Stor interesse for støtte til miljøvenligt landbrug

Der bliver i 2012 udbetalt over 155 millioner kroner til landmænd, som har søgt et-årig støtte til drift af miljøvenligt landbrug.

Der har i år været stor interesse for et-årig støtte ordninger, og der er ansøgt om et støttebeløb, der er dobbelt så stort som sidste år.

 Puljen til særlig miljøstøtte har til formål at støtte drift af landbrugsarealer med et miljø-, natur- og klimavenligt sigte. Seks forskellige ordninger giver landmænd mulighed for at søge støtte til landbrugsdrift uden pesticider, afgræsning af enge og overdrev samt energi- og økologisk frugtproduktion.

 

Flerdobling i ansøgt støtteareal

Der er sket næsten en fordobling i det areal, hvor der er søgt om støtte under ordningen Ekstensivt landbrug. Der er i 2012 søgt om støtte til omkring 147.000 hektar, som skal dyrkes uden pesticider og med et reduceret forbrug af kvælstofgødning. Det ansøgte areal svarer til et beløb på omkring 120 millioner kroner.

Ordningen Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer er blevet udvidet med muligheden for at søge støtte til græsarealer i omdrift, og der er foretaget forbedringer af ordningen. Det har betydet flerdobling af det ansøgte areal fra 5.500 hektar i 2011 til 15.800 hektar i 2012, svarende til et ansøgt beløb på omkring 23,4 millioner kroner.

 De mange ansøgninger om støtte til Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer betyder dog, at en del af ansøgningerne muligvis ikke kan imødekommes, da der simpelthen ikke er midler nok. Ansøgerne vil få besked om dette fra den 16. juli 2012. Af budgetmæssige årsager kan der ikke overføres midler fra de andre miljøstøtteordninger, hvor interessen for at ansøge har været mere blandet.

 

Behersket interesse for at søge støtte til energiafgrøder samt økologisk frugt og bær.

Interessen for at tilplante nye arealer med energiafgrøder har ikke modsvaret det beløb, der er afsat til ordningen. Der er i 2012 ansøgt om støtte til at tilplante omkring 1.800 hektar med energiafgrøder, primært pil og poppel. Dette er dog en stigning med over 500 hektar set i forhold til niveauet fra 2011. Til gengæld har der været god interesse for en ny ordning, der støtter driften af arealer med energiafgrøder, hvor der er ansøgt om støtte til over 4.000 hektar.

Der er i både 2012 og 2013 afsat fem millioner kroner til at støtte etablering af økologiske frugt- og bærplantager. Trods en stor forhåndsinteresse er der kun ansøgt midler for 1,9 millioner kroner.

Til gengæld har der været stor interesse for den nye ordning Afgrødevariation, hvor der er ansøgt støtte til et samlet areal på ca. 19.000 hektar, svarende til omkring 9,4 millioner kroner. Denne ordning har til formål at øge variationen af de dyrkede afgrøder. Dette vil medføre færre skadedyr og sygdomme og dermed et mindre behov for pesticider.

 

Læs også