- På den måde synes jeg, at der bliver udført et rigtig godt stykke arbejde til vores afgrøder, fastslår han.

Afgrøderne i 2019

Vinterhvede, foder

170 ha

Majs til ensilering

125 ha

Rug, foder

100 ha

Vinterraps

100 ha

Vårbyg, foder

80 ha

Vinterbyg

40 ha

Strandsvingel frø

40 ha

Rødsvingel frø

35 ha

Slætgræs

36 ha

Väderstad ApS

Damsbovej 11,
5492 Vissenbjerg