Opbakning til L&F fra Limfjord

Årets første landboforenings generalforsamling fandt sted onsdag hos LandboLimfjord i Skive. Foreningen bakker op om Landbrug & Fødevarers linje.

LandboLimfjord holdt årets første generalforsamling i Skive onsdag aften.

Over 100 medlemmer deltog i mødet, hvor formand Claus Clausen aflagde beretning. Det er en forening, der bakker fuldt op om den linje, Landbrug & Fødevarer har kørt.

Claus Clausen fortalte om den kommende imagekampagne og de opnåede politiske resultater, der efter hans mening viser politisk gennemslagskraft.

Ikke eneste skyldige
De økonomiske forhold for erhvervet blev også berørt.

- Set i bakspejlet, så er der sket ting, som på ingen måde har gavnet landbrugets situation, men landmænd er så sandelig ikke de eneste skyldige i den situation, sagde han og tilføjede, at nu er situationen en anden.

- Landmænd og rådgivere mener, at det er væsentligt sværere at få finansiering, hvor imod finanssektoren siger, at deres vilkår for kreditvurdering er de samme som før 2008, men at de nu er begyndt at efterleve dem.

Samtidig er fokus flyttet til daglig drift. Og her advarede formanden:

- Det er godt at have en god effektivitet. Men når nogen landmænd bliver bedt om at forbedre sig på områder, hvor de i forvejen ligger med nøgletal, der er meget bedre end gennemsnittet, så må jeg sige, at pengeinstituttets medarbejdere har for lidt faglig indsigt. Det kræver fælles forståelse at komme videre.

Stop miljøchikane
Claus Clausen mener, det går bedre med kommunernes sagsbehandling og behandlingstiderne er blevet kortere. Men han tilføjede:

- Nye problemer er opstået, da utrolig mange sager påklages af Økologisk Råd. Sager, der er færdigbehandlet af kommunen og sendt i høring, bliver påklaget, hvis der i høringsperioden fremkommer nye BAT-blade, som hverken landmand eller kommune på nogen måde har kunnet forholde sig til.

Formanden mente, at det var et lige stort problem for kommunerne som for landbruget.

- Selvom det er juridisk uholdbart, så vælger nogle ansøgere at ændre på projektet for at få klagen frafaldet. Der er nu en sag på vej til Miljøklagenævnet, hvor det skal afprøves, om Økologisk Råds metode er gangbart, fortalte formanden og tilføjede:

- Sund fornuft siger, at det er det ikke. Så kan vi få stoppet den chikane, vil det være glædeligt.

Samtidig beklagede han, at Miljøklagenævnet igen er begyndt at bruge begrebet dyreenheder.

- Det er endnu et eksempel på, hvor myndighederne får skabt en uheldig situation ved at være dårlig forberedt og bruge forældede data, sagde han.

Ålegræs og vandmiljø
Vandmiljøplanerne rammer hårdt i Salling og på Mors, der er opland til Limfjorden. I området skal der være en reel kvælstofreduktion på 46 procent, ekstra efterafgrøder på 20 procent samtidig med krav om bræmmer.

Formanden mente, at der skulle ses på målemetoden, de reduktioner, der allerede er opnået samt på målrettede tiltag frem for generel regulering.

Poul Rosen, Mors, der er landmand og formand for Limfjordsrådet, understregede i debatten, at de 19.000 tons skal findes, men det er vigtigt at vide, hvor meget der kan trækkes fra på forhånd. Og han sagde, at nu måtte man finde de forskellige virkemidler og se, hvad de koster, før det besluttes, hvad man vil.

Valg
Svend Erik Villadsen og Rasmus Boudigaard, Ørslev Kloster, blev nyvalgt til bestyrelsen i LandboLimfjord.

Læs også