Hver femte landmand har svært ved at skaffe arbejdskraft

De gode tider i dansk økonomi og forventningen om øget produktion medfører stigende mangel på arbejdskraft i landbruget, viser ny måling fra Seges.

De danske landmænd forventer at øge produktionen i 2018 og 2019. Der er dog en række barrierer, som begrænser produktionen, hvoraf manglen på arbejdskraft er en af de væsentligste.
 
Det viser en ny måling i Landmandsbarometeret, der to gange om året spørger over 2.000 landmænd om deres forventninger til fremtiden.
 
- Det er den største mangel på arbejdskraft, der er målt siden undersøgelsen startede tilbage i 2010, siger Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef på Seges.
 
Adgangen til arbejdskraft har indtil 2016 ikke udgjort en væsentlig begrænsning på produktionen, men nu angiver næsten hver femte bedrift, at manglen på arbejdskraft bremser produktionen. Manglen er størst inden for produktion af gris, fjerkræ og mælk.
 
 
Ifølge undersøgelsen er der også andre alvorlige barrierer for produktionen, blandt andet i form af høje produktionsomkostninger, lave afregningspriser og lovgivningsmæssige begrænsninger.
 
- Store dele af landbruget har igen mod på at investere og udvide produktionen efter en række vanskelige år med lave priser, Ruslandsembargo mv., og det har medført behov for ekstra arbejdskraft. Men da arbejdsløsheden i Danmark generelt er meget lav, ser vi nu i stigende omfang flaskehalse i landbruget, fortæller Klaus Kaiser.
 
Adm. direktør for Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup er bekymret for den begyndende mangel på arbejdskraft:
 
- Det er derfor tvingende nødvendigt at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til vores vigtige eksporterhverv. Ellers kan vi risikere, at vores ordrer og arbejdspladser flytter til udlandet, siger hun.

Det er dog stadig lave afregningspriser, der er den største bekymring i forhold til produktionsbegrænsninger hos de landmænd, der har deltaget i barometerundersøgelsen. 

Læs også