3.300 landmænd har rettelser til randzonelovens kort

Ifølge NaturErhvervstyrelsen har langt størstedelen af indberetninger ikke givet anledning til tvivl om, hvor randzonerne skal være

Landmænd kan indtil den 1. november indsende korrektioner til det kompensationskort, som NaturErhvervstyrelsen bruger til at udbetale kompensation for udlægning af randzoner.

NaturErhvervstyrelsen oplyser, at 3.300 landmænd ind til nu har meldt ændringer ind. De har i gennemsnit haft fire korrektioner for deres bedrift.

Langt størstedelen af korrektionerne – godt 10.500 – er ifølge styrelsen læhegn, tørlagte vandløb eller dybe plovfurer, der er blevet opfanget som vandløb på kortet.

- Det er positivt, at så mange af korrektionerne ikke giver anledning til tvivl, om der skal være randzone, lyder det fra Anders Munk Jensen, der er kontroldirektør i NaturErhvervstyrelsen.

De resterende indberetninger drejer sig om nye vandløb eller ændrede kronekanter og lignende. Indberetningerne og ønsker om tilføjelser vil alle blive indarbejdet i kompensationskortet allerede nu og løbende frem til 1. februar 2013.

- Indberetningerne er med til at give os et mere præcist billede af virkeligheden. Det giver mulighed for at lave en mere realistisk kortlægning og fortæller os mere præcist end nogensinde før, hvor der er vandløb i Danmark, siger Anders Munk Jensen.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen er 3.300 landmænd, der har meldt ændringer ind, ikke mange, da det svarer til syv procent af de i alt  46.000 danske landmænd, som er registreret.

Læs også