Velkommen på fodergangen på Christiansborg

LAND-LIVE: På fredag er familien Hedegaard og deres 400 SDM-køer værter for årets Land-Live koncert. Alle 1925 billetter er på forhånd solgt.

Nej, det er ikke dét Christiansborg - men gården Christiansborg i Herrested ved Ørbæk, som danner rammen om årets udgave af den fynske gårdkoncert »Land-Live«. Det sker på fredag aften, hvor over 1900 gæster kommer for at se den moderne kvægbedrift med 400 sortbrogede køer, deltage i den store fællesspisning i teltet bag staldene og slutte aftenen med dans til populære Dodo and the Dodo's.

Og familien Hedegaard glæder sig til at byde de mange kolleger og ikke mindst folk udenfor landbruget både langvejs fra og fra nærområdet velkommen.

- Det skal være en festaften i positivitetens tegn. Landbruget og kvægbruget er presset, men vi opnår mere ved at give gæsterne en positiv oplevelse, siger Gitte og Carsten Hedegaard, der som 24-årige købte gården med det politiskklingende navn i 1989 – med dengang 40 hektar og uden dyr. Det trak overskrifter, også her i Landbrug FYN.

Sover trygt
Siden er gælden på 6 millioner kroner mangedoblet. Men alligevel sover parret lige så trygt om natten som dengang.

- Vi har hele vejen igennem sørget for at øge produktionen og effektiviteten, og derfor har vor bank, Totalbanken, givet os tillid og investeringsmuligheder, siger Gitte og Carsten Hedegaard, som naturligvis på Land-Live aftenen er belavet på at svare på spørgsmål om økonomien, eller manglen herpå, i kvægbruget.

- Sidste år fik vi i gennemsnit 1,79 kr. pr. kg mælk. Det kan ingen drive kvægbrug på, og vi havde ligesom alle kollegerne underskud i 2009. Men heldigvis er mælken steget så meget siden, at bedrifter med en god produktivitet har en fremtid.

Syv robotter
De 1925 gæster, som har løst billet til den 18. juni, vil med selvsyn kunne konstatere, at de er på en fremtidsorienteret kvægbedrift.

I dag rummer de to store kostalde i alt 400 årskøer af racen Dansk Holstein. I den nyeste sengebåsestald med fem robotter går 280 køer, mens de resterende går i dybstrøelse i den gamle stald med to robotter. Den fungerer som et »skåneafsnit« for køerne mindst en måned efter kælvningen, og for de måske lidt svagere eller ældre køer.

Denne opdeling med skånehold har øget bedriftens samlede ydelse betragteligt. Den ligger lige nu på 10.500 kg EKM og 768 kg værdistof pr. ko i gennemsnit.

Planen er at øge koantallet til 425 køer og have alt opdrættet på Christiansborg. Lige nu er omkring 100 kvier udstationeret på et kviehotel ved Horne.

- Vi håber her efter sommerferien at kunne påbegynde en forlængelse på 50 meter af den gamle stald, fortæller Carsten Hedegaard.

Kun tre ansatte
Til at passe den store bedrift har han og Gitte kun tre ansatte. Det er Tommy Hansen, der er fodermester med ansvar for fodringen og pasningen af de 280 køer i den »effektive stald«. Ansvaret for skånestalden, samt goldkøer og løbekvier er lagt i hænderne på Jacob Larsen, som har arbejdet på Christiansborg det seneste halvandet års tid.

Tidligere var Gitte Hedegaard mere involveret i staldarbejdet, nu tager hun sig af kalvene, hjælper fodermestrene, og i sæsonerne er hun med i marken.

Sammen med Lars Henriksen, som har været markmand på gården i ni år, tager Carsten Hedegaard sig af driften af de 338 hektar, heraf cirka 100 hektar forpagtet jord.

 

Selv om køerne fra Christiansborg en meget sjælden gang måtte blive hjemme fra Det Fynske Dyrskue i den forgangne uge, efter de siden januar i år har været i den såkaldte status II for salmonella, så skal ingen ved Land-Live koncerten hverken selv eller eventuelle egne køer derhjemme efterfølgende være nervøse for at blive smittet efter besøg i de store stalde på gården i Herrested.

- Det er undersøgt til bunds, forsikrer Carsten Hedegaard. Vi ved, der ikke er tale om Salmonella Dublin, men typen kender vi ikke. Ingen af vore dyr er syge, 90 procent af dem bærer antistoffer, men hvorfra smitten er kommet, kan vi kun gisne om. Størst sandsynlighed er enten via råvarer eller fugle, da smitten kun kan være sket gennem føden.

Der er ikke indkøbt dyr til besætningen i halvandet år, og eneste restriktioner ud over dyrskuedeltagelsen er, at der ikke må handles med levende dyr fra besætningen.

Når Dodo and the Dodo's spiller op fredag aften på Christiansborg vil der være mange både landmænd og øvrige fra lokalområdet i det gigantiske telt.

Således har Carsten Hedegaard selv solgt 5-600 billetter i nærområdet, og dertil kommer mindst 200 billetter, som er købt i Brugsen i Herrested.

I det hele taget glæder Carsten Hedegaard sig over den store lokale interesse for arrangementet, som for første gang finder sted på Østfyn.

- Den bakkes 100 procent op her i området. Således har arrangørerne af en slotskoncert på Ørbæklunde endog valgt at flytte deres arrangement fra dagen efter til en uge senere.

Det store telt blev allerede rejst fredag den 11. juni, og i ugen op til koncerten arbejder frivillige fra Centrovice og andre, som meldt sig via Land-Live hjemmesiden, med forberedelserne. Under selve koncertarrangementet den 18. juni vil omkring 80 frivillige hjælpere være i aktion. 

Læs også