- Hvorfor lytter I ikke til alle de kloge mennesker?

Cirka 150 var mødt op til Bæredygtigt Landbrugs vækstkonference i Den Sorte Diamant i København i går, og her var der skæld ud til politikerne.

- Er der nogle spørgsmål, lyder det fra Bertel Haarder (V).

Folketingets næstformand er hyret af Bæredygtigt Landbrug til at være ordstyrer ved foreningens konference om vækst i landbruget i Den Sorte Diamant i København.

Professor Jens Carl Streibig fra Københavns Universitet har netop holdt et knapt 20 minutter langt indlæg, hvor han blandt andet er kommet ind på, hvordan pesticider og kvælstof har gjort, at på trods af, at verdens befolkning vokser, og landbrugsarealerne slet ikke vokser i samme omfang, så har man stadig været i stand til at brødføde befolkningerne over det meste af kloden. Det vil blive sværere at gøre, hvis man sænker udbytterne nu, har han forklaret.

Derudover har han blandt andet også fremvist slides, der viser, at behandlingshyppigheden for danske landmænd i hvede er 2,6, mens den for briterne er 6,8. Udbytterne afviger samtidig i gennemsnit blot 0,7 ton de to lande i mellem.

- Og så er der det med, at danske landmænd sviner meget. Ja, alt er relativt, men ser vi på vores produktion og landbrugets betydning, så er dansk landbrug absolut meget tilbageholdende med at benytte sig af hjælpestoffer, herunder pesticider, sagde Jens Carl Streibig blandt andet i sit indlæg.

Hvad synes du om vandplanerne?
Professoren har i det hele taget i sit indlæg vist sig meget skeptisk over for den førte danske miljøpolitik. Den første til at stille spørgsmål til professoren blandt de cirka 150 fremmødte, der for de flestes vedkommende er landmænd, vil da også gerne vide, hvad Jens Carl Streibig synes om vandplanerne, som netop er indsendt til EU-Kommissionen.

Ikke overraskende er professoren særdeles skeptisk.

- Det er tilbage til fortiden. Sådan var det for 250 år siden i Danmark. På Christian IV's tid var Danmark et sumpet område. Vi kunne ikke engang brødføde os selv, men så begyndte vi at dræne jordene. Vi fik kløveren ind, og så viste det sig, at da vi fik fjernet vandet, så var dansk landbrugsjord faktisk ret god. I dag vil man selvfølgelig prøve at opretholde de vandløb og bræmmer, som der er, men det går altså så bare ud over de mennesker, som dyrker jorden. Men det er jo et spørgsmål om politik, siger Jens Carl Streibig.

Lyt dog
Professorens svar får ikke lov til at stå og blafre i vinden længe. Af de 150, der er mødt op denne torsdag, er der ud over de mange landmænd, der hver har betalt 240 kroner for at komme ind, også en stor håndfuld politikere fra Folketinget.

Og direkte henvendt til dem lyder det følgende spørgsmål straks fra svineproducent Peter Kjær Knudsen:

- Jeg er nødt til at følge op på det svar. Jeg vil bare gerne høre, hvordan det kan gå til, at man politisk side tager beslutninger udenom så kloge mennesker som dig, der er lønnet af staten fra Københavns Universitet. Hvorfor rådfører man sig ikke med de kloge mennesker, før man laver lovgivning uden om den meget store viden, som er derude, lyder fra svineproducenten.

Holdninger
Klapsalverne bryder straks ud i salen, inden ordstyrer Bertel Haarder svarer på vegne af politikerne.

- Det kan jo være, at de kloge ikke altid er enige.

Jens Carl Streibig fortæller da også, at der findes masser af andre videnskabsfolk, der har en helt anden holdning end ham.

- Det her er et spørgsmål om holdninger. Jeg kommer fra landet. Hvis man kommer inden fra byen og beskæftiger sig med landbruget, så har man måske en anden opfattelse. Der er rigtig meget politik i det her. Én ting skal I dog være klar over: Vi ved altså, hvordan man dyrker jorden mest effektivt. Det har vi jo forsket i i over 100 år, siger Jens Carl Streibig.

Lang konference
Bæredygtigt Landbrugs konference havde overskriften »Hvis bare vi fik lov«. Konferencen varede hele dagen i går. Udover professoren fra Københavns Universitet, så gav blandt agronom Jan Hjeds et længere foredrag om konsekvenserne af, hvis Danmark bliver sumpet til, og den svenske professor fra Stockholm, Thomas Hellström, kom med et indlæg om kvælstofs rolle i vandmiljøet i Kattegat.

Mellem de mange faglige indlæg fik flere politikere mulighed for at komme til orde. Blandet andet Jens Rohde (V), Orla Hav (S), Per Clausen (EL) og Mette Bock (LA).

Læs også