Landbruget roser forårspakken og frygter stigende lønninger

(Effektivt Landbrug) – Ifølge vismændene vil danske lønninger i de kommende år stige mere end i de lande, vi handler med. Det kan få katastrofale følger for Danmarks konkurrenceevne, og vi kan risikere yderligere udflagning af arbejdskraft, siger Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke

- Vismændenes konjunkturvurdering tegner et billede af en sund, dansk økonomi. Der er vækst i investeringer, privatforbrug og eksport, og der er fald i ledigheden. Det er glædeligt, for det kommer os alle sammen til gode, siger Peter Gæmelke, præsident for Landbrugsraadet, i en kommentar til sidste uges udspil fra Det Økonomiske Råd.

Han påpeger, at trods den kritik af regeringens forårspakke, som vismændenes udspil har igangsat, så viser vismændenes egne beregninger, at forårspakken ikke vil skade dansk økonomi. Den balancerer fint imellem behovet for øget beskæftigelse og en acceptabel inflation.

- Forårspakken fortjener ros, fordi den sammen med de internationale konjunkturer bidrager til den positive udvikling. Den sørger for at skabe vækst, der primært ligger uden for den offentlige sektor – og med ophævelsen af SP-bidraget har den midlertidig karakter, så vi slipper for politiske slagsmål om besparelser og nedskæringer, når økonomien kører igen, siger Peter Gæmelke.

- De problemer, rapporten peger på, er længerevarende, strukturelle problemer, for eksempel finansieringen af velfærdssamfundet. Her mener vi helt klart, at løsningen er arbejdsmarkedspolitiske reformer og en mere effektiv offentlig sektor, så vi kan sikre kommende generationer velfærdssamfundets kerneydelser.

I Landbrugsraadet er den største bekymring i forhold til dansk økonomi stigningstaksten i de danske lønninger.

– Ifølge vismændene vil danske lønninger også i de kommende år stige mere end i de lande, vi handler med. Sammen med den styrkede krone og euro kan det få katastrofale følger for Danmarks konkurrenceevne, og vi kan risikere yderligere udflagning af arbejdskraft, siger Peter Gæmelke.

Læs også