Det fynske halmværk indviet

Det nye halmfyrede kraftvarmeværk i Odense har en årskapacitet på 170.000 ton halm. Men den netop afsluttede udbudsrunde for den kommende sæson var kun på 60.000 ton – og til en faldende pris.

Der var masser af lovord fra Odenses borgmester, ejerne fra Vattenfall og såmænd også fra formanden for Danske Halmleverandører, Hans Stougaard fra Flemløse, i den i øvrigt ret så kolde hal, da det nye halmfyrede kraftvarmeværk på Fynsværket i går officielt blev indviet.

Sidstnævnte valgte anledningen til at se fremad, frem for at hænge sig i de mange genvordigheder, som opstartet af anlægget til en samlet pris på 750 millioner kroner, ellers har budt på.

- Det er et glædeligt projekt for landet, energisektoren og for dansk landbrug, hvor vi har en kultur for at udnytte alle vore ressourcer. Vi har som landmænd her fået en ny afsætningsmulighed, og så er det op til os at skubbe yderligere til politikerne, så mængden af halm til energiformål kan øges, påpegede Hans Stougaard.

- Med det nye værk brænder vi herhjemme i alt en million ton halm af om året, men der er fortsat 2,5 millioner ton ubrugt halm, som ville kunne fortrænge 3 millioner ton CO2 og energiforsyne 450.000 boliger og 250.000 lejligheder.

Force majeure
Halmværket i Odense blev allerede tændt op for et år siden, men i løbet af opstartsåret var der blandt andet en brand i et posefilter, som i efteråret satte anlægget ud af drift i tæt ved to måneder. Derfor blev 17 procent af kontraktmængden af halm force majeure-ramt.

Imidlertid er forbruget nu oppe på et niveau, så disse 17 procent måske alligevel bliver afbrændt i indeværende sæson frem til 1. august. Vattenfalls halmindkøber Jeanette Bodi Sørensen oplyser således, at den planlagte større reparation til sommer efter uheldet med posefiltrene vil blive forkortet væsentligt.

Også denne gode nyhed hilser Hans Stougaard velkommen, selv om han og de øvrige halmleverandører fra næste sæson må tage til takke med både en mindre leverance og en faldende pristendens.

Leveringssikkerhed
Jeanette Bodi Sørensen vil ikke oplyse prisniveauet fra den seneste udbudsrunde i marts måned. Men hun oplyser til Effektivt Landbrug, at der indkom tilbud på langt mere halm, end de ca. 60.000 ton, som er behovet for den nye sæson, der indledes til august.

- Totalt forventer vi næste sæson at afbrænde de 170.000 ton, som hele anlægget er dimensioneret til. Vi har en hel del to års kontrakter og overliggende halm, men havde vi ikke det, så ville vi alligevel kunne have opfyldt behovet med den tilbudte halmmængde.

- Det er naturligvis glædeligt, at det rent faktisk nu viser sig, at der findes så meget overskudshalm, så vort anlæg har en sikkerhed for tilstrækkelige leverancer fremover, understreger halmindkøberen, mens hun minder om den første udbudsrunde sidste år, hvor der rent faktisk indkom en for lille halmmængde.

Næsten i fulde omdrejninger
Derfor er hun også tilfreds med, at anlægget på Fynsværket nu overordnet set er oppe i fulde omdrejninger og kører næsten, som det skal. Selve det komplicerede kedelanlæg kører upåklageligt, mens det lavteknologiske kransystem til halmhåndteringen endnu volder mindre problemer.

Under alle omstændigheder kunne de mange gæster i går ved selvsyn konstatere, at halmen fra de fynske marker nu sørger for energi og opvarmning af 20.000 odenseanske boliger.

- Det er en flot og god udnyttelse, understregede borgmester Anker Boye i sin indvielsestale.

Læs også