Sponseret af: Yara Danmark A/S

Præcisionsgødskning – nemt og enkelt med Atfarm

Atfarm er en satellittjeneste til præcisionsgødskning, baseret på biomassedata indsamlet gennem 20 år og specialiseret viden om gødning. Atfarm gør det nemt for landmanden at overvåge afgrødernes biomasse og graduere gødningstildelingen efter den unikke N-Sensor teknologi.

Nu er de unikke kvælstofmodeller, fra den velkendte Yara N-Sensor, også tilgængelige for de danske landmænd, der ønsker at graduere kvælstoftildelingen med hjælp fra satellitfotos. Dette vil især være interessant for bedrifter, som vil i gang med præcisionsgødskning, men endnu ikke er klar til at investere i den mere præcise Yara N-Sensor teknologi.

Atfarm kan på baggrund af vege- tationsindeks, beregnet ud fra satellitbilleder af markerne, vise varierende biomasser indenfor og mellem markerne. Når det er tid til at køre i marken og gødske, udskrives tildelingskort nemt og enkelt og kan overføres til gødningssprederen. Har man en ældre spreder, uden mulighed for at indlæse tildelingskortene, kan man i stedet udlæse tildelingskortene til Atfarm mobilappen og anvende denne som styreenhed for gødskningen.

Præcision baseret på 20 års data og erfaring

Atfarm fungerer som en online web-app og tilbydes danske landmænd i et samarbejde mellem Yara og Datalogisk. Yara har udviklet systemet, der bygger på data og algoritmer fra den gennemtestede og unikke Yara N-Sensor, mens Datalogisk blandt andet tager sig  af supporten på programmet.

Brugere af Næsgaard MARK fra Datalogisk kan desuden tilkøbe adgang til Atfarm gennem Næsgaard MARK og får derved automatisk læst sine marker ind i Atfarm.

Med biomassekort kan man som landmand hurtigt se, hvordan kvælstofbehovet i sine marker fordeler sig. Systemet baserer sig på Yaras unikke kvælstofmodeller, og man får derigennem anbefalinger til, hvordan man kan optimere sin kvælstoftildeling igennem sæsonen.

– Det unikke ved Atfarm er de kvælstofmodeller, som systemet baserer sine beregninger på. Disse kendes fra Yara N-Sensor og bygger på 20 års biomassedata og forsøg samt omfattende erfaringer og viden om plantenæring og gødning. Det er disse data, som efterspørges, da alternativerne på markedet kun bygger på få års erfaringer med præcisionsgødskning. Vores data er nu nemt tilgængelige for landmændene gennem denne nye unikke tjeneste, fortæller Jesper Ulnitz, Chefagronom hos Yara Danmark og tilføjer:

– Atfarm er ikke en erstatning  for vores Yara N-Sensor, da intet  værktøj er mere præcist end sensoren. Dog kommer man langt med  Atfarm, da det er et redskab, som kan hjælpe landmænd i gang med at præcisionsgødske på en nem måde.

Et godt beslutningsværktøj

Planteavler Allan Klestrup Hansen fra Odsherred har netop tilføjet Atfarm gennem Næsgaard MARK, hvilket gør det muligt for ham at tilgå sine marker direkte via appen.

Allan Klestrup Hansen har gennem længere tid været på udkig efter et satellitbaseret beslutningsværktøj, der kunne hjælpe ham med at gøde sine marker optimalt. Allan har haft fokus på at finde et system, som kan graduere på flere måder. Netop muligheden for at proteingødske adskiller Atfarm fra lignende tjenester.

Der er mange fordele ved at udføre en gradueret tildeling af kvælstof i marken. Det kan blandt andet betyde en mere homogen vækst, give et boost i afgrødernes kvalitet, reducere lejesæd og i det hele taget give bedre resultater alene gennem omfordeling på marken ud fra  Atfarms algoritmer.

– Det handler om, at planterne skal have det gødning, som de har brug for, så man kun bruger den mængde gødning, som er nødvendig. Jeg skal helst ikke give gødning i mine lavninger, hvor kornet altid ligger ned. Den gødning kan bruges mere effektivt andre steder på marken.

– Hvis kornet alligevel altid lægger sig ned, så ender jeg med at bruge mere vækstregulering eller svampebekæmpelse. Så tildelingen kan også spare mig for brugen af ekstra kemi, fortæller Allan Klestrup Hansen.

Brugervenligt system i konstant udvikling

Programmet giver løbende brugeren adgang til fotos af sine marker fra ESA Sentinel 2 satellitter. Systemet analyserer billederne, og selv de mindste forskelle vises tydeligt med farver. Disse viser de forskellige niveauer i biomassen og dermed tætheden i landmandens afgrøder. Selv variation i afgrødens sene vækststadier identificeres. Ud fra dette biomassekort beregner Yara N-Sensorens algoritme, hvordan gødningen skal fordeles på marken.

– Det er virkelig nemt at sætte sine marker op i systemet, og billederne kommer hurtigt frem og fremstår knivskarpt i appen, fortæller Allan Klestrup Hansen.

Atfarm har været tilgængelig for landmænd i blandt andet Tyskland, England og Frankrig i et stykke tid, hvor Yaras udviklere af systemet løbende har været i tæt dialog med brugerne om at optimere systemets funktioner og brugerflade. I 2019 blev Atfarm desuden testet hos  enkelte landmænd i Danmark i  samarbejde med Datalogisk og er nu endeligt lanceret i Danmark.

Atfarms tildelingskort kan indlæses  ved hjælp af USB-stik i alle moderne spredere. Atfarm kan ligeledes hentes som app til smartphones, hvilket giver adgang til kort og data, mens man står i marken.

Appen er samtidig en mulighed, også hvis man har en ældre spreder uden mulighed for at indlæse tildelingskort. Her giver mobilappen et overblik over markens N-behov og anbefalinger til optimal tildeling, mens man kører i marken.

Yara Danmark A/S

Vesterballevej 27
7000 Fredericia