Maskinopbud i Hedensted

(LANDBRUG FYN) Den store landsdækkende maskindemonstration AgriMark foregår i dag og i morgen onsdag den 4. og 5. maj på Aldumgård.

I dag og i morgen onsdag er der mulighed for med egne øjne at se den nyeste teknik indenfor jordbehandling, såning, gyllenedfældning, sprøjteteknik mm, når der blændes op for den tredje landsdækkende maskindemonstration, AgriMark 2004.

Ikke mindre end 88 forskellige maskiner til jordbearbejdning og såning sættes i jorden ved de to demonstrationsdage på Aldumgård ved Hedensted, der er arrangeret af Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret i samarbejde med Danske Landbrugsmaskinfabrikanter.

Til anvendelse i forbindelse med reduceret jordbearbejdning vises ikke mindre end 66 forskellige maskiner, heraf 29 såmaskiner. Der vil også blive præsenteret mange nye typer af tallerkenharver. Til anvendelse i forbindelse med traditionel jordbearbejdning vil man kunne se 18 forskellige plove i arbejde.

Ud over at se maskinerne i arbejde vil man to gange om dagen kunne høre en maskinkonsulent med speciale i jordbearbejdning fortælle om de forskellige maskiner, og hvad man især skal være opmærksom på, hvis man overvejer at forny sit udstyr til jordbearbejdning.

På en speciel opbygget prøvebane vil på de to demonstrationsdage blive præsenteret tolv forskellige marksprøjter - både konventionelle og luftassisterede samt liftophængte, bugserede og selvkørende sprøjter.

Her vil publikum kunne følge de forskellige sprøjters evne til at dæmpe bommens bevægelser. Flere gange i løbet af demonstrationsdagene vil der blive kørt med sprøjter hen over banen, der har indlagte forhindringer og bump.

Der vil også blive mulighed for at høre om, hvorledes man etablerer en fylde- og vaskeplads til sprøjter, så man undgår de såkaldte punktforureninger med sprøjtemidler.

Ligeledes vil der på AgriMark den 4. og 5. maj blive rig mulighed for at stifte bekendtskab med både velafprøvet og ny teknik til gylleudbringning.

Ti forskellige nedfældere kan ses i arbejde, ligesom der vil blive sat fokus på øvrig gylleteknik og udbringningsmetoder, der kan reducere lugtgenerne.

Der foretages i øjeblikket målinger af lugt efter forskellige udbringningsmetoder for svinegylle i vinterhvede. Lugten efter injektion af gyllen i jorden eller udbringning med en græsjordsnedfælder sammenlignes med slangeudlægning. De første resultater præsenteres på AgriMark af konsulenter fra Dansk Landbrugsrådgivning.

Endelig bliver der også mulighed for se computersystemer, der bruger signaler fra GPS satellitterne til at hjælpe med at køre præcist i marken. På Agrimark demonstrationen præsenterer LH Technologies og Kemira Grow How hver deres bud på en computer, der kan instruere føreren i at holde en fastlagt afstand til forrige spor. Besøgene kan på mindre køretøjer prøve at blive vejledt af de to systemer. Samson Agro viser desuden deres udstyr til styrevejledning. Herudover udstiller Nellemann Agro en John Deere 8520 traktor, der er udstyret med autostyring. Her viser computeren ikke bare vej. Den kan ved tryk på en knap overtage styringen, så chaufføren ikke skal koncentrere sig om at køre lige.

Læs også