Godt tilbud eller misinformation?

(LANDBRUG SYD) Et godt tilbud man kan tage imod eller afslå. Misinformation og ulovlige handelsmetoder. DLG og Sønderjysk Svinerådgivning ser vidt forskelligt på et tilbud fra grovvarevirksomheden til kunderne indenfor slagtesvinefoder.

Et brev udsendt af Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, til slagtesvinefoderkunderne indeholdende et godt tilbud kritiseres i skarpe vendinger af Sønderjysk Svinerådgivning, der kalder brevet både misvisende og for at være en ulovlig handelsmetode.

Hér mener man, at DLG forsøger at »tørre« udviklingen i råvarepriserne af på kunderne. Samtidig er brevet formuleret, så allerede indgåede kontrakter bliver rettet, med mindre man siger fra med meget kort varsel.

- Den lokale svinerådgivning tager stærkt afstand fra denne fremgangsmåde og opfordrer DLG til at følge spillereglerne for kontrakthandel. Ved ændring af en indgået aftale kræver det modpartens positive accept, før den er gældende. Denne accept gives ikke ved, at man undlader at ringe og slet ikke med så kort varsel, som er anført i brevet, lyder det fra konsulent Hans Knudt Krag, Sønderjysk Svinerådgivning.

Og direktør i DLG, Ole Christensen, medgiver også, at fristen på en uge har været meget kort, og måske også for kort, men forstår i øvrigt ikke kritikken fra Sønderjysk Svinerådgivning:

- Baggrunden for det vi har gjort er ud fra hvordan råvaremarkedet har udviklet sig, og tilbudet vil stille de fleste landmænd bedre. Kun dem med stort foderforbrug kan formentlig ikke bruge tilbudet, forklarer Ole Christensen, der tilføjer, at man både internt og i samråd med en række rådgivninger har udarbejdet tilbudet, som man på nær enkelte undtagelser kun har fået positiv respons på.

Med hensyn til den korte frist i tilbudet, oplyser Ole Christensen, at en stram deadline var nødvendig af hensyn til produktionen.

- Samtidig synes jeg, det er ærgerligt, hvis kontraktsystemet skal være så låst, at man ikke kan gå ud og give et godt tilbud, siger Ole Christensen.

Det er ikke kun den korte tidsfrist, der kritiseres af Sønderjysk Svinerådgivning. Også de beregninger, der fremgår af det udsendte brev møder kritik.

For her mener man ikke, at den tilbudte ændring som oplyst koster DLG 1,50 kroner pr. 100 kilo, men snarere 0,50 kroner pr. 100 kilo.

- DLG kommer således ikke som de oplyser i deres skrivelse med et godt tilbud, men forringer i stedet landmandens kontrakt med mindst en krone pr. 100 kilo. Dette er i modstrid til almindelig kutyme ved ændringer af blandinger. Normalt ændres blandingspriser med de reelle ændringer i blandingens kostpris, lyder det fra Hans Knudt Krag, der finder det usmageligt, at DLG på den måde vil forbedre deres indtjening på produktionen af færdigfoder ved at afgive urigtige oplysninger.

Hos DLG ønsker Ole Christensen indtil videre ikke at kommentere direkte på tallene fra Sønderjysk Svinerådgivning, da han mener, det er åbenlyst at forudsætningerne må være forskellige.

Indtil videre lyder opfordringen fra Sønderjysk Svinerådgivning, at man råder DLG til at stoppe deres fremgangsmåde, og at kunderne sætter sig ind i merprisen, inden de accepterer tilbudet.

Ole Christensen oplyser, at DLG på baggrund af kritikken de kommende dage vil tage kontakt til hver enkelt svineproducent for at få deres vurdering og holdning til tilbudet.

TEKST: JOHN ANKERSEN

Læs også