Danmark sikrer foderkvaliteten i hele verden

Danmark er blevet udpeget som formand for internationalt samarbejde om foder. Codex Alimentarius Kommissionen har sat Danmark som formand, og USA som næstformand, for en ny gruppe, der skal se på fødevaresikkerhed i relation til foder.- Foder er første led i fødekæden og foderet er derfor vigtig for at sikre en høj fødevaresikkerhed. At foder er en væsentlig kilde til fødevaresikkerheden er ikke noget man går og tænker over til hverdag, men med formandskabet vil vi arbejde for at sætte fokus på foderets store betydning for fødevaresikkerheden. For foderet skal være i orden, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.Codex Alimentarius Kommissionen (CAC), er en FAO/WHO organisation, der består af mere end 180 lande. Danmark har tidligere været formand for et par undergrupper under CAC der blandt andet har set på god fodringspraksis. Der bliver nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på de overordnede principper for risikovurdering på foder. Arbejdet er særligt aktuelt nu, hvor der i Kina har været eksempler på foder, der har været inficeret med melamin. Desuden skal gruppen se på, hvordan man på verdensplan får udviklet en liste over de vigtigste risici ved foder til fremme af fødevaresikkerhed og international handel.

Danmark er blevet udpeget som formand for internationalt samarbejde om foder. Codex Alimentarius Kommissionen har sat Danmark som formand, og USA som næstformand, for en ny gruppe, der skal se på fødevaresikkerhed i relation til foder.

- Foder er første led i fødekæden og foderet er derfor vigtig for at sikre en høj fødevaresikkerhed. At foder er en væsentlig kilde til fødevaresikkerheden er ikke noget man går og tænker over til hverdag, men med formandskabet vil vi arbejde for at sætte fokus på foderets store betydning for fødevaresikkerheden. For foderet skal være i orden, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Codex Alimentarius Kommissionen (CAC), er en FAO/WHO organisation, der består af mere end 180 lande. Danmark har tidligere været formand for et par undergrupper under CAC der blandt andet har set på god fodringspraksis.

Der bliver nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på de overordnede principper for risikovurdering på foder. Arbejdet er særligt aktuelt nu, hvor der i Kina har været eksempler på foder, der har været inficeret med melamin. Desuden skal gruppen se på, hvordan man på verdensplan får udviklet en liste over de vigtigste risici ved foder til fremme af fødevaresikkerhed og international handel.

Læs også