Slagteri vil udvide

(LANDBRUG SYD) Brørup Slagteri vil undgå pauser i slagtningerne og har fået tilladelse til at udvide fra 175.000 til 234.000 slagtninger årligt.

Det skal være slut med pauserne i slagtningerne på Brørup Slagteri ApS, og slagteriet har netop fået Ribe Amts godkendelse af projektet, der kan blive en realitet uden udarbejdelse af VVM-redegørelse.

Slagteriet har søgt om tilladelse til en udvidelse af produktionsloftet til 4500 svin pr. uge i 52 uger pr. år - i alt 234.000 svin pr. år - hvor slagteriet hidtil kun har haft tilladelse til slagtning af 175.000 svin pr. år.

Det fremgår af ansøgningen, at slagteriet i dag opererer med pauser i produktionen, og produktionsforøgelsen vil blive gennemført ved, at slagteriet fremover vil producere kontinuert uden pauser. Det oplyses ifølge amtet, at der ikke vil ske en forøgelse af slagtehastigheden, hvorfor lugtemissionen ikke vil blive forøget.

Slagteriet anfører i ansøgningen, at omfanget af intern transport til truckkørsel, afhentning af affald og færdigvarer mv. ikke vil blive forøget, idet der alene er tale om, at bilerne udnyttes mere effektivt.

Antallet af daglige transporter til indlevering af svin forventes øget med tre biler, så der i alt ankommer 14 svinetransporter dagligt i dagperioden. Det samlede antal daglige lastbiltransporter til og fra slagteriet forventes forøget fra ca. 20 til 23.

Læs også