Sponseret af: A-One

Større indtjening med miljørigtig svineproduktion

Fremtidens svineproducent får mulighed for at øge sin indtjening samtidig med at han producerer grise på en mere miljørigtig måde.

Vil man som dansk griseproducent have en fremtid er det bydende nødvendigt med produktions resultater i top. Klima venlig produktion er et emne som er i dagligt fokus i pressen og det danske samfund.

Er det muligt at kombinere miljørigtig griseproduktion og høj indtjening?

Ja, moderne fodringsteknikker er en del af svaret.

Sojaskrå er meget brugt protein kilde i dansk svinefoder. Sojaskrå giver gode produktionsresultater og er samtidig økonomisk attraktiv.

Ulempen ved sojaskrå er den ti stadighed stigende globale efterspørgsel kræver rydning af regnskov, som ellers er en enorm kilde til C02 optagelse og reduktion i atmosfæren, og dermed udfordring for det globale klima.

 

 

Irske Devenish har udviklet en teknik Devamin som hjælper grisen til øget udnyttelse af protein. Når grisen udnytter proteinet bedre kan vi fodre den med mindre protein.Udviklingen

Devamin er udviklet gennem de sidste 15år.

Udviklet af Devenish i samarbejde med europæiske universiteter.

Der er tale om grundig udvikling of afprøvning. Universitets forsøg; afprøvninger på forsøgs institutioner og kommercielle afprøvninger.

Opnåede resultater

Foderforbrug -3%

Tilvækst +1%Dødelighed -30%

Fakta:

Devenish er grundlagt i 1952 i Belfast Storbritanien.

Arbejder innovativt med både human og husdyrernæring. Hovedkontor i Belfast og afdelinger worldwide

Skræddersyet foder

Teknikken bag produktet, er at de syntetiske aminosyrer i foderet først bliver tilgængelige i tyndtarmen, hvor der er bedst udnyttelse.

Vi har lavet en blanding, hvor vi binder aminosyrer til sukkermolekyler. Det giver beskyttelse i fordøjelsessystemet, så aminosyrerne først er tilgængelige i den nedre del af fordøjelsessystemet, udtaler Dr.Violet Beatie.

I en termokemisk proces bindes de frie aminosyrer til sukkermolekyler i en omvendt Amadori reaktion.

Sukkerbindingen sikrer at de frie aminosyrer frigives samtidig med kulhydrater i tarmkanalen. Samtidig tilstedeværelse af energi og protein i tarmen sikrer at grisen udnytter proteinet bedst muligt. Dette giver optimal tilvækst

Forbedret sundhed.

Med Devamin teknologi i foderrationen er det muligt at sammen sætte foder med lavere indhold af sojaskrå. Lavt indhold af sojaskrå giver så lavere indhold af fordøjelseshæmmende faktorer. Antibiotika forbrug til reduktion af mave-tarmlidelse kan hermed reduceres til et minimum.I mange danske besætninger bruges der slet ikke antibiotika, når der fodres med Devamin.

Fakta:

  • 4 - 10  % forbedring af tilvækst
  • 3 - 5 % forbedring af foderudnyttelse
  • Lavere medicinforbrug

Griseproducenten.

Lavere protein i foderet giver mindre overskuds protein og hjælper grisen til bedre foderudnyttelse.

Mindre overskudsprotein er = lavere vandoptag og dermed mindre gylle. Færre omkostninger til udbringning af gylle og opfyldelse af harmoniareal.

Mindre protein =mindre lugt og mindre ammoniak udledning, bedre stald klima og mindre belastning af det nære miljø.

Ændringerne er påvist flere gange af internationale universiteter. Senest i workprogram 5 på AFBI Agro food Institute Belfast.

Alt sammen faktorer der påvirker grise producentens økonomi i positiv retning

Klimaet.

Sojaskrå er meget klima tungt når der tages højde for co2 udledning.

Ifølge GFLI Global feed Institute kan Co2 udledningen fra grisefoder reduceres med 20-25% ved at bruge Devamin i grisefoder.

En enkelt ting at gøre for at komme nærmere de klima mål som vi i danmark sætter både politisk og i branchen, slagterier m.v

Forbrugeren.

FREJ Den fødevareøkonomiske tænketank bruger mange resurser på analyse af det fremtidige forbruger trends. Deres analyse siger klart at fremtiden bliver klimarigtige fødevarer. Der skal være aktuelle klimafakta på de enkelte varer. Anprisninger med co2 reduktioner i forhold til en ”svinsk” fortid vil være ligegyldige.

A-one i samarbejde med den gruppe danske svineproducenter i færd den udvikling af en klimarigtig svineproduktion baseret på danske fodermidler og Devamin teknologi.

Grisekød produktion som tilfredsstikker den kræsne forbruger sikrer det globale klima og giver forbedret økonomi til den enkelte svineproducent.

Klimavenlig produktion vil i fremtiden ikke kun være licens to produce men også et middel til at opnå merpris hos den bevidste forbruger.

 

Tilvækst

Foderforbrug

Dødelighed

Reduktion af soja

Grise 10 30 kg

+ 12,0%

-5,0%

-50%

15%

Grise 30 100 kg

+ 4,5%

-4,0%

-50%

17%

A-One

Ågade 16
7800 Skive